Readspeaker

PirKOTI-hanke 2022–2023

PirKOTI-hanke 2022–2023

Pirkanmaan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) -hanke on päättynyt.

Kiitämme kaikkia lämpimästi yhteistyöstä!

Hankkeeen loppuraportti toimintamalleineen on tutustuttavissa kaikille avoimessa Innokylä-kehittämisympäristössä.

PirKOTI-hankkeen raportti Innokylässä | Innokylä

PirKOTI-hanke

PirKOTI-hanke

PirKOTI-hanke

Pirkanmaan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) -hanke vahvistaa iäkkäiden henkilöiden kotiin vietäviä palveluja. PirKOTI-hankkeen tavoitteena on tuottaa ikäihmisille asiakkaan yksilölliset ja muuttuvat tarpeet huomioivat, ammattitaitoiset, oikea-aikaiset ja turvalliset palvelut ympäri vuorokauden kotona asumisen tueksi.

Palveluita kehitetään tietoperustaisesti. Kehittämisessä hyödynnetään RAI-järjestelmää (Resident Assessment Instrument). Järjestelmä on tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö. Hankkeessa edistetään teknologioiden (esimerkiksi VideoVisit, Evondos) käyttöönoton laajentamista ja henkilöstön osaamista. Kotihoidon toimintaa vahvistetaan yhdenmukaisilla lääkäripalvelumalleilla.

Hankkeen tavoitteet

 • Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä
 • Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan
 • Osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun
 • Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

Toteutus

 • Varmistetaan ikäihmisten turvallinen kotona asuminen siten, että tukipalveluja on tarjolla kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä myös akuuttitilanteessa. Luodaan kotihoidon ympärivuorokautinen palvelutarjotinmalli ja suunnitelma palveluiden käyttöönotosta. Otetaan käyttöön yhtenäinen kotiutuksen koordinaatiomalli, joka helpottaa ikääntyneen sairaalasta kotiin siirtymistä ja vähentää kotiutukseen liittyviä ongelmia. 
 • Terveydenhuoltopalveluiden ammattilaisten konsultointikanavia ja monialaisia toimintakäytänteitä kehitetään ikäihmisten palvelujen osalta. Keskiössä ovat kotihoidon ja asumispalveluiden lääkäritoimintamallit (kiireetön, puolikiireellinen ja kiireellinen lääkäritoimintamalli). 
 • Vahvistetaan yhdenmukaista monialaista toimintakyvyn arviointia ja kotikuntoutusta kotihoidossa. 
 • Yhdenvertaistetaan lähitorien toimintatapoja luomalla yhteinen minimimalli lähitoritoiminnalle sekä vahvistamalla lähitorien, asiakasohjauksen ja kotihoidon ammattilaisten ohjausosaamista ikäihmisten palveluihin.  
 • Laajennetaan toimintalähtöistä työvuorosuunnittelua kotihoitoon kohdentamalla henkilöstöresurssit vastaamaan asiakasvirtoja työvuoro- ja lomasuunnittelussa. Toimintalähtöisellä suunnittelulla vähennetään henkilöstön kuormittavia työvuoroja ja huomioidaan henkilöstön osaamistarve kotihoidossa. Hankkeessa vahvistetaan henkilöstön osaamista yhteisellä systemaattisella sähköisellä perehdytyksellä. 
 • Omavalvonnan toimivuutta ja palvelun laatua mitataan asiakaspalautteella ja onnistuneilla asiakaskokemuksilla. Hankkeessa luodaan asiakaskokemuksen mittaamisen malli kotihoidon asiakkaille THL:n standardoitua mittaristoa hyödyntäen. 
 • Tehostetaan InterRAI:n tietojen hyödyntämistä ikäihmisten palvelujen johtamisen, toiminnan ja yksittäisen asiakkaan palvelujen suunnittelussa. Painopiste on erityisesti lähiesihenkilöiden RAI-osaamisen vahvistamisessa.

Toimiaika

Hankkeelle on myönnetty valtionavustus ajalle 1.1.2022–31.12.2023. Hankkeen hallinnointi siirtyi Pirkanmaan liitolta Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Pirkanmaan PirKOTI-hanketiimin jäsenet ja yhteystiedot

Hankejohtaja (PirSOTE- ja PirKOTI-hankkeet) Eeva Halme, puhelin 044 422 2246

Iäkkäiden henkilöiden palveluja kehittävä tiimi hankkeessa

Hankepäällikkö Anna-Stiina Salminen, puhelin 044 422 2026
Suunnittelija Katja Hakkarainen, puhelin 044 422 2027
Suunnittelija Anu Luotonen, puhelin 044 472 2928
Suunnittelija Piia Korhonen, puhelin 044 422 2011

Iäkkäiden henkilöiden palveluja kehittävä tiimi palvelulinjoilla

Sairaalapalvelut:
Laura Selin-Hannola, puhelin 040 144 7165

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut:
Marja Terttu Riihelä, puhelin 040 335 4275
Jokela Mari, puhelin  040 624 1903
Reeta Kuulusa, puhelin 040 133 4635
Kirsi Korhonen, puhelin 041 730 8945

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

PirKOTI-hanke - muualla verkossa

Muualla verkossa