Murupolku

Readspeaker

Hankkeet ja projektit

Hankkeet ja projektit

Hankkeet ja projektit

Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnoimista hankkeista ja projekteista

"Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintamalleilla (Hoppu)" -hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden fyysinen ja psykososiaalinen hyvinvointi heikentyi arjen muuttuessa sekä kohtaamisten ja liikunnan rajoittuessa pandemian vuoksi. Hankkeessa otetaan mm. käyttöön matalan kynnyksen palveluja sekä kehitetään palveluja kohti alueellista sote-palvelutuotantoa.

"Pirkanmaan tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI)" -hanke vahvistaa iäkkäiden henkilöiden kotiin vietäviä palveluja.

"Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE)" -hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Hankkeen myötä otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

"Samassa repussa" -hankkeen tavoitteena on kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjuja ja -kokonaisuuksia.

"Varhaisilla interventioilla vaikuttavuutta (Viva)" -projektissa juurrutetaan näyttöön perustuvia psykososiaalisia interventioita lasten ja nuoren sosiaali- ja terveyspalveluihin.