logo

Biopankkipalvelut kansalaisille

Valikkonäyttö

Murupolku

Biopankkipalvelut kansalaisille

Biopankkipalvelut kansalaisille

Biopankkipalveluita ovat muun muassa suostumusten, näytteiden ja niihin liittyvien tietojen kerääminen sekä näytteiden luovuttaminen biopankkitutkimukseen. Taysin erityisvastuualueella biopankkipalveluista huolehtii Tampereen Biopankki.

Näytteiden antaminen biopankkiin on täysin vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen. Tyypillisiä biopankkinäytteitä ovat tutkimukseen ja hoidon yhteydessä keräämämme veri- ja kudosnäytteet. Biopankkinäytteitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää monissa lääketieteellisissä tutkimushankkeissa. Toimintamme mahdollistaa osallistumisen uusien hoitomenetelmien kehittämiseen.

Biopankkitoiminnan hyödyt 

Biopankkitutkimusten tavoitteena on kehittää sairauksien diagnosointia ja potilaiden hoitoa. Tämä edellyttää, että meillä on tulevaisuudessa käytössämme kattavasti näytteitä erilaisilta potilasryhmiltä. Laadukkaasti kerätyt näytteet ja niihin yhdistetyt terveystiedot muodostavat arvokkaita kokoelmia, jotka ovat luovutettavissa useisiin tutkimustarkoituksiin. Luovutamme näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimustarkoitukseen pääsääntöisesti koodattuna, jolloin yksittäinen henkilö ei ole niistä suoraan tunnistettavissa. Tutkimushankkeiden tuottamat analyysit ja tulokset palautuvat Tampereen Biopankkiin, joten aineiston arvo kasvaa ajan kuluessa, kun tulokset yhdistetään näytteisiin.

Antamalla näytteen biopankkiin sinulla on mahdollisuus

  • auttaa vaikuttavampien hoitomenetelmien kehittämisessä
  • tukea sairauteesi liittyvää tutkimustyötä
  • hyötyä tulevaisuudessa itsekin yksilöllisesti räätälöidyistä hoidoista

Sinäkin voit tallettaa lahjan tutkimuksen ja hoidon hyväksi.

Muualla verkossa - biopankki kansalaisille