Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Työkyvyn tuen asiakaspolku

Työkyvyn tuen asiakaspolku

 • Minulla on huoli jatkostani työelämässä tai opiskelussa. Sairauslomani saattaa olla pitkittynyt ja minulla on myös huolta toimeentulosta. Koen työkykyni alentuneeksi ja tarvitsen ohjausta ja neuvoa, miten jatkaa työelämässä tai opinnoissa. Minulla ei ole käytettävissä työterveyshuollon palveluita.
 • Terveyskeskuslääkäri, erikoissairaanhoidon hoitava lääkäri tai muu ammattilainen on tunnistanut osatyökykyisyyteni.

 • Lääkäri laatii minulle lähetteen kuntoutustutkimuksen nopeaan palveluun.
 • Viiveetöntä työkyvyn arviointia tarjotaan erityisesti erikoissairaanhoidon sisällä.
 • Lähetteessä pyydetään nopea arvio työkyvyn tuen mahdollisuuksista.

 • Kuntoutusohjaaja/työkykykoordinaattori ottaa minuun yhteyttä puhelimitse lähetteen saavuttua.
 • Puhelimessa haastatellen kartoitamme tilannettani. Joskus jo puhelimessa saatu ohjaus auttaa minua eteenpäin.
 • Tarvittaessa varataan aika työterveyslääkärin ja kuntoutusohjaajan yhteisvastaanotolle. Vastaanottokäynti on minulle maksuton.
 • Ajanvaraus, tulo-ohjeet ja linkki Kykyviisari-kyselyyn lähetetään minulle sähköpostisoitteeseeni, tekstiviestinä tai kirjeitse.

 • Yhteisvastaanotolla käyn keskustelun, jossa arvioidaan työkykyäni, osatyökykyisyyttäni ja kuntoutustarvettani.
 • Käytettävissä on puhelinhaastattelussa antamani tiedot, täyttämäni Kykyviisari-kysely, erikoissairaanhoidon sairauskertomustiedot ja Kanta-palvelu, johon olen antanut suostumuksen tietojeni käyttöön.
 • Tuon mukanani muut tarvittavat tiedot, esim. työhistoria (cv), päätökset etuisuuksista ja aikaisemmat kuntoutusyhteenvedot.
 • Keskustelun yhteenvetona saan suunnitelman minulle sopivasta palvelukokonaisuudesta, ohjausta suunnitelmani toteuttamiseen ja tarvittaessa lääkärinlausunnon.
 • Sovin tarvittavasta yhteistyöstä verkostoni kanssa ja mahdollisesta seurannasta.

 • Jatkan suunnitelmani toteuttamista.
 • Saan olla uudelleen yhteydessä työkyvyn tuen palveluun ongelmatilanteissa.

 • Asiakkaat voivat olla myös itse yhteydessä kuntoutusohjaajaan työkyvyn tuen mahdollisuuksiin liittyvissä asioissa.
 • Ammattilaiset voivat konsultoida sekä lääkäriä että kuntoutusohjaajaa.
 • Kuntoutusohjaaja / työkykykoordinaattori Anne Sundberg, puh. 050 591 8581
 • Työterveyslääkäri Miisa Visakorpi, puh. 050 309 1639