logo

Paksusuolen syöpää sairastavan potilaan hoitopolku

Murupolku

Paksusuolen syöpää sairastavan potilaan hoitopolku

Paksusuolen syöpää sairastavan potilaan hoitopolku

Suolistosyöpä

Suolistosyövällä tarkoitetaan paksu- ja peräsuolen pahanlaatuista kasvaintautia, joka useimmiten on limakalvon adenoomapolyypista lähtöisin. Yleisin oire on ulosteessa esiintyvä veri tai anemia sekä muuttunut suolentoiminta.

Lue lisää suolistosyövästä Taysin verkkosivuilla

Hoitopolku: paksusuolen syöpää sairastava potilas

Hoitopolku: paksusuolen syöpää sairastava potilas

  • Avoterveydenhuollon lääkäri toteaa sinulla paksusuolen kasvaimen ja laatii lähetteen Taysiin. Lähete käsitellään muutamassa päivässä sen saapumisesta Taysiin.
  • Lähetteen käsittelyn jälkeen sinulle lähetetään kutsu, jossa on aika vartalon tietokonekerroskuvaukseen (CT) ja kirurgin vastaanotolle.
  • Vartalon tietokonekerroskuvaus (CT) tehdään Taysin tai Valkeakosken sairaalan tai Hatanpään sairaalan tai Kanta-Hämeen keskussairaalan röntgenosastolla.
  • Sinut kutsutaan poliklinikkakäynnille Taysiin, jolloin tapaat kirurgin ja sairaanhoitajan.
  • Kirurgi tutkii sinut, tekee hoidon tarpeen arvioinnin, kartoittaa riskitekijät ja ohjeistaa hoidon. Sairaanhoitaja kartoittaa toimintakykyäsi, ravitsemuksellista tilaasi sekä arvioi riskitekijät. Tarvittaessa sinulle tarjotaan henkistä tukea. Sinulta tiedustellaan myös mahdollisten tupakkatuotteiden käyttöä ja ohjataan leikkaukseen valmistautumisessa. Sinulle annetaan leikkaukseen tuloa koskevat ohjeet sekä toimenpideaika mahdollisuuksien mukaan.
  • Ennen esikäyntiä sinusta otetaan verikokeita, sydänfilmi ja sairaalabakteerinäytteet (MRSA) omassa terveyskeskuksessasi.
  • Sinulle varataan erillinen esikäynti tarvittaessa. Esikäynti voidaan toteuttaa myös puhelimitse.
  • Esikäynnillä tapaat kirurgin, anestesialääkärin, sairaanhoitajan ja avannehoitajan tai joitakin heistä vastaanottokäynnillä määritellyn tarpeen mukaisesti.
  • Käynnillä sinulle saatetaan määrätä anestesialääkärin tarpeelliseksi katsomia lisätutkimuksia.
  • Saat myös ohjeita mahdollista avanneleikkausta varten, mikäli sellaista on sinulle suunnitteilla.
  • Tulet suoraan kotoa pehmytkirurgian leikkausosaston leiko-tilaan (Tays, K-rakennus, 5. kerros). Sinut ohjataan vaihtamaan omat vaatteet sairaalan vaatetukseen ja sen jälkeen odottamaan leikkaustoimenpiteen alkamista erilliseen odotustilaan.
  • Leikkaukseen saapuminen voi joissakin tapauksissa tapahtua myös vuodeosaston kautta, jolloin vuodeosaston sairaanhoitaja tuo sinut suoraan leikkaussaliin tai toimenpiteen valmistelutilaan.
  • Leikkaussalin henkilökunta hakee sinut leikon odotustilasta joko suoraan leikkaussaliin tai toimenpiteen valmistelutilaan, josta sinut valmistelujen jälkeen siirretään leikkaussaliin.
  • Mikäli olet vuodeosastolla, sairaanhoitaja tuo sinut suoraan leikkaussaliin tai toimenpiteen valmistelutilaan, josta sinut valmistelujen jälkeen siirretään leikkaussaliin.
  • Leikkaustoimenpidettä varten sinulle tehdään erilaisia leikkausvalmisteluja, esimerkiksi laitetaan suonikanyyli ja virtsatiekatetri. Sen jälkeen sinut nukutetaan ja tehdään suunniteltu leikkaustoimenpide. Kivunhoidosta huolehditaan koko toimenpiteen ajan. Leikkauksen jälkeen kirurgi voi soittaa läheisellesi, jos niin on sovittu.

  Video paksusuolen leikkaustoimenpiteen etenemisestä 

  • Leikkauksen jälkeen vointiasi ja elintoimintojasi tarkkaillaan aluksi erillisessä heräämötilassa. Sieltä sinut siirretään vointisi mukaan jatkohoitoon vuodeosastolle. Vuodeosastolla jatketaan leikkauksen jälkeistä tarkkailua.
  • Mahdollisten kiputuntemuksien ja pahoinvoinnin tarkkailu, ennakointi ja huomiointi ovat ensiarvoisen tärkeää. Kerro myös itse rohkeasti tuntemuksistasi.
  • Vuodeosastohoidon aikana toipuminen toimenpiteestä alkaa. Kirurgi valvoo toipumistasi päivittäin ja tapaat hänet aamuisin kierrolla ja tarvittaessa muutenkin. Fysioterapeutti tukee sinua toipumisvaiheesi liikkumisessa ja kuntoutumisessa. Sairaanhoitajat osallistuvat myös kuntouttamiseesi. Vuodeosastohoidon aikana henkilökunta käy kanssa läpi muun muassa ravitsemukseen ja leikkaushaavan hoitoon liittyviä sekä muita mahdollisia hoitoon liittyviä asioita. Sosiaalityöntekijä käy myös luonasi neuvomassa mahdollisista etuuksistasi.
  • Sinulle opetetaan minihepariinipistoshoito ja saat harjoitella sitä yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Pistoshoito jatkuu yhteensä noin kuukauden.
  • Mikäli sinulla on avanne, sinua ohjataan avanteen hoitoon ja sidoksen vaihtoon, ja saat harjoitella sitä yhdessä avanneasioihin perehtyneen sairaanhoitajan kanssa. Hän keskustelee kanssasi myös avanteen vaikutuksesta esimerkiksi ravitsemukseen, harrastuksiin ja muihin sinulle elämässä tärkeisiin asioihin. Läheisesi voi myös osallistua avanteen hoidon ohjaustilanteisiin.
  • Tarvittaessa saat henkistä tukea vuodeosaston henkilökunnalta, ja sen lisäksi sinulla on mahdollisuus keskustella psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.
  • Vuodeosastohoidon aikana arvioidaan mahdollinen jatkohoidon ja kotihoidon tarve yhdessä kanssasi.
  • Vuodeosastohoidon (3–7 vuorokautta) jälkeen pääset kotiin. Kotiutuksessa korostamme turvallisuutta, joten käymme kanssasi tietyt asiat järjestelmällisesti läpi. Suulliset ja kirjalliset kotihoito-ohjeet käydään läpi kanssasi. Sinulle annetaan tarvittavat lääkkeiden e-reseptit ja ohjeet lääkkeiden käyttöön. Hoitotyön yhteenvedon sisällöstä keskustellaan kanssasi ja kerrataan tarvittavat ohjeet. Hoitotyön yhteenvedon löydät myös Omakannastasi.
  • Kotiutuessasi saat puhelinnumeron, johon voit soittaa mahdollisten ongelmien ilmaantuessa. Lisäksi sinulle annetaan seurantakäyntiaika noin kuukauden päähän poliklinikalle.
  • Mikäli sinulla on avanne, saat mukaasi 2–3 viikon tarvetta vastaavat avannetarvikkeet, hoitotarvikejakelulähetteen sekä tiedon, mistä voit jatkossa noutaa avannetarvikkeesi.
  • Seurantakäyntisi on noin kuukauden kuluttua toimenpiteestä. Tapaat silloin kirurgin, jonka kanssa käytte yhdessä läpi jatkohoitosuunnitelmasi.
  • Mikäli sinulla on avanne, tapaat myös avannehoitajan. Avannehoitajan vastaanotolla tarkistetaan onko käytössäsi oleva avannesidos sopiva. Käynnillä kerrataan avanteen hoitoon liittyviä asioita. Sinun kanssa käydään yhdessä läpi avanteen hoitamista sekä ravitsemukseen ja avanteen kanssa elämiseen liittyviä asioita. Avannehoitaja vastaa mielellään avannetta ja sen hoitoa koskeviin kysymyksiin.