logo

Lapsen ja nuoren kuulokojekuntoutuksen hoitopolku, kuulovamma molemmissa korvissa

Murupolku

Lapsen ja nuoren kuulokojekuntoutuksen hoitopolku, kuulovamma molemmissa korvissa

Lapsen ja nuoren kuulokojekuntoutuksen hoitopolku, kuulovamma molemmissa korvissa

Hoitopolku: Lapsen ja nuoren kuulokojekuntoutus, kuulovamma molemmissa korvissa

Hoitopolku: Lapsen ja nuoren kuulokojekuntoutus, kuulovamma molemmissa korvissa

 • Lääkäri epäilee kuulon alenemaa ja laatii lähetteen Taysin Kuulokeskukseen
  Lähetteen voi tehdä esimerkiksi:

  • synnytysosasto
  • neuvola
  • yksityislääkäri
  • perusterveydenhuollon lääkäri

  Lähete käsitellään kuulokeskuksessa. Lapsi saa ajan kuulontutkimukseen ja lääkärin vastaanotolle kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Kuulovammaisten lasten kuntoutus tapahtuu pääsääntöisesti yliopistosairaaloissa.

  Tiedustelut puh. 03-311 66714, arkisin klo 9.00-13.00

  • lapsen ikään ja kehitystasoon sopivat kuulontutkimukset
  • lääkäri tekee diagnoosin
  • kuulokojekuntoutuksen alkaessa otetaan korvista mallit korvakappaleiden valmistusta varten
  • jos kuulokojekuntoutusta ei tarvita, sovitaan seurantakäynnit tarpeen mukaan
 • Noin kuukauden kuluttua ensikäynnistä audionomi sovittaa lapselle kuulokojeet ja opastaa vanhemmille niiden käyttöä ja huoltoa.
 • Puheterapeutti seuraa ja arvioi sekä tutkii kuulovammaisen lapsen kommunikaation ja kielen kehitystä sekä ohjaa huoltajia tukemaan lapsen kehitystä arjessa. Puheterapeutti arvioi lapsen säännöllisen puheterapian tarpeen ja tavoitteet sekä kirjoittaa tarvittavia lausuntoja.
 • Psykologi seuraa ja arvioi lapsen kognitiivista kokonaiskehitystä sekä ohjaa huoltajia tukemaan lapsen kehitystä arjessa. Psykologi tekee tarvittaessa lausuntoja varhaiskasvatukseen ja kouluun lapsen tuen tarpeesta. Häneen voi olla yhteydessä lapsen tai nuoren kehitykseen ja kasvamiseen liittyvissä kysymyksissä.
 • Sosiaalityöntekijä tapaa lasten vanhempia. Vanhempien kanssa keskustellaan perheen tilanteesta ja mahdollisesta tuen tarpeesta.  

  Sosiaalityöntekijä antaa tietoa sosiaaliturvaan ja kuntoutukseen liittyvistä etuuksista ja palvelusta sekä ohjaa tarpeen mukaan perheitä esimerkiksi kuntien ja järjestöjen palveluihin. Hän myös auttaa erilaisten hakemusten laatimisessa.

  Tapaamiset sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Sosiaalityöntekijä ohjaa peruskoulun yläluokkien aikana jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa.

  • on yhteydessä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen viranomaisiin kuulovammaisen lapsen erityistarpeista
  • tekee tarpeen mukaan ohjauskäyntejä kotiin, varhaiskasvatukseen ja kouluun antaen tietoa kuulovammasta aiheutuvista erityispiirteistä, kuulonkuntoutuksesta sekä kuulon apuvälineiden käytöstä
  • arvioi varhaiskasvatuksessa ja koulussa kuunteluolosuhteita sekä tekee tarvittaessa suosituksen kuunteluympäristön parantamiseksi
  • osallistuu varhaiskasvatussuunnitelmien ja HOJKS:n (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) tekemiseen ja seurantaan
  • kartoittaa yhdessä muun työryhmän kanssa apuvälineiden tarvetta, luovuttaa sairaalasta myönnettävät apuvälineet ja ohjaa käytössä
 • Kontrolli on noin kuukauden kuluttua kuulokojeiden sovituksesta. Käynnillä tarkistetaan kojeiden toimivuus, käyttötuntien määrä ja korvakappaleiden istuvuus. Kysytään vanhempien huomioita lapsen kojeiden käytöstä sekä kuulemisesta. Tarvittaessa kuulokojeita säädetään ja kerrataan käyttöasioita.
 • Kuntoutusohjaaja tekee ohjauskäyntejä lapsen toimintaympäristössä.

  Ensitietoa vanhemmille. Tästä tulossa tietoa myöhemmin.

  Koulutuspäivä varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstölle kerran vuodessa.

 • Toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Käyntejä on 16-vuotiaaksi asti. Muiden kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuvien lasten ja nuorten kuulonkuntoutus siirtyy omaan sairaanhoitopiiriin.

  • kuulokeskus lähettää kutsun
  • audionomin vastaanotolla kuulontutkimukset, kuulokojeiden tarkistus, säätö ja käytön seuranta
  • lääkärin vastaanotto
  • erityistyöntekijöiden vastaanotot tarpeen mukaan
 • Toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Tavoitteena on kartoittaa lapsen toimintakykyä ja tuen tarvetta.

  • yli 3-vuotiaille
  • kahden päivän mittainen jakso
  • audionomin, lääkärin, psykologin ja puheterapeutin tutkimukset
  • kuntoutusneuvottelu, jossa suunnitellaan kuntoutuksen jatkoa. Neuvotteluun kutsutaan mukaan varhaiskasvatuksen/koulun edustaja.
 • 16-vuotiskäynnin jälkeen jatkokäynnit tulee varata itse. Uutta lähetettä ei tarvita.