Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Kuntoutustutkimuksen asiakaspolku

Kuntoutustutkimuksen asiakaspolku

Kuntoutustutkimuksessa selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakyky ja siihen vaikuttava terveydentila, yksilölliset vahvuudet ja elinympäristö. Sairauksien toteaminen, diagnosointi ja hoito sen sijaan tapahtuvat perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Lue lisää kuntoutustutkimuksesta

 • Minulla on työ- ja toimintakyvyssä sekä terveydentilassa pitkäkestoinen ja laaja-alainen pulma ja haasteita, ja sen takia tarvitsen kuntoutuksen suunnittelua.
 • Hoitava taho tai joku muu ammattilainen on tunnistanut moniammatillisen työ- ja toimintakyvyn kartoituksen tarpeen.

 • Minulle lähetetään jonokirje tai ajanvaraus kuntoutustutkimukseen, ensimmäinen kontakti voi olla vastaanottokäynti tai puhelinaika.
 • Täytän minulle lähetetyt esitietolomakkeet joko paperisena tai sähköisenä (OmaTays) ja pohdin itse omia mahdollisuuksiani esimerkiksi työhön palaamisen ja kuntoutumisen suhteen.
 • Ilmoitan kuntoutuspoliklinikan sihteerille, mikäli minulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluja.

 • Kuntoutustutkimuspoliklinikalla osallistun moniammatilliseen kartoitukseen elämäntilanteestani, toimintakyvystäni ja terveydentilastani.
 • Tapaan kuntoutustutkimusprosessin aikana tarpeen mukaan ammattilaisia (lääkäri, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja, psykologi).
 • Kuntoutustutkimuspoliklinikka voi tarvittaessa pyytää minulle erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta lisäselvityksiä ja/tai -tutkimuksia.

 • Osallistun itse aktiivisesti oman kuntoutussuunnitelmani laatimiseen yhdessä ammattilaisten kanssa.
 • Täytän tarvittavia kuntoutushakemuksia ja saan tarvittaessa apua hakemusten täyttämiseen.
 • Luvallani voidaan tehdä yhteistyötä monialaisesti eri verkostojen, kuten minua hoitavan tahon, Kelan, TE-toimiston, työeläkeyhtiön, sosiaalityön ja vammaispalvelujen kanssa.
 • Tarvittaessa minulle järjestetään kuntoutussuunnitelmaneuvottelu eri yhteistyötahojen kanssa.

 • Kuntoutustutkimus päättyy, kun kuntoutussuunnitelmani on valmis.
 • Kuntoutumiseni seuranta siirtyy suunnitellusti takaisin minua hoitavalle taholle, kuten työterveys- tai perusterveydenhuoltoon.

 • Osallistun itse aktiivisesti kuntoutumiseeni.
 • Kuntoutumiseni myötä mahdollisuuteni palata työelämään ja toimintakyvyn kohentumiseen kasvavat.