Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Kantasolupotilaan hoitopolku

Kantasolupotilaan hoitopolku

Tämä hoitopolku koskee omien kantasolujen tuella toteutettua suuriannoksista solusalpaajahoitoa. Joissakin syöpäsairauksissa hoitotuloksia voidaan parantaa antamalla solunsalpaajahoitoa niin suurina annoksina, että luuytimen toiminnan palauttamiseen tarvitaan omia aiemmin kerättyjä kantasoluja (autologinen kantasolusiirto). Potilaiden hoidot suunnitellaan moniammatillisessa kantasolukokouksessa.

Hoitoneuvottelu

 • Kun sinut on alustavasti katsottu sopivaksi kantasolusiirtoon, sinut kutsutaan hoitoneuvotteluun.
 • Hoitoneuvottelussa lääkäri kertoo sinulle hoidon kulusta, vaikutuksista ja mahdollisista riskeistä. Lisäksi allekirjoitat kantasolusiirteen säilytyssopimuksen.
 • Hoitoneuvottelussa sinulla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. Toivomme myös läheisesi osallistuvan hoitoneuvottelukäynnille.
 • Lääkärin lisäksi tapaat myös hoitajan, jonka kanssa pääset tutustumaan osastoon sekä mahdollisuuksien mukaan myös kantasolujen keräyshuoneeseen.
 • Hoitoneuvottelun jälkeen asiasi käsitellään moniammatillisessa kokouksessa.

Tutkimukset

 • Saat lähetteen infektioverikokeisiin, jotka tulee olla otettuna ennen kantasolukeräystä edeltävää hoitoa. Lisäksi sinulle voidaan tehdä muita esitutkimuksia (esim. vastearvio-verikokeita ja kuvantamistutkimuksia).
 • Tutkimusten jälkeen sinut kutsutaan kantasolujen keräystä edeltävään, kantasoluja verenkiertoon lisäävään hoitoon (mobilisaatiohoito).

Kantasolujen keräystä edeltävä, kantasoluja verenkiertoon lisäävä hoito

 • Kantasolut ovat luuytimen tuottamia soluja, joista kaikki muut verisolut kehittyvät. Niitä on normaalisti hyvin vähän verenkierrossa. Kantasoluja verenkiertoon lisäävänä hoitona käytetään yleensä ihon alle pistettävää kasvutekijää. Hoidon aloittamiseksi sinut kutsutaan joko verisairauksien vuodeosastolle tai omaan sairaalaasi, jossa saat hoitajalta ohjausta kasvutekijän pistämistä varten. Kasvutekijää pistetään yleensä kotona.

Kantasolujen keräys osastolla

 • Tulet verisairauksien vuodeosastolle sunnuntaina. Maanantaina sinulle laitetaan keräyskanyyli. Sinusta otetaan aamuisin verinäytteitä, joiden perusteella määräytyy kantasolujen keräysajankohta. Kantasolujen noustua riittävälle tasolle voidaan keräys aloittaa. Kantasolujen talteenotto tehdään soluerottelulaitteella, joka erottelee verestä kantasolut ja palauttaa muut solut takaisin verenkiertoon. Toimenpide kestää n. 4–5 tuntia, yleensä 1–3 päivänä peräkkäin. Kerätyt kantasolut säilytetään kylmässä nestetypessä laboratoriossa.
 • Osastollaoloaika on keräysvaiheessa yleensä 3–6 vuorokautta, eli pääset kotiin viimeistään loppuviikosta.

Kantasolupalautusta edeltävät tutkimukset ja hoidot

 • Ennen kantasolupalautusta käyt vastetutkimuksissa. Vastetutkimusten perusteella arvioidaan, voidaanko edetä suoraan suuriannoksiseen solunsalpaajahoitoon vai jatketaanko tavanomaisia hoitokuureja omassa hoitoyksikössäsi.

Suuriannoksinen solunsalpaajahoito ja kantasolujen palautus

 • Tulet kantasolujen palautusta varten osastolle maanantaina. Sinulle laitetaan keskuslaskimokanyyli, jonka kautta saat suuren annoksen solunsalpaajaa ja nesteytystä. Vointiasi seurataan päivittäin. Noin kaksi vuorokautta solunsalpaajan saamisesta sinulle palautetaan aiemmin kerätyt kantasolut tiputuksena. Tämän jälkeen olet hoidossa joko verisairauksien vuodeosastolle tai siirryt jatkohoitoon omaan hoitoyksikköösi.
 • Suuriannoksisen solunsalpaajahoidon vaatima sairaalassaoloaika on Taysissa tai omassa sairaalassasi yleensä n. 3 viikkoa. Toipuminen hoidosta on yksilöllistä. Hoito on vaikutuksiltaan raskaampi kuin tavanomaiset syöpähoidot. Hoitojakson aikana saat tarvittaessa erilaisia toipumista tukevia hoitoja (suoneen annettavat ravitsemusliuokset, antibiootit ja verituotteet).

Kotiutuminen

 • Kotiutumisvaiheessa saat hoitoyksiköstäsi kotiutumiseen liittyvää ohjausta. Kantasolusiirrosta palautuminen on pitkä prosessi. Kotiutumisen jälkeen sinun on hyvä toimia arjessa oman jaksamisesi mukaan.

Jatkoseuranta

 • Jatkoseurantasi tapahtuu omassa keskussairaalassasi. Yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua kantasolusiirrosta käyt vastearviokokeissa ja lääkärin vastaanotolla.
 • Aiemmin sairastettujen infektioiden vasta-aineet usein häviävät hoitojen seurauksena, joten kuuden kuukauden kuluttua aloitetaan siirron jälkeinen rokotusohjelma. Rokotteet annetaan omalla terveysasemalla.