Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Eturauhasen höyläysleikkaus (TURP) - potilaan hoitopolku

Eturauhasen höyläysleikkaus (TURP) - potilaan hoitopolku

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu voi aiheuttaa erilaisia virtsaamisoireita. Tyypillisesti oireet jaetaan kerääntymis- ja tyhjennysoireisiin.

Kerääntymisoireet:

 • tiheä virtsaamistarve
 • yövirtsaaminen
 • virtsapakko
 • pakkovirtsankarkailu

Tyhjennysoireet:

 • virtsaamisen aloitusvaikeus
 • heikentynyt virtsasuihku
 • ponnistelun tarve virtsatessa
 • virtsauksen keskeytyminen
 • vajaan tyhjenemisen tunne
 • virtsaumpi

Jos oireesi ovat lievät, voidaan niitä hoitaa perusterveydenhuollossa joko seuraamalla tilannetta tai lääkehoidolla. Mikäli eturauhasen liikakasvusta johtuva oireistosi on hankala ja elämänlaatusi huonontuu, tehdään sinusta lähete Taysin urologian poliklinikalle. Urologi arvioi saapuneen lähetteen ja ohjelmoi tarvittavat tutkimukset. Saat kutsukirjeen, jossa ilmoitetaan ajankohta saapua tarvittaviin tutkimuksiin sekä erikoislääkärin vastaanotolle. Tutkimusten kiireellisyys riippuu oireistosi vaikeustasosta.

Tyypillisimmät eturauhasen liikakasvuun liittyvät tutkimukset ovat:

 • Prostataspesifisen antigeenin (PSA) mittaus
 • Virtsan virtaustutkimukset (flowmetria ja virtsaresiduaalin määritys)
 • Oirekyselylomakkeen täyttö
 • Virtsaamispäiväkirjan täyttö
 • Urologin vastaanotolla käydään läpi tehdyt tutkimukset sekä oirekuva, eturauhanen tunnustellaan, tehdään eturauhasen ultraääni peräsuolen kautta ja tarvittaessa tähystetään virtsarakko (kystoskopia).
 • Vastaanottokäynnin päätteeksi urologi arvioi tilanteen ja tehdään tarvittaessa vielä tarkentavia tutkimuksia tai päätetään hoitosuunnitelma eturauhasen liikakasvun aiheuttaman vaivan hoitamiseksi.

Mikäli virtsankulkuoireistosi ei ole merkittävästi elämänlaatua heikentävä ja virtsarakkosi tyhjenee riittävän hyvin, voidaan eturauhasen liikakasvuoireistoa jäädä seuraamaan. Tarvittaessa virtsankulkuvaivoihin aloitetaan lääkitys. Mikäli lääkehoidosta ei ole sinulle riittävästi apua tai lääkkeet aiheuttavat merkittävää haittavaikutusta, voidaan eturauhasen liikakasvu hoitaa kirurgisesti.

Jos oireesi ovat lieviä, voidaan niitä seurata. Seurantaan kuuluu perustutkimukset 1-2 vuoden välein ja oireiden kartoitus tehdään perusterveydenhuollossa.

Usein pelkkä lääkitys riittää oireiden hoitamiseksi tai lievittämiseksi, vaikka lääkkeen teho on heikompi kuin leikkaushoidon. Eturauhasen liikakasvuun vaikuttavia lääkeaineita on kahdentyyppisiä:

 • Alfasalpaajat, joita ovat alfutsosiini ja tamsulosiini. Kyseiset lääkkeet parantavat virtsaamista rentouttamalla eturauhasen ja rakon kaulan sileää lihaskudosta.
 • 5-alfareduktaasin estäjät (5-ARI), joita ovat finasteridi ja dutasteridi. Kyseiset lääkkeet parantavat virtsaamista pienentämällä eturauhasta noin 20 prosenttia.
 • Alfasalpaajia ja 5-ARI-lääkkeitä käytetään myös samanaikaisesti, ja myös yhdistelmätabletti (dutaseridi ja alfasalpaaja) on käytössä.

 • Höyläysleikkaus (TURP) on yleisin eturauhasen liikakasvun kirurginen hoitomenetelmä. Sen avulla virtsasuihku paranee, jäännösvirtsamäärä vähenee ja oireet lievittyvät. Toimenpide tehdään tähystyksessä virtsaputken kautta selkäpuudutuksessa, ja osastohoitoaika on pääsääntöisesti 1–2 vuorokautta. Katso video: Eturauhasen höyläys
 • Eturauhasen halkaisuleikkaus (TUIP) on suositeltava kirurginen vaihtoehto potilaille, joiden eturauhanen on pieni, mutta silti virtsaoireistoa aiheuttava. Toimenpide tehdään tähystyksessä virtsaputken kautta selkäydinpuudutuksessa, ja osastohoitoaika on pääsääntöisesti yksi vuorokausi.
 • Eturauhasen laservaporisaatio (GreenLaser) on pääosin verrattavissa höyläysleikkaukseen. Toimenpide tehdään tähystyksessä virtsaputken kautta selkäydinpuudutuksessa, ja osastohoitoaika on pääsääntöisesti yksi vuorokausi.

Nämä ovat yleisimmät eturauhasen kirurgiset hoitovaihtoehdot. Kirurginen hoito suunnitellaan urologin toimesta yhteistyössä potilaan kanssa. Eri kirurgiset hoitovaihtoehdot hyötyineen ja mahdollisine haittavaikutuksineen käydään aina huolellisesti vastaanotolla lävitse ennen leikkauspäätöksen tekemistä.

 • Höyläysleikkaus (TURP) on yleisin eturauhasen liikakasvun kirurginen hoitomenetelmä. Sen avulla virtsasuihku paranee, jäännösvirtsamäärä vähenee ja oireet lievittyvät. Toimenpide tehdään tähystyksessä virtsaputken kautta selkäpuudutuksessa, ja osastohoitoaika on pääsääntöisesti 1–2 vuorokautta. Katso video: Eturauhasen höyläys
 • Eturauhasen halkaisuleikkaus (TUIP) on suositeltava kirurginen vaihtoehto potilaille, joiden eturauhanen on pieni, mutta silti virtsaoireistoa aiheuttava. Toimenpide tehdään tähystyksessä virtsaputken kautta selkäydinpuudutuksessa, ja osastohoitoaika on pääsääntöisesti yksi vuorokausi.
 • Eturauhasen laservaporisaatio (GreenLaser) on pääosin verrattavissa höyläysleikkaukseen. Toimenpide tehdään tähystyksessä virtsaputken kautta selkäydinpuudutuksessa, ja osastohoitoaika on pääsääntöisesti yksi vuorokausi.

Nämä ovat yleisimmät eturauhasen kirurgiset hoitovaihtoehdot. Kirurginen hoito suunnitellaan urologin toimesta yhteistyössä potilaan kanssa. Eri kirurgiset hoitovaihtoehdot hyötyineen ja mahdollisine haittavaikutuksineen käydään aina huolellisesti vastaanotolla lävitse ennen leikkauspäätöksen tekemistä.

Tulet suoraan kotoa sinulle ilmoitettuna aikana pehmytkirurgian leikkausosaston leiko-tilaan, Tays Keskussairaalan K-rakennuksen 5. kerrokseen. Sinut ohjataan vaihtamaan omat vaatteet sairaalan vaatetukseen. Tämän jälkeen vastaanottava hoitaja tarkistaa henkilöllisyytesi ja käy vielä läpi leikkaukseen liittyviä asioita. Hän muun muassa varmistaa, että olet ollut ravinnotta, olet ottanut ennalta määrätyt lääkkeet ja toteuttanut muut sovitut leikkausvalmistelut kotona. Saat ennalta määrätyn esilääkkeen, jonka jälkeen siirryt odotushuoneeseen odottamaan hakua leikkaussaliin.

Salin henkilökunta hakee sinut odotushuoneesta. Saliin tultuasi käydään läpi tarkistuslista. Se tarkoittaa, että ennen leikkausvalmisteluiden alkua käydään läpi henkilöllisyytesi, allergiat, perussairaudet, lääkitykset ja leikkaus.

Leikkauksen ajaksi sinulle laitetaan useita valvontalaitteita. Niiden avulla anestesiahoitaja ja -lääkäri seuraavat vointiasi leikkauksen aikana ja huolehtivat hyvästä kivunhoidosta. Nesteiden ja lääkkeiden antoa varten sinulle laitetaan suonikanyyli käden laskimoon. Sinulla on mahdollisuus saada rentouttavaa lääkettä suonikanyylin kautta ennen puudutuksen laittoa ja toimenpiteen aikana tarpeen mukaan.

Yleensä toimenpide tehdään spinaalipuudutuksessa. Toimenpide voidaan tehdä tarvittaessa myös nukutuksessa. Puuduttamista varten sinut käännetään kyljelleen ja autetaan kippuraan asentoon. Selkäsi desinfioidaan. Puudutus pistetään selästä ohuella neulalla. Puudutuksen laiton aikana sinun tulisi pysyä liikkumatta. Kun puudutus on laitettu, sinut käännetään takaisin selälleen. Nyt alavartalosi alkaa puutumaan suunnilleen navasta alaspäin. Puudutus kestää toimenpiteen ajan ja häviää hitaasti heräämössä. Testaamme, että puudutus on onnistunut, ennen kuin aloitamme toimenpiteen.

Seuraavaksi jalkasi nostetaan telineille ja varmistetaan, että olet hyvässä asennossa. Toimenpidealue desinfioidaan. On normaalia, että jonkin verran kosketustuntoa säilyy puudutuksen laiton jälkeenkin. Huolehdimme siitä, ettet tunne kipua toimenpiteen aikana. Pesun jälkeen toimenpidealueelle laitetaan steriilit liinat. Hoitajat valmistelevat tarvittavat laitteet ja välineet. Tässä vaiheessa urologi saapuu paikalle, ja hänen kanssaan käydään vielä uudelleen tarkistuslista läpi. Sitten toimenpide voidaan aloittaa.

Toimenpide tehdään tähystämällä virtsaputken kautta. Eturauhasta höylätään sähköisellä höylällä ja verisuonia poltellaan palloinstrumentilla. Näkyvyyden ylläpitämiseksi toimenpidealueella käytämme useita kymmeniä litroja keittosuolaliuosta huuhtelunesteenä. Huuhteluneste poistetaan virtsarakosta imulaitteen avulla. Toimenpide kestää yleensä 1–2 tuntia, riippuen eturauhasen koosta.

Toimenpiteen lopuksi sinulle laitetaan virtsarakkoon huuhtelukatetri estämään hyytymien muodostumista. Huuhtelunesteellä huuhdellaan virtsarakkoa heräämössä ja osastolla, kunnes virtsa kirkastuu. Toimenpiteen jälkeen on normaalia, että virtsa on veristä. Höylätyt lastut toimitetaan patologille tutkittavaksi. Vastauksen saat postissa noin neljän viikon kuluttua. Toimenpiteen loputtua sinut siirretään sängyllä heräämöön toipumaan.

Heräämössä sinut vastaanottaa hoitaja, joka vastaa hoidostasi heräämössä olosi ajan. Elintoimintojasi ja spinaalipuudutuksen poistumista seurantaan. Samoin seurataan virtsan eritystä ja huuhtelunesteen väriä. Virtsakatetrista aiheutuva rakkoärsytys ja virtsaamisen tarve on yleistä. Pääset siirtymään vuodeosastolle, kun jalkasi liikkuvat, kipu on hallinnassa ja vointisi on vakaa.

Heräämöseurannan päätyttyä haemme sinut urologiselle vuodeosastolle. Tuomme henkilökohtaiset tavarasi potilashuoneeseesi ja soitamme tarvittaessa puolestasi läheisillesi.

Aluksi saat suonensisäistä nesteytystä. Yleensä päivällisen aikaan saat ensimmäisen leikkauksen jälkeisen aterian. Jalkeille voit nousta leikkauspäivän aikana. Kotilääkityksen saat osastolta, mutta silmätipat, astmalääkkeet ja insuliinit toivomme sinun ottavan mukaan sairaalaan tullessa. Tarvittaessa saat kipulääkettä, sillä kestokatetri saattaa joskus aiheuttaa epämukavaksi koettua tunnetta.

Virtsarakon huuhtelu lopetetaan osastolla, kun virtsarakon huuhteluneste kirkastuu. Katetri poistetaan toimenpidettä seuraavana päivänä virtsan värin sen salliessa. Tämän jälkeen virtsankulkuasi ja rakon tyhjentymistä seurataan rakkoultraäänilaitteen avulla. Kotiutuminen tapahtuu tavallisesti ensimmäisenä toimenpiteen jälkeisenä päivänä, mikäli vointisi on hyvä ja virtsaaminen onnistuu.

Vuodeosastolta kotiuduttuasi toipuminen kotona jatkuu. Saat kotihoito-ohjeet mukaasi osastolta. Virtsa voi olla alkuun veristä ja hyytymiä voi tulla virtsan mukana. Myös tihentyneempää virtsaamistarvetta ja virtsankarkaamista voi esiintyä. Oireet alkavat yleensä helpottaa muutamien viikkojen kuluessa, mutta toipuminen on yksilöllistä. Voimakasta ponnistelua ja raskaampaa liikuntaa tulee alkuun välttää. Sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä hoitavaan tahoon, jos ongelmia tai kysymyksiä ilmenee.

Toimenpiteen yhteydessä otettujen kudosnäytteiden vastauksesta saat urologilta noin kuukauden kuluttua kirjallisen tiedon. Jälkitarkastus tapahtuu urologian poliklinikalla noin kolmen kuukauden kuluttua toimenpiteestä uroterapeutin vastaanotolla. Käynnillä keskustellaan toipumisesta ja sen edistymisestä sekä virtsankulun sujumisesta. Jos mahdollisia haittoja esiintyy (esim. pidätyskyvyn tai erektion heikentyminen), sinulle järjestetään niihin hoitoa tapauskohtaisesti.

Jälkitarkastuksen yhteydessä sinulle tehdään myös virtsasuihkun virtausmittaus ja tarkistetaan rakon tyhjentyminen rakkoultraäänilaitteen avulla. Saat kutsun mukana ohjeen tutkimukseen valmistautumiseen sekä oirekyselykaavakkeen kotona etukäteen täytettäväksi. Kyselykaavake toimii keskustelun tukena ja antaa kuvaa mahdollisista haittaavista oireista.

Jos toipumisesi on edennyt hyvin eikä elämänlaatuhaittoja ole, ei uusia tarkastuksia enää tarvita.