Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Apuvälinepalveluprosessi

Apuvälinepalveluprosessi

Apuvälinepalvelu on osa asiakkaan kuntoutus- ja hoitoprosessia tai palvelukokonaisuutta. Palveluprosessi on yksilöllinen ja asiakkaan tarpeista lähtevä. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä.

Toimintakyvyn rajoite vaikeuttaa arjesta selviytymistä. Apuvälinetarve voi tulla esiin myös lähi-ihmisten, kuntouttajien tai muiden toimijoiden havaitsemana.

Yhteydenotto terveydenhuollon yksikköön, jossa esimerkiksi fysio-, puhe- tai toimintaterapeutti kartoittaa toimintakykyä tarkemmin.

Lääkäri tai Pirhassa työskentelevä kuntoutuksen ammattilainen tekee tarvittaessa lähetteen apuvälinekeskukseen apuvälinearviointiin. Lähete tarvitaan, kun kyseessä on asiakkaalle uusi apuväline. Apuvälinetarve tulee huomioida myös asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelmassa.

Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan toimintakyvyn ja elämäntilanteen lisäksi elinympäristön asiakkaan toimintaympäristölle asettamat vaatimukset. Apuvälinearviointi toteutetaan usein tämän takia asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Apuvälinearvioinnissa huomioidaan asiakkaan tarve ja toiminnalliset vaatimukset mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Apuvälineen valinta tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Apuvälinevalintaa edeltää apuvälineiden sovitus ja kokeilu asiakkaan tarpeisiin, toimintakykyyn ja toimintaympäristöön soveltuvilla välineillä. Valinnassa otetaan huomioon tarvittava käytön ohjaus sekä riittävän pitkä kokeiluaika.

Apuvälinepäätös tehdään valtakunnallisten luovutusperusteiden mukaisesti.

Asiakas saa apuvälineen käyttöönsä apuvälinekeskuksesta tai oman asuinalueensa toimipisteestä. Apuväline voidaan lainata määräaikaisesti tai luovuttaa asiakkaalle omaksi.

Apuväline luovutetaan asiakkaalle yksilöllisesti säädettynä ja sovitettuna. Ennen käyttöönottoa varmistetaan, että asiakas ja muut apuvälineen käyttäjät hallitsevat sen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön. Luovutuksen yhteydessä käydään läpi apuvälineen tekniset ominaisuudet sekä annetaan ohjeet apuvälineen kunnossapidosta ja huoltomenettelystä. Asiakas saa apuvälineestä kirjallisen lainaustositteen. Lainaustositteesta käy ilmi apuvälinekeskuksen yhteystiedot, lainausaika, asiakkaan vastuut, apuvälinekeskuksen velvoitteet sekä kuinka toimitaan, kun apuvälineen käyttötarve päättyy.

Apuvälineen käytön seurannan tavoitteena on, että asiakkaalla on hänelle soveltuva, toimiva ja käyttötarkoitusta vastaava apuväline. Apuvälineen käytön seuranta kuuluu apuvälineet omistavalle yksikölle, asiakkaalle itselleen sekä muille asiakkaan kanssa toimiville ammattihenkilöille.

Apuvälinekeskus vastaa omistamansa apuvälineen huollosta ja korjauksesta. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä apuvälineen lainanneeseen tahoon, mikäli apuvälineeseen tulee huolto- tai korjaustarpeita. Asiakkaan vastuulla on huolehtia apuvälineen tarvittavasta puhdistamisesta ja käyttöön liittyvistä hoito- ja huoltotoimista. Apuvälinekeskus vastaa tiettyjen apuvälineiden määräaikaishuolloista tiedottaen asiakkaita.

Apuväline palautetaan apuvälinekeskukseen, kun apuvälineen käyttötarvetta ei enää ole tai laina-aika päättyy.