Murupolku

Readspeaker

Asiakasmaksujen oikaisu - otsikko

Asiakasmaksujen oikaisu

Asiakasmaksujen oikaisu - web-sisältö

Hallintolain mukainen oikaisuvaatimus asiakasmaksusta

Jos olet tyytymätön laskuun, olethan ensin yhteydessä asiakaslaskutukseen (yhteystiedot laskulla). Asiasi saattaa ratketa nopeammin asiakaspalvelun avulla. Oikaisuvaatimusten käsittely on valitettavasti pahasti ruuhkautunut.

Voit halutessasi hakea muutosta asiakasmaksuun tekemällä oikaisuvaatimuksen. Jos maksusta on tehty oikaisukelpoinen päätös, oikaisua haetaan päätökseen. Jos maksusta ei ole tehty päätöstä, itse laskuun saa vaatia oikaisua.

Sinulla on oikeus muutoksenhakuun, mikäli lasku on osoitettu sinulle tai lasku vaikuttaa välittömästi oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi. Tee kirjallinen vaatimus Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi sinulle 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nimesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi, oikaistavan päätöksen tai laskun numero, vaatimasi muutos ja perustelusi vaatimukselle. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole toimittanut niitä jo aiemmin. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Oikaisuvaatimus lähetetään osoitteeseen Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo, PL 272, 33101 Tampere. Voit lähettää oikaisuvaatimuksen myös salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi. Salatun yhteyden saat pyytämällä sitä kirjaamosta.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta.