Murupolku

Readspeaker

Organisaatioiden (affiliaatioiden) merkitseminen tieteellisiin julkaisuihin

Organisaatioiden (affiliaatioiden) merkitseminen tieteellisiin julkaisuihin

Organisaatioiden (affiliaatioiden) merkitseminen tieteellisiin julkaisuihin

Ohje koskee Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan (MET), yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) tutkijoita.

Tieteellisiin ja ammatillisiin julkaisuihin merkittäviä organisaatiotietoja hyödynnetään erilaisten akateemisten tilastojen laatimisessa ja ne toimivat perustana yliopistojen keskinäisille luokituksille. Tiedot vaikuttavat suoraan  muun muassa sekä valtion myöntämän tutkimusrahoituksen että yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan perusrahoituksen määrään. Sekä yliopiston että hyvinvointialuueen kannalta tärkeää on, että affiliaatiotiedot merkitään julkaisuihin mahdollisimman yhdenmukaisesti, selkeästi ja kattavasti. Hyödyn saavat vain ne organisaatiot, joiden affilisaatio on julkaisussa merkitty näkyviin.

Affiliaatiotiedoilla kuvataan sitä, missä yksikössä ja millä resursseilla tutkimustyö on tehty. Affiliaatio liittyy aina ihmiseen ja tutkimusympäristöön eikä esimerkiksi dataan. Jos julkaisuun liittyen on hyödynnetty toisen organisaation dataa tai resursseja, tämä huomioidaan julkaisun acknowledgements-osassa. Jos hyödyntäminen on merkittävää, tulisi toisesta organisaatiosta olla mukana kirjoittaja.

Käytännössä Pirkanmaan hyvinvointialueella tehty kliininen lääketieteellinen ja hoitotieteellinen tutkimustyö tukeutuu lähes aina molempien toimijoiden eli Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tai yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen luomaan infrastruktuuriin. Näiden olennaisten panostusten kautta sekä tiedekunta että hyvinvointialue mahdollistavat kumpikin osaltaan tutkimuksen tekemisen Kaupin kampuksella. Tämän vuoksi tutkijan tulee merkitä molempien organisaatioiden tiedot riippumatta palvelussuhteestaan.

Joidenkin yksiköiden kuten Tays Syöpäkeskuksen kansainvälinen status riippuu tutkimustoiminnan aktiivisuudesta. Kaikki Tampereen yliopistolla ja Pirkanmaan hyvinvointialueella tehtävä syöpätutkimus on osa tamperelaista syöpätutkimusta. Affiliaatiomerkintä tehdään riippumatta siitä, onko julkaistava tutkimus toteutettu pelkästään yliopistolla tai hyvinvointialueella tai organisaatioiden yhteishankkeena.  Kyseessä olevan affiliaation merkitseminen helpottaa alueellamme tehtävän syöpätutkimuksen tilastointia ja profiloitumista. Tämän vuoksi kaikissa syöpään liittyvissä artikkeleissa (muu muassa perustutkimus, kliininen, epidemiologinen) tulee näkyä syöpäyhteys liittämällä Tays Syöpäkeskus, englanniksi Tays Cancer Centre, mukaan affiliaationa. Suomen syöpäkeskusta (Fican-Mid) ei tarvitse laittaa erikseen näkyviin.  Vastaava ohjeistus koskee aivoihin ja hermostoon liittyvää tutkimusta ja Neurokeskuksen näkymistä näihin aiheisiin liittyvien julkaisujen affiliaationa. 

Affiliaatio-ohje

 • METissä merkitään aina näkyviin vähintään yliopisto ja tiedekunta (esimerkki 1 alla).
 • METissä voi halutessaan merkitä näkyviin tutkimusryhmän, yksikön tai tutkimuskeskuksen (esimerkit 2a-2c).
  • Jos kirjoittaja kuuluu kahteen tutkimuskeskukseen ja haluaa laittaa kummatkin keskukset näkyviin, tehdään näistä kaksi erillistä affiliaatiota (esimerkki 2d).
  • Jos osa kirjoittajista kuuluu tutkimuskeskukseen ja osa ei, tulee kirjoittajille omat affiliaatiot (esimerkki 2e).
  • Tiedekunta suosittelee, että tutkimuskeskuksiin kuuluvat käyttävät affiliaatiossaan tutkimuskeskuksen nimeä vain silloin, kun julkaistu tutkimus liittyy tutkimuskeskukseen.
 • Jos tutkimus liittyy syöpään, aivoihin tai hermostoon, merkitään aina julkaisusta riippuen näkyviin Syöpäkeskus ja/tai Neurokeskus sekä MET ja myös Tays ja Pirha (esimerkit 3a ja 3b alla).
 • Myös seuraavissa tilanteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota affiliaatioiksi merkittäviin organisaatioihin (katso esimerkit 1, 4a ja 4b):
  • Kaikki, joilla on kaksoisaffiliaatio, merkitsevät julkaisuihin kummatkin organisaatiot. Linkiksi yliopistolle riittää resurssisopimus (laaja tai suppea).
  • Kaikki, joiden julkaisu liittyy kliiniseen lääketieteelliseen, yhteiskuntatieteelliseen tai hoitotieteelliseen tutkimukseen merkitsevät näkyviin sekä METin ja TAUn että Pirhan affiliaatiot riippumatta organisaationsa palvelussuhteesta (vähintään esimerkkien 1, 4a ja 4b mukaisesti).
 • Pirhassa merkitään aina sairaala tai erillisyksikkö sekä Pirha (esimerkit 4a, 4b ja 4c). Erikseen merkittäviä erillisyksiköitä ovat:
  • Coxa: Coxa Hospital for Joint Replacement
  • Sydänsairaala: Heart Hospital, Tampere University Hospital, Wellbeing Services County of Pirkanmaa
  • Fimlab: Fimlab Laboratories
 • Taysissa merkitään, aina kun mahdollista, näkyviin toimiala ja vastuualue (esimerkki 5).
 • Pirhan peruspalvelupuolella merkitään, aina kun mahdollista, näkyviin toimiala ja vastuualue (esimerkki 6).

Esimerkkejä affiliaatioiden merkitsemisestä

Esimerkki 1: Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University

Esimerkki 2a: Computational Neuroscience Group, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University

Esimerkki 2b: Biomedical Technology Unit, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University

Esimerkki 2c: Prostate Cancer Research Center, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University

Esimerkki 2d: 

 • Affiliaatio 1: Science Mimicking Life Research Center, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University
 • Affiliaatio 2: Research Center for Vaccine Development and Immunology, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University

Esimerkki 2e: 

 • Kirjoittaja 1: Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University
 • Kirjoittaja 2: Research Center for Vaccine Development and Immunology, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University

Esimerkki 3a: (affiliaatioiden 1 ja 2 järjestys voi olla myös päinvastainen)

 • Affiliaatio 1: Prostate Cancer Research Center, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University
 • Affiliaatio 2: TAYS Cancer Centre, Tampere University Hospital, Wellbeing Services county of Pirkanmaa

Esimerkki 3b: (affiliaatioiden 1 ja 2 järjestys voi olla myös päinvastainen)

 • Affiliaatio 1: Department of Sensory, Neural, and Musculoskeletal Medicine, Neurocenter Finland, Tampere Brain and Mind, Tampere University Hospital, Wellbeing Services County of Pirkanmaa
 • Affiliaatio 2: Science Mimicking Life Research Center, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University 

Esimerkki 4a: Psychiatry, Mood disorders, Tampere University Hospital, Wellbeing Services County of Pirkanmaa

Esimerkki 4b: Coxa Hospital for Joint Replacement, Wellbeing Services County of Pirkanmaa

Esimerkki 5: Department of Sensory, Neural, and Musculoskeletal Medicine, Tampere University Hospital, Wellbeing Services County of Pirkanmaa

Esimerkki 6: Department of Social Services, Outpatient Services, Wellbeing Services County of Pirkanmaa

Lisätietoja

Tutkimusasiantuntija
Mariaana Savia
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, MET, Tampereen yliopisto
mariaana.savia@tuni.fi

Tutkimusasiantuntija
Maija Ojala-Fulwood 
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, SOC, Tampereen yliopisto
maija.ojala-fulwood@tuni.fi

Tutkimusjohtaja
Tarja Laitinen
Strateginen ohjaus, TKIO, Pirkanmaan hyvinvointialue
tarja.laitinen@pirha.fi

Tutkimus- ja kehitysjohtaja
Kati Kristiansson
Strateginen ohjaus, TKIO, Pirkanmaan hyvinvointialue
kati.kristiansson@pirha.fi