Readspeaker

Terapiat etulinjaan -toimintamallin koulutukset

Terapiat etulinjaan -toimintamallin koulutukset

Terapiat etulinjaan -toimintamallin koulutukset

Ohjattu omahoito -koulutus

Keväällä 2024 jatketaan Terapiat etulinjaan -toimintamallin mukaisia Ohjattu omahoito –koulutuksia.  Kevään koulutukset toteutetaan pääosin livekoulutuksina sotekeskuksittain. Koulutus on myös mahdollista järjestää teams-koulutuksena.

Tiedustele kevään koulutuksista omalta esimieheltäsi tai minna.jokiniemi@pirha.fi tai noora.vehmas@pirha.fi

Ohjatun omahoidon koulutus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille: sairaanhoitajille, lääkäreille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille ja sosionomeille. Ohjattu omahoito on selkeä,1–3 käyntikerran hoitomalli, joka rakentuu asiakkaan toteuttamasta itsenäisestä omahoitotyöskentelystä ja ammattilaisen tuesta. Ohjattu omahoito auttaa ammattilaista strukturoimaan ja selkeyttämään omaa työtään sekä tukee asiakkaan omaa motivaatiota ja valmiuksia.

Lisätietoa Ohjattu omahoito -koulutuksesta

Koulutus sisältää aloitusinfon (1 h), verkko-opinnot (2–3 h) ja taitopajan (1–2 h).

Koulutus sopii hyvin täydentämään mahdollisesti jo suoritettua Mielenterveyspotilaan arviointi ja tukea antava hoito terveysaseman vastaanotolla – Mielenterveyden työkalupakki -koulutusta, mutta toimii myös erillisenä ja yksittäisenä menetelmänä. 

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Aloitusinfon jälkeen saat tunnukset Terapiat etulinjaan -verkkoalustalle ja suoritat koulutuksen omaan tahtiin työaikana. Koulutuksen läpikäyminen ja ensimmäisen hoitoon valmistautuminen vie kokonaisuudessaan noin 4–5 tuntia. Saat tukea työskentelyn aloittamiseen yhteisessä aloitusinfossa sekä pienemmissä taitopajoissa, joissa pureudutaan tarkemmin menetelmän toteuttamiseen. 

Koulutuksen päätteeksi saat Helsingin yliopistollinen keskussairaalan (HUSin) Psykiatrian myöntämän sertifikaatin koulutuksen läpikäymisestä. Koulutus on maksuton.

Syventävät, teemalliset Taitopajat

Ilmoittaudu lisäksi syventävään, teemalliseen Taitopajaan, jossa käydään tarkemmin läpi ohjatun omahoidon hoitomalleja alla olevien teemojen mukaisesti. Hyödyt eniten taitopajasta, kun olet käynyt läpi ohjatun omahoidon- koulutuksen verkkoalustalla.

Ohjatun omahoidon teemalliset Taitopajat, aikataulut tarkentuvat alkuvuodesta 2024.

Perjantaisin, kerran kuukaudessa klo 13–15: 

Ilmoittaudu mukaan Formsilla. Saat myöhemmin sähköpostilla itsellesi Teams-osallistumislinkin.

Kognitiivinen lyhytterapiakoulutus

Kognitiivinen lyhytterapia on kognitiiviseen viitekehykseen pohjautuvaa lyhytterapiaa, joka soveltuu aikuisten lievien ja keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon. Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti perustasolla mielenterveystyötä tekeville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille esim. perustason mielenterveys- ja päihdeyksiköissä ja opiskeluhuollossa aikuisille.

Koulutus sisältää itsenäisesti verkossa toteutettavia teoriaopintoja noin 80 tuntia, pienryhmissä etänä toteutettavaa menetelmäohjausta 30 h sekä 70 h työskentelyä koulutuspotilaiden kanssa (vähintään 7 eri interventiota).  

Koulutus käynnistyy yhteisellä Teams- infotilaisuudella. Tämän jälkeen koulutukseen mukaan lähtenyt voi aloittaa opiskelun Terapiat etulinjaan -koulutusalustalla. Koulutuspotilaiden vastaanoton voi aloittaa heti opintojen alettua. Koulutuspotilaiden hoidon toteuttamisesta pidetään koulutuspäiväkirjaa.

Kokonaisuudessaan koulutuksen läpikäyminen vie noin vuoden ja koulutus johtaa HUS Psykiatrian myöntämään sertifikaattiin. Koulutus on osallistujalle maksuton, mutta vaatii työajan käyttöä opiskeluun ja harjoitteluun sekä omaa motivaatiota ja sitoutumista itsenäiseen työskentelyyn.

Koulutus on suunnattu Pirkanmaalla pääosin perustason mielenterveys- ja päihdetiimien työntekijöille, hoitajille ja psykologeille.

Tällä hetkellä koulutukset ovat täynnä, mutta tavoitteena on, että uusia koulutusryhmiä saadaan alkamaan vielä vuonna 2024. Uusien ryhmien aloituksista viestitään esimiesten kautta.