Murupolku

Readspeaker

Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikan lähetekriteerit

Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikan lähetekriteerit

Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikan lähetekriteerit

Kiireelliset (1 - 30 päivää)

 1. Vaikea-asteinen masennustila tai pakko-oireinen häiriö
  erityisesti, kun oirekuvassa on toivottomuutta, itsetuhoisuutta ja / tai vaikeaa ahdistuneisuutta, epäillään kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai tilannetta on komplisoimassa muita psykiatrisia tai somaattisia sairauksia.
 2. Ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt, joista ei yleislääkärin vastaaman hoidon (psykoterapeuttinen ja / tai lääkehoito) aikana ole tullut vastetta ja / tai psyykkisen voinnin selvä huononeminen.
 3. Vakavat, toimintakykyä tai turvallisuutta uhkaavat mielenterveyden häiriöt
  psykoosit, kaksisuuntainen mielialahäiriö sekä persoonallisuushäiriöt, joihin liittyy akuutti itsetuhoisuuteen tai väkivaltaan johtava oirekuva.

Kiireettömät (ei kiireellinen - 6kk)

 1. Elinikäisiin ominaisuuksiin tai oirekuviin liittyvät tutkimukset ja hoidot
  1. persoonallisuushäiriöiden vaikutus vointiin, toimintakykyyn ja kiinnittymättömyyteen hoitoon
  2. pitkäaikaisten, elämänaikaisesti ja toistuvasti haittaa aiheuttaneiden mielenterveysongelmien (esim. depressio, ahdistuneisuus, psykosomaattiset tai somatoformiset oireistot) konsultatiivinen selvittely
  3. merkittävästi toimintakykyyn heijastuva ADHD tai Aspergerin oireyhtymä vanhusikäisellä.
 2. Huolestuneisuutta herättäneiden mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden impulsiivisuuden arviointi
 3. Sairaalahoidon tarpeen ja lääkehoidon asianmukaisuuden arvio, kun tilanteessa ei ole kiireellistä huomiota vaativaa
  1. monimutkaisten lääkehoitojen järkeistäminen tai psyykenlääkkeiden sovittaminen muuhun lääkitykseen
  2. toistuva päivystyspalvelujen käyttö, sairaalakierre
  3. yleissairauksiin liittyvät psykiatriset ongelmat.
 4. Pitkäaikaisten / kroonisten ja perustasolla muuten hoituvien mielenterveyspotilaiden hoidon tarkistus, arvio ja seuranta tilanteissa, joissa aiempi vakaa psyykkinen vointi on heikentynyt.
  Pidempiaikaisissa häiriöissä hoidon kannattelun ensisijainen vastuu voi olla perustasolla, jos asianmukainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma on tehty erikoislääkäriyksikössä ja sinne on esteetön konsultointiyhteys.

Perusterveydenhuolto

 • Lievä tai keskivaikea masennus
 • Ahdistuneisuus
 • Komplisoitumattomien primaaristen psykiatristen häiriöiden (depressio, skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö) ja sekundaaristen psykiatristen oireiden (Parkinsonin tauti, epilepsia, delirium, dementia, aivovammat) ensisijainen tutkimus- ja hoitopaikka on lähellä vanhuspotilaan kotia, perusterveydenhuollossa.

Senioripysäkki

Yksinäisyys-, suru- tai elämänmuutostilanteet

Päihteet Tampere

Alkoholikatkaisuhoito yli 65-vuotiaille

Konsti-yksikön toimintaan sisältyy kotona tehtävä alkoholikatkaisuhoito yli 65-vuotiaille sekä sellaisille asiakkaille, joiden kohdalla on arvioitu, etteivät muut katkaisuhoitomuodot sovellu.

Tukikäynnit

Konsti tukee kotikäynneillä yli 18-vuotiaiden tamperelaisten päihde- ja mielenterveysasiakkaiden arjen hallintaa ja toimintakykyä sekä kotona asumista. Tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja laitos-/sairaalajaksoja sekä tukea asiakkaita laitos-/sairaalahoidon jälkeen. Kaikille asiakkaille suunnitellaan yksilöllinen, lyhyt määräaikainen tukijakso, jonka aikana asiakasta ohjataan tarvittaessa muihin häntä hyödyttäviin palveluihin. Käynnit ovat maksuttomia.

Neuro- ja vanhuspsykiatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Läheteohjeet ja konsultaatiot - vain ammattilaisten käyttöön nosto

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikan lähetekriteerit yhteystiedot

Lähete toimitetaan

Neuro- ja vanhuspsykiatrian osastolle

Sähköisesti:
Laitos: 50290
Toimipiste: NEMO
Erikoisala: 70

Faksilla numeroon 03 311 63734

Postitse osoitteella:
Tays Psykiatria
Neuromodulaatiopoliklinikka
T-rakennus
PL 2000, 33521 Tampere

Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikalle

Sähköisesti:
Laitos: 50290
Toimipiste: PVNP
Erikoisala: 70

Faksilla numeroon 03 311 59931

Postitse osoitteella:
Tays
Neuro- ja vanhuspsykiatrian poliklinikka
Hallituskatu 14-16, 3. krs
33200 Tampere