Readspeaker

Radiologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Radiologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Radiologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Kaikkia tutkimuksia varten tarvitaan lähete, joka Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tehdään RIS-järjestelmään. Ulkopuoliset asiakkaat toimittavat lähetteen paperisena.

Lähetteen on oltava järjestelmässä hyvissä ajoin ennen tutkimusta, kuitenkin viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä kello 14.

Ajanvaraukset tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Oberonin kautta. Ajanvarauksen täytyy olla Oberonissa tutkimusta edeltävänä päivänä klo 14:ään mennessä.

Päivystystutkimukset

Osastojen ja poliklinikoiden päivystystutkimuksista on aina ensin soitettava ja ilmoitettava radiologian kuvauspaikkaan. Lähetteen on oltava RIS-järjestelmässä, kun potilas saapuu tutkimukseen.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Oleelliset anamnestiset tiedot.
  • Tutkimuksen kannalta oleelliset, muilla tutkimusmenetelmillä saadut löydökset.
  • Potilaan lääkitys ennen tutkimusta, mikäli se vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen tai tulokseen.
  • Selvä kysymyksenasettelu, miksi ja mikä tutkimus pyydetään.
  • Arvio tutkimuksen kiireellisyydestä.

Konsultaatiot

Yksikkömme auttaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisimman kuvantamismenetelmän valinnassa. Konsultaatio- tai lisälausuntopyynnöt tehdään RIS-järjestelmään.

Läheteohjeet ja konsultaatiot - vain ammattilaisten käyttöön nosto

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Yhteystiedot radiologia lähete

Lähete toimitetaan

Sähköisesti RIS:n kautta

Faksilla
K-kuvantaminen 03 311 65586
Tietokonetomografia 03 311 65501
R-kuvantaminen 03 311 63013

Postitse osoitteella:
Tampereen yliopistollinen sairaala
Radiologia
PL 2000, 33521 Tampere