Murupolku

Readspeaker

Lasten keuhkosairauksien läheteohjeet ja konsultaatiot

Lasten keuhkosairauksien läheteohjeet ja konsultaatiot

Lasten keuhkosairauksien läheteohjeet ja konsultaatiot

Erikoisalakoodi 40J

Tays lastentautien vastuualueella toimii lasten keuhkosairauksien poliklinikka, jonka toiminta keskittyy erityisesti lasten hengitysongelmiin, keuhkosairauksiin ja hengitystukihoitoihin. Osa hengitysongelmista esiintyy itsenäisinä keuhkosairauksina, mutta usein hengitysongelma liittyy lapsen tai nuoren muuhun sairauteen tai poikkeavuuteen.

Lasten keuhkopoliklinikalle voi lähettää/konsultoida potilaiden oireiden tai löydösten perusteella:

 • Pitkittynyt kostea yskä ja limaisuus
 • Toistuvat keuhkokuumeet
 • Poikkeavat keuhkosairauteen viittaavat statuslöydökset, esim. kellonlasikynnet tai rintakehän poikkeavuus
 • Poikkeavat keuhkokuvalöydökset, esim. bronkiektasia-epäily
 • Poikkeavat keuhkofunktiotutkimuslöydökset
 • Epäily unenaikaisesta hengityshäiriöstä
 • Muut mahdolliset syyt

Lasten keuhkosairauksien poliklinikalta tavanomaisesti ohjelmoitavia tutkimuksia ovat keuhkojen toimintakokeet ja kuvantamistutkimukset. Myös lasten diagnostiset keuhkoputken tähystystutkimukset, keuhkobiopsiat ja osa lasten unitutkimuksista tehdään lasten keuhkopoliklinikan lähetteellä.

Poliklinikalle tullaan lähetteellä avoterveydenhuollosta, erityisvastuualueelta tai Taysin muilta poliklinikoilta tai osastoilta. Ajanvarausvastaanottoja on tiistaisin ja torstaisin.

Huomioitavaa

 • Aiempien käytäntöjen mukaisesti lasten allergia- ja astmalähetteet ja konsultaatiot tehdään Tays Allergiakeskukseen.
 • Jos herää epäily lapsen uniapneasta, lähete tehdään ensisijaisesti KNK-lääkärille. Jos kyseessä on alle vuoden ikäinen lapsi tai lähettävän tahon arvion mukaan uniapnean taustalla epäillään muuta syytä kuin risahypertrofiaa (kuorsaus, suuhengitys), voidaan lähete tehdä suoraan keuhkolääkärille.
 • Kotona hengitystukea käyttävät potilaat ovat sekä lasten keuhkosairauksien poliklinikan että lastenosasto LASI:n hengitystukitiimin seurannassa. Yhteydenotot laiteongelmissa päivystysaikaan LASI-osastolle.

Konsultaatiot

 • Lasten keuhkopoliklinikan vastuulääkärinä toimii Eero Lauhkonen, hoitajina Hanna Einola ja Marianne Mäkelä
 • Lasten keuhkosairauksien ulkopuoliset ja Taysin sisäiset konsultaatiot lääkärille (p. 044 4728600, ti, to, pe)
 • Hoitajan puhelinnumero 03 311 66494 (Tays ulkopuolelta) ja 044 472 8240 (Tays sisäinen).

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Perheen yhteystiedot ja sosiaalinen tilanne
 • Muut yhteystiedot: neuvola, päiväkoti, koulu
 • Koti- tai asiointikieli, tulkin tarve
 • Tiedot lapsen tai nuoren varhaisvaiheista ja muista sairauksista, lääkitystiedot
 • Oirekuvaus, lähettämisen syy
 • Status
 • Tutkimukset: erityisesti tiedot aiemmista kuvantamis- ja keuhkojen toimintakokeista (kuvien PACS-siirto TAYS-järjestelmään, spirometriatulosteet lähetteeseen mukaan skannattuina)
 • Tiedot aiemmista rintakehän tai ilmateiden toimenpiteistä, erityisesti onko risaleikkauksia tehty?
 • Lapsen jatkohoidosta vastaava lääkäri

Läheteohjeet ja konsultaatiot - vain ammattilaisten käyttöön nosto

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.