Readspeaker

Kipupoliklinikan läheteohjeet

Kipupoliklinikan läheteohjeet

Kipupoliklinikan läheteohjeet

Läheteindikaatiot

Kun kiputilan syy on selvillä ja kipu on kohtalainen tai vaikea ja siihen liittyy toimintakyvyn alenema perusterveydenhuollon asianmukaisista hoitoyrityksistä huolimatta tai kun kipu jatkuu tavanomaista kauemmin ja kovempana sairauden tai vamman normaaliin toipumiseen verrattuna, potilas ohjataan Stm kiireettömän hoidon perusteiden mukaisesti fysiatrialle, reumatologialle tai neurologialle. Pitkäkestoinen kivun tutkimus ja hoito

Jos erikoisalakohtaiset selvittelyt on jo tehty, potilas voidaan ohjata kipupoliklinikalle. Kipupoliklinikalle ohjataan erityisesti potilaat, kun kiputilan hoito edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja erityisesti nuoret aikuiset, joilla työkykyä heikentävä kiputila aiheuttaa syrjäytymisvaaraan työelämästä. Kipupoliklinikalla ei tehdä työkyvyn arvioita.

 1. Neuropaattinen kipu. Tarvittaessa myös diagnostiset selvittelyt neuropaattiseen kipuun liittyen.

 2. Pitkittynyt tai pitkittymässä oleva nosiseptiivinen/viskeraalinen kipu (kipu kestänyt vähintään 3 kk), jossa riittävät diagnostiset selvitykset on tehty ja tavanomaiset hoidot eivät riitä.

 3. Monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä (CRPS, complex regional pain syndrome)

 4. Vahvan opioidin aloitusharkinta muussa kuin syöpään liittyvässä kivussa

 5. Selkäydinstimulaattorihoidon harkinta

 6. Kiputilan hoito edellyttää usean erikoisalan ja ammattiryhmän yhteistyötä

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Ongelma, lähettämisen syy

 • Esitiedot:

  • aikaisemmat sairaudet ja leikkaukset

  • lääkitys

  • ammatti ja työ

 • Nykytila:

  • oireiden alku ja kehitys

  • oireiden kuvaus ja sijainti, kivun säteily

  • kliininen tutkimus (status)

 • Tehdyt tutkimukset: kuvantamiset, laboratoriotutkimukset

 • Annetut hoidot ja niiden vaikutus: lääkehoito, fysioterapia, psyykkinen tuki ym.

Läheteohjeet ja konsultaatiot - vain ammattilaisten käyttöön nosto

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.