Readspeaker

Geriatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Geriatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Geriatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Kaikesta geriatriaan liittyvästä konsultaatiotoiminnasta vastaa Polikliiniset ja asumisen lääkäripalvelut -vastuuyksikkö.

Geriatrian osastot ovat akuuttiosastoja eikä niille voi tehdä lähetettä. Erikoissairaanhoitoa vaativia vanhusten psykiatrisia sairauksia ja muistisairauksien vaikeita käytösoireita hoidetaan neuro- ja vanhuspsykiatrian osastoilla ja poliklinikalla, jonne on erilliset läheteohjeet.

Geriatrian poliklinikalle ohjaudutaan lähetteellä

Pirkanmaan hyvinvointialueella toimii 11 geriatrista poliklinikkaa. Geriatrian poliklinikoille ohjaudutaan lähetteellä pääsääntöisesti perusterveydenhuollosta. Geriatrian poliklinikoilla tehdään kaikki yli 65-vuotiaiden muistisairausdiagnoosit.

Geriatria - pirha.fi

Geriatrian konsultaatiotiimi palvelee muita erikoisaloja Kaupin kampuksella

Geriatrian konsultaatiotiimi palvelee Kaupin kampuksella muita erikoisaloja. Tiimissä työskentelee geriatrian erikoislääkäreitä ja asiantuntijahoitajia. Tiimiä voi konsultoida Kaupin kampuksen hoitoyksiköissä hoidossa olevista iäkkäistä potilaista.

Kotihoidosta ja asumispalveluista konsultoidaan omaa lääkäriä tai takapäivystystä

Kotihoitoon, yhteisölliseen asumiseen ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tuotetuista lääkäripalveluista vastaa Polikliiniset ja asumisen lääkäripalvelut -vastuuyksikkö, niitä tuotetaan vastuuyksikön omien lääkärien, terveyskeskuslääkärien ja ostopalvelulääkärien toimesta. Kotihoitoa ja asumispalveluita palvelee 24/7 lääkäritakapäivystys, joka tuotetaan ostopalveluna.  Asiantuntijoita palvelevan lääkäritakapäivystyksen yhteystiedot on jaettu palveluyksiköihin.

Vastuuhenkilö

Vastuualuejohtaja Susanna Riuttala 

Läheteohjeet ja konsultaatiot - vain ammattilaisten käyttöön nosto

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.