Murupolku

Readspeaker

Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet

Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet

Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet - osa 1

Vammaispalveluissa myönnetään harkinnanvaraisia palveluja ja tukitoimia vamman tai sairauden edellyttämän yksilöllisen tarpeen perusteella. Palveluja ja tukitoimia myönnetään määrärahan puitteissa hyvinvointialueen vahvistama määrä tai osuus hankintahinnasta.

Tällaisia palveluja ovat:

 • Päivittäisistä toimista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 • Ylimääräiset vaatekustannukset ja erityisravinnon kustannukset
 • Sopeutumisvalmennus tai viittomaopetus
 • Muut vammaispalvelulain toteuttamiseksi tarpeelliset palvelut

Päivittäisistä toimista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet - haitari

Päivittäisistä toimista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Taloudellista tukea päivittäisten toimintojen välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisen kustannuksiin voidaan myöntää henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa takia liikkumisessa, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona, viestinnässä tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Auton hankintaan sekä auton välttämättömiin lisälaitteisiin ja muutostöihin voidaan myöntää taloudellista tukea silloin, kun vammaisella henkilöllä on vammansa tai sairautensa vuoksi vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Auton käytön tarpeen tulee olla päivittäisissä toimissa jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa.

Ensisijaisesti avustusta myönnetään:

 • jos oma auto mahdollistaa työssäkäynnin, opiskelun tai muun aktiivisen toiminnan edellyttämän jokapäiväisen liikkumisen 
 • jos perheessä on lapsi, joka ei vammansa tai apuvälinetarpeensa vuoksi pysty kulkemaan joukkoliikennevälineissä perheen mukana ja jonka säännöllistä kuljetustarvetta ei ole muutoin pystytty turvaamaan.

Autoavustushakemuksessa sinun tulee antaa auton käyttötarpeesta mahdollisimman tarkka selvitys sekä perustella autonvaihdon syy. Lisää hakemukseen pyydetyt autoavustushakemuksen liitteet.

Autoavustushakemuksen liiteluettelo
 

Korvattavien kodinkoneiden tulee olla välttämättömiä henkilön itsenäiselle suoriutumiselle kotona. Korvausta myönnettäessä harkitaan, miten apuväline tukee omatoimista suoriutumista kotona. Tavanomaiseen asumiseen liittyviä koneita ja laitteita ei korvata, mutta niihin voidaan korvata muutostöitä kuten esim. jääkaapin kahva ja uunin teleskooppikiskot. Kodinkoneen tai -laitteen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet.

Taloudellista tukea voidaan myöntää viestintävälineeseen, mikäli vamma tai sairaus edellyttää esimerkiksi näkövamman vuoksi viestintävälineeltä erityisominaisuuksia, joiden vuoksi väline on tavanomaista kalliimpi. Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukea ei myönnetä tavanomaisiin viestintävälineisiin (esim. matkapuhelin, tietokone). Viestintälaitteen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet.

Vammaisen henkilön harrastuksissa tarvitsemiin välineisiin voidaan myöntää taloudellista tukea silloin, kun vamma tai sairaus rajoittaa suoriutumiskykyä niin, että toiminnoista ei selviydy ilman välinettä tai laitetta. Apuvälineen tarpeen harkinnassa otetaan huomioon, miten ja missä laajuudessa välinettä käytetään. Vapaa-ajan välineen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet.

Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet - osa 2

Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin

Voit saada korvausta ylimääräisistä vaatekustannuksista, jos vammasi tai sairautesi vuoksi vaatteet kuluvat tavanomaista nopeammin tai et voi vammasi vuoksi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Korvaaminen edellyttää hakemuksen liitteeksi selvitystä vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta. 

Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin

Mikäli joudut käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti erityisravintoa tai erityisravintovalmisteita, voit saada niiden kustannuksiin taloudellista tukea. Korvausta ei saa erityisravintomenoihin, jotka perustuvat vain lääkärin suosituksiin tai ovat tavanomaisia ruokatavarakaupasta ostettavia ravintoaineita ja valmisteita.

Ylimääräisten erityisravintokustannusten hakemukseen sinun tulee selvittää valmisteiden laatu ja määrät sekä niistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Viittomaopetus

Viittomaopetusta järjestetään pääsääntöisesti ryhmämuotoisena perheille, joiden lapsella on kielellisen kehityksen erityisvaikeus. Viittomaopetuksen hakemukseen liitetään puheterapeutin tai foniatrian lausunto.

Muut harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet

Muiden mahdollisten harkinnanvaraisen taloudellisen tuen palvelujen ja tukitoimien tulee edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Tukitoimet myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan pohjalta.  

Muita palveluja voivat olla esimerkiksi tukihenkilön tai leiriavustuksen myöntäminen vammaiselle henkilölle.

Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet - hakemuslomake

Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Toimi näin

Voit hakea harkinnanvaraisia palveluja tai tukitoimia hakemuksella vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta sähköisessä asiointipalvelussa tai paperisella hakemuksella.

Lisätietoja saat Palveluneuvonnasta, lähitorilta tai vammaispalvelutoimistosta.

Maksaako palvelu?

Palvelu on maksuton.

Pirha 2.0 PTV Kuntavalinta Widget

Hae paikkakunnan mukaan

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Asioi digitaalisesti

Kun valitset paikkakunnan, tiedät kuinka asioida digitaalisesti.

OmaPirha

OmaPirhassa voit asiointikunnastasi riippuen tehdä esimerkiksi digitaalisia ajanvarauksia, täyttää yhteydenotto- ja esitietolomakkeita sekä tietopyyntöjä.

Asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Kun asioit palvelussa ensimmäisen kerran, sinun tulee hyväksyä palvelun käyttöehdot ja tarkistaa omat tietosi. Osassa palveluista sinun on myös mahdollista asioida läheisesi puolesta.

OmaPirhan kautta käytössäsi on myös digiklinikka, jonka kautta voit helposti ja nopeasti olla yhteydessä ammattilaiseen erilaisissa terveysasioissa.

Soita

Kun valitset paikkakunnan, saat esiin etsimäsi puhelinnumerot.

Palveluneuvonnasta (entinen Kotitori) saat yleistä neuvontaa ja opastusta hyvinvointialueen palvelujen käyttöön. Palveluneuvontaan voivat olla yhteydessä kaikki pirkanmaalaiset, jotka etsivät tietoa hyvinvointialueen palveluista ja niihin hakeutumisesta.

Palveluneuvonnassa opastetaan erityisesti ikääntyneitä ja vammaisia sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaita ja heidän läheisiään. Neuvontaa ja ohjausta tarjotaan myös lasten, nuorten, perheiden ja työikäisten palveluista. Palveluneuvonnassa ei voi hoitaa terveysasioita tai esimerkiksi ajanvarauksia terveyspalveluihin.

Saat ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi

 • kotona asumista tukevista yksityisistä, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin palveluista sekä järjestöjen toiminnasta
 • asumisen vaihtoehdoista
 • Kelan etuuksista
 • apuvälineistä, digitaalisista palveluista
 • liikkumisesta
 • taloudellisista etuuksista
 • harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista
 • neuvontaa hyvinvointiteknologiasta

Puhelinnumerot 040 733 3949 Palveluneuvonta

Puhelinneuvonta
Ma
klo 8–16.30
Ti
klo 8–16.30
Ke
klo 8–16.30
To
klo 8–16.30
Pe
klo 8–16.30
Palveluneuvonnan chat
Ma
klo 8–16.30
Ti
klo 8–16.30
Ke
klo 8–16.30
To
klo 8–16.30
Pe
klo 8–16.30

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Akaan alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.akaa@pirha.fi.

Puhelinnumerot 040 335 3385 Sosiaalityöntekijä
040 335 3650 Sosiaaliohjaaja
040 335 3547 Sosiaaliohjaaja
050 323 1931 Johtava sosiaalityöntekijä

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Hämeenkyrön alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.hameenkyro@pirha.fi.

Vammaispalveluiden työntekijöiden tapaamiset vain ajanvarauksella

Puhelinnumerot 041 731 3299 Sosiaaliohjaaja
040 154 5406 Johtava sosiaalityöntekijä

Soittoaika sosiaalityöntekijälle
Ma
klo 12–13
Ti
klo 12–13
Ke
klo 12–13
To
klo 12–13
Pe
klo 12–13

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Ikaalisten alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.ikaalinen@pirha.fi.

Puhelinnumerot 044 730 1234 Sosiaaliohjaaja
040 154 5406 Johtava sosiaalityöntekijä

Soittoaika sosiaalityöntekijälle
Ma
klo 12–13
Ti
klo 12–13
Ke
klo 12–13
To
klo 12–13
Pe
klo 12–13

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Kangasalan alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.kangasala@pirha.fi.

Puhelinnumerot 040 133 6203 Sosiaalityöntekijä, A – Ky
050 372 3181 Sosiaalityöntekijä, Kä – Py
050 395 6679 Sosiaalityöntekijä, Pä – St
040 701 6958 Sosiaalityöntekijä, Su – Ö (Tavoitettavissa maanantaista keskiviikkoon)
040 133 6435 Toimistosihteeri
050 323 1934 Sosiaaliohjaaja
050 323 1932 Kuntoutusohjaaja
050 323 1931 Johtava sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijöiden soittoajat
Ma
klo 12–13
Ti
klo 12–13
Ke
klo 12–13
To
klo 12–13
Pe
klo 12–13

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Sähköpostiosoitteet:

 • Lempäälän alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.lempaala@pirha.fi
 • Vesilahden asukkaiden sähköpostiosoite on Vesilahden vammaispalvelut.vesilahti@pirha.fi

Puhelinnumerot 044 423 5672
050 383 9754
040 133 7763 Sosiaalityöntekijä (soittoajat ilmoitetaan puhelinvastaajassa)

Sosiaaliohjaajien soittoajat
Ma
klo 9–10
Ti
klo 9–10
Ke
klo 9–10
Pe
klo 10–11

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä asuinalueesi vammaispalveluihin.

Vammaispalvelujen sähköpostiosoite: vammaispalvelut.mantta-vilppula@pirha.fi

Puhelinnumerot 044 428 8212 Sosiaaliohjaaja, puhelinajat arkisin klo 9–10
040 531 9804 Sosiaalityöntekijä, puhelinajat ma klo 9 - 9:45, ti klo 10–11 ja to klo 14–15
050 406 7158 Johtava sosiaalityöntekijä,

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Nokian alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.nokia@pirha.fi.

Puhelinnumerot 044 486 1867 Sosiaalityöntekijä (soittoaika ma-to klo 9-10)
050 395 6446 Sosiaalityöntekijä (soittoaika ma-to klo 10-11)
040 133 4196 Sosiaaliohjaaja (soittoaika ma-to klo 9-10)
040 154 5406 Johtava sosiaalityöntekijä

Puhelinajat
Ma
klo 9–10
Ti
klo 9–10
Ke
klo 9–10
To
klo 9–10

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Pirkkalan alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.pirkkala@pirha.fi.

Puhelinnumerot 040 133 5605 Sosiaaliohjaaja (kehitysvammaiset lapset ja nuoret)
044 486 2186 Sosiaaliohjaaja (aikuiset kehitysvammaiset)
040 133 5606 Sosiaaliohjaaja (vammaispalvelut)
050 406 7158 Johtava sosiaalityöntekijä

Puhelinajat
Ma
klo 9–10
Ti
klo 9–10
Pe
klo 9–10

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

.

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Sastamalan ja Punkalaitumen alueiden vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.sastamala@pirha.fi.

Puhelinnumerot 040 768 3716 Sosiaalityöntekijä: vammaispalvelulain mukaiset etuudet, vammaispalvelun asiakas- ja palveluohjaus
040 705 7780 Sosiaaliohjaaja, kehitysvammapalveluiden asiakas- ja palveluohjaus
040 712 8180 Sosiaaliohjaaja, kehitysvammapalveluiden asiakas- ja palveluohjaus, kehitysvammaisten perhehoidon ohjaus
040 679 6727 Sosiaaliohjaaja, vammaispalvelulain mukaiset etuudet
040 620 7232 Sosiaaliohjaaja, vammaispalvelulain mukaiset etuudet
040 154 5406 Johtava sosiaalityöntekijä

Aukioloajat
Ma
klo 9–10
Ti
klo 9–10
Ke
klo 9–10
To
klo 9–10
Pe
klo 9–10

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

 • Tampereen alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.tampere@pirha.fi (yli 25-vuotiaat asiakkaat)
 • Alle 25-vuotiaiden asiakkaiden asioissa käytä osoitetta vammaispalvelut.tampere-lapset@pirha.fi
 • Asumisen tiimin tavoitat osoitteesta vammaispalvelut.tampere-asuminen@pirha.fi

Numerossa on jonotuspalvelu ja mahdollisuus jättää takaisinsoittopyyntö puhelinaikoina.

Puhelinnumerot 040 159 8379 Palvelutarpeen arviointi ja neuvonta (yli 25-vuotiaat), puhelinaika ma, ti, to ja pe klo 9-10, ke klo 14-16.
040 637 0557 Lapset ja nuoret (alle 25-vuotiaat), puhelinaika ma, ti ja pe klo 9-10.
041 730 1322 Johtava sosiaalityöntekijä
Tekstiviestinumero 050 081 9851 Kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja viittomakielisten asiakkaiden tekstiviestiasiointi

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Urjalan alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.akaa@pirha.fi.

Puhelinnumerot 040 335 3385 Sosiaalityöntekijä
040 335 3650 Sosiaaliohjaaja
040 335 3547 Sosiaaliohjaaja
050 323 1931 Johtava sosiaalityöntekijä

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Valkeakosken alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.valkeakoski@pirha.fi.

Puhelinnumerot 040 335 7315 Sosiaaliohjaaja
040 335 7320 Sosiaalityöntekijä
040 335 7205 Palvelusihteeri
050 323 1931 Johtava sosiaalityöntekijä

Voit olla yhteydessä sosiaaliohjaajaan puhelimitse.

Puhelinnumerot 044 715 2101 Sosiaaliohjaaja, puhelinajat ma klo 9:45-10:30, ti klo 9–10 ja to klo 15–16
040 531 9804 Sosiaalityöntekijä, puhelinajat ma klo 9-9:45, ti klo 10–11 ja to klo 14–15
050 406 7158 Johtava sosiaalityöntekijä

Jos olet uusi asiakas, ota aina ensin yhteyttä palveluneuvontaan.

Puhelin 040 733 3949 arkisin 8-16.30

Sähköposti palveluneuvonta@pirha.fi

Verkkosivut pirha.fi/palveluneuvonta

Jos sinulla on jo asiakkuus vammaispalveluissa, voit olla yhteydessä sähköpostitse asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Ylöjärven alueen vammaispalveluiden sähköpostiosoite on vammaispalvelut.ylojarvi@pirha.fi.

Puhelinnumerot 050 596 9083 Sosiaalityöntekijä, asiakkaat A-Må, puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 12-13
040 133 1572 Sosiaalityöntekijä, asiakkaat Mä-Ö, puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 12-13
050 576 6272 Sosiaaliohjaaja
040 154 5406 Johtava sosiaalityöntekijä
050 373 0413 Sosiaaliohjaaja

Katso toimipisteet

Kun valitset paikkakunnan, saat tietää palvelupaikat.

Akaan vammaispalvelutoimisto Sipilän soppi

Käyntiosoite:

Sipiläntie 3, 37800 AKAA

Puhelinnumerot

040 335 3385

Sosiaalityöntekijä

040 335 3650

Sosiaaliohjaaja

040 335 3547

Sosiaaliohjaaja

vammaispalvelut.akaa@pirha.fi

Avoinna ajanvarauksella

Hämeenkyrön vammaispalvelut

Käyntiosoite:

Härkikuja 9, 39100 HÄMEENKYRÖ

vammaispalvelut.hameenkyro@pirha.fi

Kuntoutus- ja sosiaalipalvelut, Ikaalinen

Käyntiosoite:

Silkintie 3, 39500 IKAALINEN

Lempäälän sosiaali- ja terveysasema

Käyntiosoite:

Himminpolku 6, 37500 LEMPÄÄLÄ

Aukioloajat
Ma
klo 8–18
Ti
klo 8–18
Ke
klo 8–18
To
klo 8–18
Pe
klo 8–18
Infon aukioloajat
Ma
klo 8–16
Ti
klo 8–16
Ke
klo 8–16
To
klo 8–16
Pe
klo 8–15

Mänttä-Vilppulan sosiaalitoimisto

Käyntiosoite:

Keskuskatu 2, 35700 VILPPULA

Palveluneuvonta

Käyntiosoite:

Frenckellinaukio 2B, 33101 TAMPERE

Palveluneuvonnan verkkosivut

Puhelinnumerot

040 733 3949

Palveluneuvonta

palveluneuvonta@pirha.fi

Neuvontapiste palvelee
Ma
klo 9–16
Ti
klo 9–16
Ke
klo 9–16
To
klo 9–16
Pe
klo 9–16
Neuvonta puhelimitse
Ma
klo 8–16.30
Ti
klo 8–16.30
Ke
klo 8–16.30
To
klo 8–16.30
Pe
klo 8–16.30
Palveluneuvonnan chat
Ma
klo 8–16.30
Ti
klo 8–16.30
Ke
klo 8–16.30
To
klo 8–16.30
Pe
klo 8–16.30
Poikkeusaukioloajat
uudenvuoden aatto 31.12.2024 Suljettu