Readspeaker

Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto

Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Lastensuojelun jälkihuollolla tuetaan sijaishuollossa ollutta nuorta ja hänen perhettään sekä sijaishuoltajia sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelun toimet ovat päättyneet.

Jälkihuollon tavoitteena on auttaa nuorta itsenäiseen elämään sijaishuollon päätyttyä. Nuori saa tukea asumiseen, toimeentuloon, työhön ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukitoimet määritellään nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan jälkihuoltosuunnitelmassa.

Jälkihuolto päättyy viimeistään silloin, kun nuori täyttää 25 vuotta. Lastensuojelun jälkihuollon päättyessä sosiaalityöntekijä laatii tarvittaessa nuorelle jatkosuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan ne palvelut ja tukitoimet, jotka ovat nuoren käytettävissä jälkihuollon päättymisen jälkeen.

Toimi näin

Ota yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöhön, kun haluat keskustella jälkihuoltoon liittyvistä asioista. Jos olet täyttänyt 18 vuotta, ole yhteydessä täysi-ikäisten jälkihuoltoon.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Huostaanotetulla ja yli kuusi kuukautta avohuollon sijoituksessa olleella lapsella on oikeus jälkihuoltoon. Oikeus jälkihuoltoon kestää viisi vuotta sijaishuollon päättymisestä tai siihen asti, että nuori täyttää 25 vuotta.

Jälkihuollon tukitoimia voidaan tilannekohtaisesti järjestää myös muulle lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle.

Jälkihuollon palvelu aloitetaan aina sosiaalityöntekijän päätöksellä.

Maksaako palvelu?

Palvelu on maksuton.

Pirha 2.0 PTV Kuntavalinta Widget

Hae paikkakunnan mukaan

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Soita

Kun valitset paikkakunnan, saat esiin etsimäsi puhelinnumerot.

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lapsiperheiden sosiaalityöhön voi ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi lapsen kasvatukseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai perheen kriisitilanteissa.

Puhelinnumerot
0447306688 Sosiaaliohjaaja Raija Haavisto
0447301255 Perhetyöntekijä Sanna Santa
0447865321 Johtava sosiaalityöntekijä Reetta Peltonen
0447306516 Sosiaalityöntekijä, Anita Karnaranta
0447301310 Sosiaaliohjaaja, Sari Rytkölä

Sosiaalityöntekijöiden soittoajat
Ti
klo 11–12
To
klo 11–12
Pe
klo 11–12

Voit olla perhetyöhön yhteydessä puhelimitse.

Puhelinnumerot
0403354016 Perheavustaja
0403354380 Sosiaaliohjaaja/ tukiperhekoordinointi
0403354018 Sosiaaliohjaaja
0403354015 Perhepalveluiden koordinaattori
0403354379 Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijän soittoaika
Ma
klo 11–12
Ti
klo 11–12
Ke
klo 11–12
To
klo 11–12

Voit olla puhelimitse yhteydessä sosiaalityöntekijöihin.

Puhelinnumerot
0447865323 Sosiaalityöntekijä, Riina Lamminsivu
0406195026 Perhetyön asiantuntija, Jonna Heinimäki
0447865321 Johtava sosiaalityöntekijä, Reetta Peltonen
0447865343 Sosiaalityöntekijä, Kaisa Rajala
0447865313 Vastaava sosiaalityöntekijä, Erika Isomäki
0401295368 Toimistosihteeri Maarit Järvensivu

Voit olla puhelimitse yhteydessä lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Puhelinnumerot
0403353040 Lapsiperheiden palveluiden päivystys
0403354605 Lastenvalvoja
0403353466 Johtava sosiaalityöntekijä (lastensuojelu)
0403353386 Sosiaalityöntekijä
0403354684 Sosiaalityöntekijä
0403353038 Sosiaalityöntekijä
0403353052 Sosiaalityöntekijä
0403353465 Sosiaalityöntekijä
0403354605 Sosiaaliohjaaja
0403354512 Sosiaaliohjaaja
0403353051 Sosiaaliohjaaja (Nepsy-valmennus)
0403353065 Sosiaaliohjaaja (Nepsy-valmennus)
0403354683 Perhetyöntekijä
0403353388 Perhetyöntekijä
0403353410 Perhetyöntekijä
0403353411 Perhetyöntekijä

Lapsiperheiden palveluiden päivystys
Ma
klo 8–16
Ti
klo 8–16
Ke
klo 8–16
To
klo 8–16
Pe
klo 8–16
Lastenvalvojan puhelinaika
Ma
klo 12–13
Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika
Ma
klo 12–13
To
klo 12–13

Voit olla sosiaalipalveluihin yhteydessä puhelimitse.

Puhelinnumerot
0444861967 Johtava sosiaalityöntekijä: Lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut
0404818167 Palvelutarpeen arviointi, sosiaalityöntekijä Sanna Talonen
0444861573 Palvelutarpeen arviointi, sosiaaliohjaaja Paprika Ilmaniemi
0503895201 Sosiaaliohjaaja Johanna Penttinen
0505374733 Sosiaalityöntekijä Anne Heino-Piekäinen
0401335669 Sosiaalityöntekijä Maippi Kiiski
0401335297 Perhetyöntekijä Jenna Juvonen
0404818197 Perheohjaaja Katriina Tanila

Voit olla yhteydessä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0401335224 Sosiaalityöntekijä
0403509152 Johtava sosiaalityöntekijä

Lastensuojelulla on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Kiireettömissä asioissa voit olla yhteydessä puhelimitse lastensuojelun työntekijöihin. Kiireellisissä tapauksissa lastensuojeluilmoitus tulee aina tehdä puhelimitse sosiaalipäivystykseen.

Puhelinnumerot
0447865321 Johtava sosiaalityöntekijä, Reetta Peltonen
0444860036 Sosiaalityöntekijä, Milla Kinnunen
05068241 Sosiaalityöntekijä, Katja Toivo

Työntekijöiden puhelinajat
Ma
klo 11–11.30
Ti
klo 11–11.30
Ke
klo 11–11.30
To
klo 11–11.30
Pe
klo 11–11.30

Ikaalisen lastensuojelun puhelinasiointi.

Puhelinnumerot
0447865321 Johtava sosiaalityöntekijä Reetta Peltonen
0447301311 Sosiaalityöntekijä (avoin virka)
0447301310 Perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja Sari Rytkölä

Lempäälän lastensuojelussa työskentely perustuu etukäteen sovittuihin tapaamisaikoihin.

Lastensuojelun virka-aikainen päivystys hoidetaan lastensuojelupäivystyksessä. Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen soittamalla lastensuojelupäivystykseen tai sähköisellä lomakkeella, joka löytyy verkkosivuilta.

Puhelinnumerot
0405685520 Lastensuojelun virka-aikainen päivystys
0403534221 Johtava sosiaalityöntekijä Liisa Jormalainen
0401337697 Sosiaalityöntekijä Sari Taavitsainen
0603839478 Sosiaalityöntekijä Jaana Kivikoski
0406124910 Sosiaalityöntekijä Leena Huhtala
0444215039 Sosiaalityöntekijä Marja Harja
0401337917 Sosiaaliohjaaja Katja West
0444863780 Sosiaaliohjaaja Eevi Kylmäniemi
0503839797 Sosiaaliohjaaja Salla Niskakoski
0503830039 Sosiaaliohjaaja Katriina Mikkonen

Lastensuojelupäivystys
Ma
klo 9–15
Ti
klo 9–15
Ke
klo 10–15
To
klo 9–15
Pe
klo 9–15

Parkanon ja Kihniön lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden puhelinasiointi.

Puhelinnumerot
0447865321 Johtava sosiaalityöntekijä Reetta Peltonen
0447865343 Sosiaalityöntekijä Kaisa Rajala
0447865313 Vs sosiaaliohjaaja Erika Isomäki (30.11.2023 asti)

Sastamalan ja Punkalaitumen lastensuojelun puhelinasiointi. Voit ottaa puhelimitse yhteyttä lastensuojelun ammattilaisiin.

Lastensuojelu auttaa lapsia, joiden oma käytös tai lapsen/perheen olosuhteet uhkaavat vaarantaa lapsen kasvun ja kehityksen, eivätkä lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalihuollon mukaiset palvelut ole riittävä tuki. Lastensuojelun asiakkaat saavat myös sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Lastensuojelun asiakkuus alkaa mikäli palvelutarpeen arvioinnin ja lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen todetaan lastensuojelun tarve tai mikäli lastensuojelulain mukaisia palveluita tarvitaan.

Voit ottaa puhelimitse yhteyttä lastensuojelun ammattilaisiin.

Puhelinnumerot
0503226367 Palvelupäällikkö Katja Sipiläinen
0406311890 Sosiaalityöntekijä Leena Mattila, avohuolto ja sijaishuolto
0505500677 Sosiaalityöntekijä Heidi Mäntysalo, avohuolto ja sijaishuolto
0505423294 Sosiaalityöntekijä Riikka Ritala, avohuolto ja sijaishuolto
0406823950 Sosiaalityöntekijä ( virka avoin) sijaishuolto ja perhehoito
0407023117 Sosiaaliohjaaja Jenni Sakari
0504055069 Perhetyöntekijä, tiimivastaava Satu Kelkka
0406416102 Perhetyöntekijä, Emma Vuorio
0407128231 Perhetyöntekijä, Maria Korhonen

Voit ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijöihin puhelimitse.

Puhelinnumerot
0403357134 Johtava sosiaalityöntekijä Lastensuojelu
0403356428 Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu
0403353757 Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu
0403357513 Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu
0403357827 Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu
0403357321 Lastensuojelu
0403357432 Sosiaaliohjaaja Lastensuojelu
0403357388 Sosiaaliohjaaja Lastensuojelu
0403357362 Sosiaaliohjaaja Lastensuojelu
0403356947 Sosiaaliohjaaja Lastensuojelu

Voit olla yhteydessä sosiaalihuollon ammattilaiseen puhelimitse.

Puhelinnumerot
0401335225 Sosiaalityöntekijä
0503895248 Perheohjaaja

Voit ottaa yhteyttä Ylöjärven lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin soittamalla puhelimitse.

Kiireellisessä lastensuojeluasiassa voit ottaa yhteyttä lastensuojelupäivystykseen.

Puhelinnumerot
0417306856 Johtava sosiaalityöntekijä Tanja Tamminen, poissa 16.10.2023-21.7.2024. Sijainen Niina Myllymäki.
0401677789 Johtavan sosiaalityöntekijän sijainen Niina Myllymäki, 16.10.2023-21.7.2024
0417307283 Sosiaalityöntekijä Emma Sirén
0405648509 Sosiaalityöntekijä Netta Keränen
0444314642 Sosiaalityöntekijä Erja Sinell
0503904696 Sosiaalityöntekijä Anne Asp
0405153393 Sosiaalityöntekijä Katri Pajunen
0503904756 Sosiaalityöntekijä Pauliina Mattinen
0444860752 Ohjaaja Hanna Savola
0503314814 Ohjaaja Sanna Loimio
0444309767 Perheohjaaja Milla Palomäki
0401295410 Perheohjaaja Elsa Hietaniemi
0444861611 Perheterapeutti Maria Lepola
0401295436 Toimistosihteeri Kirsi Ukkonen

Täysi-ikäisten jälkihuollon puhelinasiointi Nokian, Sastamalan ja Punkalaitumen alueen asiakkaille.

Puhelinnumerot
0406528404 Sosiaalityöntekijä

Täysi-ikäisten jälkihuolto Akaa

Puhelinnumerot
0403354512 Jälkihuollon ohjaaja

Täysi-ikäisten jälkihuolto Kangasalla.

Puhelinnumerot
0401395329 Sosiaalityöntekijä

Täysi-ikäisten jälkihuolto Tampereella.

Puhelinnumerot
0503830632 Johtava sosiaalityöntekijä
0417309354 Sosiaalityöntekijä
0417303269 Sosiaalityöntekijä
0417313356 Sosiaalityöntekijä
0417308855 Sosiaalityöntekijä
0417302664 Sosiaalityöntekijä
0417302665 Jälkihuollon ohjaaja
0405902308 Jälkihuollon ohjaaja
0405902169 Jälkihuollon ohjaaja
0417302666 Jälkihuollon ohjaaja

Täysi-ikäisten jälkihuolto Ylöjärvellä.

Puhelinnumerot
0401374662 Sosiaalityöntekijä
0417309439 Jälkihuollon ohjaaja

Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään puhelimitse.

Puhelinnumerot
0401336436 Sosiaalityöntekijä Mahabubur Rahaman
0405425707 Sosiaalityöntekijä Tytti Taxell

Ma
klo 12–13
Ti
klo 12–13
Ke
klo 12–13
To
klo 12–13

Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan puhelimitse.

Puhelinnumerot
0504043899 Pia-Maria Turunen, sosiaalityöntekijä
0504140413 Veera Rusanen, vs. sosiaalityöntekijä
0447151019 Päivi Juurakko, perhetyöntekijä

Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään puhelimitse.

Puhelinnumerot
0447151306 Sosiaalityöntekijä

Puhelinaika
Ma
klo 13–13.30
Ti
klo 13–13.30
Ke
klo 13–13.30
To
klo 13–13.30
Pe
klo 13–13.30

Voit olla yhteydessä lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin sekä sosiaaliohjaajiin puhelimitse. Puhelinajat koskevat vain sosiaalityöntekijöitä.

Puhelinnumerot
0406139936 Johtava sosiaalityöntekijä Marja Katajamaa
0401336429 Sosiaalityöntekijä Juho Lehtosaari
0401336526 Sosiaalityöntekijä Heli Keivaara
0401336534 Sosiaalityöntekijä Aini Mattila
0444813063 Sosiaalityöntekijä Marija Saviluoto
0408601575 Sosiaaliohjaaja Riina Juntunen
0400702761 Sosiaalityöntekijä Sanna Kankaanpää
0401295340 Sosiaalityöntekijä Pirjo Hangaslammi
0401295341 Sosiaalityöntekijä Saara Lalja
0401336285 Sosiaaliohjaaja Taru Tuominen
0405379246 Sosiaaliohjaaja Tiina Myöhänen
0406245399 Sosiaaliohjaaja Hanna Hinkka
0505627927 Sosiaaliohjaaja Reija Siitonen
0401336742 Toimistosihteeri Marjatta Vaskelainen

Puhelinajat
Ma
klo 12–13
Ke
klo 12–13

Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan puhelimitse.

Puhelinnumerot
0504043899 Pia-Maria Turunen, sosiaalityöntekijä
0504140413 Veera Rusanen, vs. sosiaalityöntekijä
0447151019 Päivi Juurakko, perhetyöntekijä

Puhelinajat
Ma
klo 13–13.30
Ti
klo 13–13.30
Ke
klo 13–13.30
To
klo 13–13.30
Pe
klo 13–13.30

Voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan puhelimitse.

Puhelinnumerot
0447151243 Kirsi Kalliomäki, vs. sosiaalityöntekijä
0447151247 Emmi Somppi, sosiaaliohjaaja
0447151306 Suvi Niemi, sosiaalityöntekijä lapsiperhepalvelut/lastensuojelu
0447151249 Saara Ylitalo, perhetyöntekijä
0447151258 Sini Paavola, perhetyöntekijä

Puhelinajat
Ma
klo 13–13.30
Ti
klo 13–13.30
Ke
klo 13–13.30
To
klo 13–13.30
Pe
klo 13–13.30

Saat tietoa sosiaalipalveluista, niiden saamisen ehdoista sekä tukea palveluiden ja etuuksien hakemiseen ja käyttöön.

Voit saada apua esimerkiksi täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemiseen. Tarvittaessa varaamme sinulle ajan sosiaalihuollon ammattilaiselle.

Ota rohkeasti yhteyttä! Sosiaalipalvelujen neuvonnassa sinua palvelevat sosiaalialan ammattilaiset.

Puhelinnumerot
033845700 Sosiaalipalvelujen neuvonta

Ma
klo 9–15
Ti
klo 9–15
Ke
klo 12–17.30
To
klo 9–15
Pe
klo 9–15

Työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspuhelin Pirkanmaan hyvinvointialueella

Puhelinnumerot
033845700 Sosiaalipalvelujen neuvonta

Ma
klo 9–15
Ti
klo 9–15
Ke
klo 12–17.30
To
klo 9–15
Pe
klo 9–15

Katso toimipisteet

Kun valitset paikkakunnan, saat tietää palvelupaikat.

Akaan sosiaali- ja terveysasema

Käyntiosoite:
Torkontie 2, 37800 AKAA
Ryödintie 16, 37800 AKAA

Sosiaali- ja terveysasemalla on Akaan alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut: lääkärien ja hoitajien vastaanotto, neuvolat, laboratorio, röntgen, fysioterapia ja apuvälinepalvelut sekä suun terveydenhuolto. Lisäksi siellä toimii alueen lasten, nuorten ja perheiden palvelut lukuun ottamatta kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon palveluita. Myös kotihoito ja ikäihmisten asiakasohjaus toimivat sosiaali- ja terveyasemalla.

Akaan hyvinvointikeskuksessa toimii lastensuojelun palvelut Akaan ja Urjalan alueiden asukkaille.

Puhelinnumerot

0403352702

hoidon tarpeen arviointi ja neuvonta, ma–to klo 8–16, pe klo 8–15

0403352704

kiireellinen hoito, ma–pe klo 8–16

0403354696

Tekstiviestipalvelu ajan perumista varten. Kirjoita viestiin nimesi ja aika, jonka perut. Älä kirjoita henkilöllisyystunnusta viestiin.

Hyvinvointikeskuksen infopisteen neuvonta
Ma
klo 8–16
Ti
klo 8–16
Ke
klo 8–16
To
klo 8–16
Pe
klo 8–15
Arkipyhien aattoina klo 8:00-15:00

Lapsiperheiden sosiaalityön toimisto, Kangasala, Pälkäne ja Kuhmoinen

Käyntiosoite:
Pikonlinnantie 240, 36280 PIKONLINNA

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijät lastensuojelu ja lastenvalvoja toimivat Pikonlinnassa.

Sisäänkäynti pääovista, 4. krs

Lastensuojelun toimipiste, Ylöjärvi

Käyntiosoite:
Mikkolantie 10 B, 33470 YLÖJÄRVI - Seijantien leikkikentän vieressä, käynti terveyskeskuksen takaa parkkipaikan kautta.

Lastensuojelun toimipiste Ylöjärvellä.

Lempäälän sosiaali- ja terveysasema

Käyntiosoite:
Himminpolku 6, 37500 LEMPÄÄLÄ

Lempäälän sosiaali- ja terveysaseman lääkäreiden ja sairaanhoitajienhoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Hoidon tarve arvioidaan puhelimessa. Hoidon tarpeen arvioinnin mukaisesti sinulle voidaan varata aika lääkärille tai sairaanhoitajalle. Palvelunumerosta saat ohjausta ja neuvontaa jo puhelimessa.

Sosiaali- ja terveysasemalta saat myös hoitoa kiireellisissä terveysongelmissa, joihin tarvitset hoitoa 1-3 vuorokauden kuluessa. Kiireellistä hoitoa voit saada terveysasemalla sen aukioloaikoina. Yöaikaan Lempäälän alueen asukkaiden kiireellinen hoito annetaan Tays Valkeakoskella päivystyksessä.

Lempäälän sosiaali- ja terveysasemalla sijaitsee myös äitiys- ja lastenneuvola, ehkäisyneuvola, hammashoitola, apuvälinepalvelu, fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia.

Lisäksi sosiaali- ja terveysaseman yhteydessä on psykiatrian poliklinikka, missä toteutetaan erikoissairaanhoidon tasoisia psykiatrisia arvioita ja hoitojaksoja.

Lastensuojelun sosiaali- ja perhetyön palvelut sijaitsevat Lempäälän terveysasemalla.

Puhelinnumerot

033845017

Tiimi: Lempäälä länsi, ma–to klo 8–16, pe klo 8–15

033845016

Tiimi: Lempäälä itä, ma–to klo 8–16, pe klo 8–15

033845018

Tiimi: Kulju, ma–to klo 8–16, pe klo 8–15

033845250

Kiirevastaanotto, ma-to klo 8-18, pe (ja arkipyhien aatot) klo 8 - 16, la-su (ja arkipyhät) klo 10-16

Ma
klo 8–18
Ti
klo 8–18
Ke
klo 8–18
To
klo 8–18
Pe
klo 8–16
La
klo 10–16
Su
klo 10–16
Infon aukioloajat
Ma
klo 8–13
Ti
klo 8–13
Ke
klo 8–13
To
klo 8–13
Pe
klo 8–13

Nokian sosiaalitoimisto

Käyntiosoite:
Harjukatu 21, 37100 NOKIA - Virastotalon 1. kerroksessa sijaitseva perusturvakeskuksen asiakaspalvelupiste.

Nokian sosiaalihuollon palvelujen asiointipiste.

Lastensuojelun omasosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa jälkihuoltosuunnitelman.

Puhelinnumerot
Asiakaspalvelun aukioloajat (Virastotalon ovet avoinna klo 9-15)
Ma
klo 9.30–11.30
Ti
klo 9–11.30
Ke
klo 9–11.30
To
klo 9–11.30
Pe
klo 9–11.30

Parkanon sosiaalitoimisto

Käyntiosoite:
Parkanontie 37, 39700 PARKANO

Parkanon sosiaalihuollon palvelujen asiointipiste.

Pirkkalan sosiaalitoimisto

Käyntiosoite:
Suupantie 2, 33960 PIRKKALA

Pirkkalan sosiaalipalvelujen asiointipiste. Sosiaalitoimiston työntekijät ovat tavattavissa ajanvarauksella.

Pälkäneen sosiaalitoimisto

Käyntiosoite:
Keskustie 1, 36600 PÄLKÄNE

Pälkäneen sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijät ovat tavattavissa ajanvarauksella.

Puhelinnumerot

0503152833

Pälkäneen sosiaalipalvelujen neuvonta ma-pe 9.00-11.00

Ruoveden sosiaalitoimisto

Käyntiosoite:
Ruovedentie 56, 34600 RUOVESI

Ruoveden sosiaalihuollon palvelujen asiointipiste.

Puhelinnumerot

0447151020

Toimistosihteeri

0447871321

Sosiaaliohjaaja (työikäisten palvelut)

Toimistosihteerin puhelinaika
Ma
klo 9–11
Ti
klo 9–11
Ke
klo 9–11
To
klo 9–11
Pe
klo 9–11
Sosiaaliohjaajan puhelinaika
Ma
klo 13–14
Ti
klo 13–14
Pe
klo 13–14

Sarvis, Tampere

Käyntiosoite:
Hatanpäänkatu 3, 33900 TAMPERE

Sarviksen alueella Hatanpäällä toimii useita erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Täysi-ikäisten tamperelaisten jälkihuolto toimii Sarviksen F-portaassa.

Tipotien hyvinvointikeskus, Tampere

Käyntiosoite:
Tipotie 4, 33230 TAMPERE

Tipotie on keskustan alueen hyvinvointikeskus, josta löytyy saman katon alta useita alueen asukkaille suunnattuja palveluja. Tipotiellä on monia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä varattavia tiloja erilaiseen toimintaan.

Tipotien hyvinvointikeskuksessa toimii muun muassa terveysasema, äitiys- ja lastenneuvola, perheneuvola, hammashoitola, fysio- ja toimintaterapiapalveluja ja mielenterveyspalveluja.

Lapsiperheiden sosiaalityö sijaitsee Tipotien hyvinvointikeskuksessa.

Puhelinnumerot

033845139

Tipotien terveysasema

0417302583

Tipotien terveysaseman fysio- ja toimintaterapiaosasto

033845139

Tipotien terveysasema

0447497906

Tipotien äitiys- ja lastenneuvola

Ma
klo 8–16
Ti
klo 8–16
Ke
klo 8–16
To
klo 8–16