Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Tehohoito- ja tehovalvontapotilaan läheisen hoitopolku

Tehohoito- ja tehovalvontapotilaan läheisen hoitopolku

Tehohoito

Tehohoitoa tarvitsee kriittisesti sairas potilas, jolla on äkillinen, tilapäinen, henkeä uhkaava yhden tai useamman elintoiminnan häiriö. Tehohoidon tarve voi johtua esimerkiksi vakavasta sairaudesta tai onnettomuudesta. Tehohoitoa tarvitaan myös joidenkin suurten leikkausten jälkeen.

Lue lisää tehohoidosta

Potilas tulee teho-osastolle Ensiapu Acutasta, vuodeosastolta, leikkaussalista, synnytyssalista tai muusta sairaalasta.

 • Ilmoitamme läheiselle potilaan sairastumisesta tai vammautumisesta ja että hän on teho-osastolla.

 • Lääkäri ja hoitaja antavat tietoa potilaan hoidosta ja tutkimuksista.
 • Voit sopia vierailuajankohdasta hoitajan kanssa ja saat yhteystiedot osastolle.

 • Odotustilassa on saatavana yleistä tietoa osaston toiminnasta ja sairaalan palveluista.
 • Kun kriittisesti sairas potilas on saapunut teho-osastolle, valvonnan ja hoidon aloitus vie aikaa noin tunti, joskus enemmänkin.
 • Kun potilaalle tai samassa huoneessa olevalle toiselle potilaalle tehdään tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä, potilashuoneessa on vain teho-osaston henkilökuntaa.
 • Sinut haetaan potilaan luokse heti, kun se on mahdollista.
 • Voit täyttää läheispalautekyselyn.

 • Potilaan hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri erikoisalojen ammattilaisten kanssa.
 • Tehohoidon aikana seuraamme potilaan vointia erilaisilla valvontalaitteilla ja mittauksilla.
 • Potilas saa lääke- ja nestehoitoa, ja tuemme elintoimintoja tarvittaessa erilaisilla laitteilla, kuten hengityslaite.
 • Potilaalla on jokaisessa vuorossa oma hoitaja. Tehohoitolääkäri on osastolla ympäri vuorokauden.
 • Huolehdimme potilaan päivittäisestä hygieniasta (muun muassa peseytyminen ja suun hoito) ja normaalista vuorokausirytmistä voinnin mukaan.

 • Kerromme sinulle potilaan voinnista, hoidosta ja osaston käytännöistä.
 • Voit antaa tietoja tapahtuneesta sekä potilaan mahdollisista perussairauksista, allergioista, lääkityksistä ja toimintakyvystä.
 • Arvioimme potilaan hoitoa päivittäin (tai jopa tunneittain) ja suunnittelemme hoidon toteutusta. Hoitosuunnitelma muuttuu potilaan voinnin mukaan.

 • Teho-osaston toimintaan liittyy oleellisesti jatkuva lääketieteellinen ja hoitotyön tutkimus.
 • Näihin tutkimuksiin tarvitaan aina potilaan suostumus.
 • Jos potilas ei itse kykene antamaan suostumusta mahdolliseen tutkimukseen, kysymme sitä lähiomaiselta.

 • Hoidon pitkittyessä järjestämme usein hoitoneuvottelun, johon osallistuvat läheiset, potilas mahdollisuuksiensa mukaan sekä hoitavat lääkärit ja potilaan oma hoitaja.
 • Hoitoneuvottelussa käsitellään potilaan sairautta ja hänen saamaansa hoitoa ja tehdään jatkohoitosuunnitelmia.

 • Arvioimme potilaan elämänlaatua ja -tapoja sekä toimintakykyä ennen tehohoidon alkua elämänlaatukyselyllä.
 • Kyselyyn vastaa läheinen, jos potilas itse ei pysty.
 • Samat asiat kysytään myös jälkikäteen 12 kuukautta tehohoidon päättymisestä.

 • Heti kun potilaan vointi sallii, hänen luonaan voi vierailla.
 • Voit sopia hoitoon osallistumisesta oman hoitajan kanssa potilaan voinnin mukaan.
 • Potilashuoneessa on usein myös muita potilaita. Kun toisten potilaiden asioita käsitellään tai heille tehdään hoitotoimenpiteitä, pyydämme läheisiä poistumaan huoneesta.
 • Läheiset voivat tarvittaessa yöpyä potilashotellissa
 • Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa erilaisten etuuksien hakemisessa ja käytännön asioiden järjestelemisessä.

 • Vakava sairastuminen on kriisi myös läheisille. Hoitohenkilökunta järjestää kriisiapua tarpeen mukaan. Tilanteesta riippuen kriisiapua tarjoaa psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, psykiatri tai sairaalapappi.
 • Hiljentymishuone löytyy sairaalan 0-kerroksesta, ja se on avoin kaikille elämänkatsomuksesta riippumatta.

 • Kun tehohoidon tarve loppuu, potilas siirtyy jatkohoitoon vuodeosastolle tai toiseen sairaalaan.

 • Otamme mielellämme vastaan palautetta hoidosta.
 • Palautetta voi antaa suullisesti, odotusaulassa olevaan kirjaan, kirjalliseen palautelomakkeeseen, tai sen voi tehdä myös sähköisesti

 • Potilaan elämänlaatua ja toimintakykyä kysytään 12 kuukautta tehohoidon päättymisestä.