Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Peräsuolen syöpää sairastavan potilaan hoitopolku

Peräsuolen syöpää sairastavan potilaan hoitopolku

Suolistosyöpä

Suolistosyövällä tarkoitetaan paksu- ja peräsuolen pahanlaatuista kasvaintautia, joka useimmiten on limakalvon adenoomapolyypista lähtöisin. Yleisin oire on ulosteessa esiintyvä veri tai anemia sekä muuttunut suolentoiminta.

Lue lisää suolistosyövästä

 • Avoterveydenhuollon lääkäri toteaa sinulla paksusuolen kasvaimen ja laatii lähetteen Taysiin. Lähete käsitellään muutamassa päivässä sen saapumisesta Taysiin.
 • Gastrokirurgi arvioi mahdollisten lisätutkimusten (lantion seudun magneettikuvaus ja vartalon tietokonekerroskuvaus) tarpeen.

 • Lähetteen käsittelyn jälkeen sinulle lähetetään kutsu, jossa on aika vartalon tietokonekerroskuvaukseen (CT), lantion seudun magneettikuvaukseen (MRI) ja kirurgin vastaanotolle. Tutkimuksia voidaan tehdä Tays Keskussairaalassa, Tays Hatanpäällä tai Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

 • Vartalon tietokonekerroskuvaus (CT) tehdään Tays Keskussairaalan tai Tays Valkeakosken, Tays Hatanpään tai Kanta-Hämeen keskussairaalan röntgenosastolla. Lantion seudun magneettikuvaus (MRI) tehdään joko Taysin tai Kanta-Hämeen keskussairaala röntgenosastolla.

 • Sinut kutsutaan poliklinikkakäynnille Taysiin, jolloin tapaat kirurgin ja sairaanhoitajan.
 • Kirurgi tutkii sinut, tekee hoidon tarpeen arvioinnin, kartoittaa riskitekijät ja ohjeistaa hoidon. Sairaanhoitaja kartoittaa toimintakykyäsi, ravitsemuksellista tilaasi sekä arvioi riskitekijät. Tarvittaessa sinulle tarjotaan henkistä tukea. Sinulta tiedustellaan myös mahdollisten tupakkatuotteiden käyttöä ja ohjataan leikkaukseen valmistautumisessa. Sinulle annetaan leikkaukseen tuloa koskevat ohjeet sekä toimenpideaika mahdollisuuksien mukaan. Joissakin tapauksissa sädehoitoa ja lääkehoitoa annetaan ennen toimenpidettä.

 • Erillinen moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä arvioi sinun hoidollisen tilanteesi ja tekee sinulle yksilöllisen hoitosuunnitelman. Asiantuntijaryhmään kuuluvat gastrokirurgit, röntgenlääkäri, syöpätautien lääkäri, patologi ja hoidonsuunnittelija sairaanhoitaja.

 • Yksilöllinen hoitosuunnitelmasi voi sisältää yksinomaan sädehoidon tai sädehoidon ja lääkehoidon yhdistelmän. Nämä hoidot toteutetaan asuinpaikkasi mukaan, esimerkiksi Taysin sädehoitoyksikössä.
 • Joissain tapauksissa leikkausta edeltävästi toteutetaan viikon mittainen sädehoito, jota seuraa 6 kuuria syöpälääkehoitoa. Tässä tapauksessa syöpälääkehoidot toteutetaan 2–3 viikon välein.
 • Sädehoito käsittää viisi hoitokertaa ja kestää noin viikon. Sädehoidon ja lääkehoidon yhdistelmä käsittää 28 hoitokertaa ja on kestoltaan noin viisi ja puoli viikkoa.
 • Mikäli yksilölliseen hoitosuunnitelmaasi kuuluu sädehoidon jälkeinen magneettikuvaus (MRI), se tehdään noin kuuden viikon kuluttua sädehoidon loppumisesta.

 • Moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä (gastrokirurgi, röntgenlääkäri, syöpätautien lääkäri, patologi ja hoidonsuunnittelija sairaanhoitaja) arvioi tilannettasi uudelleen pitkän sädehoidon ja mahdollisen uuden magneettikuvauksen jälkeen. Sama arviointi tehdään myös lyhyen sädehoidon jälkeen, mikäli toimenpideaika ei ole sädehoidon päättymisen kanssa lähekkäin.

 • Ennen esikäyntiä sinusta otetaan verikokeita, sydänfilmi ja sairaalabakteerinäytteet (MRSA) omassa terveyskeskuksessasi.
 • Käyt tarvittaessa erillisellä esikäynnillä, mikäli ensikäynnistäsi on kulunut useampi viikko.
 • Esikäynnillä tapaat kirurgin, anestesialääkärin, sairaanhoitajan ja avannehoitajan tai joitakin heistä tarpeen mukaisesti.
 • Kirurgi käy vastaanotolla kanssasi läpi leikkaussuunnitelman. Sairaanhoitaja kertoo leikkausvalmisteluista ja sairaalahoidosta. Anestesialääkärin ja avannehoitajan tapaat tarvittaessa. Käynnillä sinulle saatetaan määritellä anestesialääkärin tarpeelliseksi katsomia lisätutkimuksia.
 • Saat myös ohjeita mahdollista avanneleikkausta varten, mikäli sellaista on sinulle suunnitteilla.

 • Tulet suoraan kotoa pehmytkirurgian leikkausosaston leiko-tilaan (Tays Keskussairaala, K-rakennus, 5. kerros). Sinut ohjataan vaihtamaan omat vaatteet sairaalan vaatetukseen ja sen jälkeen odottamaan leikkaustoimenpiteen alkamista erilliseen odotustilaan.
 • Leikkaukseen saapuminen voi joissakin tapauksissa tapahtua myös vuodeosaston kautta, jolloin vuodeosaston sairaanhoitaja tuo sinut suoraan leikkaussaliin tai toimenpiteen valmistelutilaan.

 • Leikkaussalin henkilökunta hakee sinut leikon odotustilasta joko leikkaussaliin suoraan tai toimenpiteen valmistelutilaan, josta valmistelujen jälkeen sinut siirretään leikkaussaliin.
 • Mikäli olet vuodeosastolla, sairaanhoitaja tuo sinut suoraan leikkaussaliin tai toimenpiteen valmistelutilaan, josta sinut valmistelujen jälkeen siirretään leikkaussaliin.

 • Leikkaustoimenpidettä varten sinulle tehdään erilaisia leikkausvalmisteluja, esimerkiksi laitetaan suonikanyyli ja virtsatiekatetri. Sen jälkeen sinut nukutetaan ja tehdään suunniteltu leikkaustoimenpide. Kivunhoidosta huolehditaan koko toimenpiteen ajan. Leikkauksen jälkeen kirurgi voi soittaa läheisellesi, jos niin on sovittu.

 • Leikkauksen jälkeen vointiasi ja elintoimintojasi tarkkaillaan aluksi erillisessä heräämötilassa. Sieltä sinut siirretään vointisi mukaan jatkohoitoon vuodeosastolle. Vuodeosastolla jatketaan leikkauksen jälkeistä tarkkailua.
 • Mahdollisten kiputuntemuksien ja pahoinvoinnin tarkkailu, ennakointi ja huomiointi on ensiarvoisen tärkeää. Kerro myös itse rohkeasti tuntemuksistasi.

 • Vuodeosastohoidon aikana toipuminen toimenpiteestä alkaa. Kirurgi valvoo toipumistasi päivittäin, ja tapaat hänet aamuisin kierrolla ja tarvittaessa muutenkin. Fysioterapeutti tukee sinua liikkumisessa ja kuntoutumisessa toipumisvaiheessa. Sairaanhoitajat osallistuvat myös kuntouttamiseesi. Vuodeosastohoidon aikana henkilökunta käy kanssasi läpi muun muassa ravitsemukseen ja leikkaushaavan hoitoon liittyviä sekä muita mahdollisia hoidollisia asioita. Sosiaalityöntekijä käy myös luonasi neuvomassa mahdollisista etuuksistasi.
 • Sinulle opetetaan minihepariinipistoshoito ja saat harjoitella sitä yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Pistoshoito jatkuu yhteensä noin kuukauden ajan.
 • Mikäli sinulla on avanne, sinua ohjataan avanteen hoitoon ja sidoksen vaihtoon, ja saat harjoitella sitä yhdessä avannehoitoon perehtyneen sairaanhoitajan kanssa. Hän keskustelee kanssasi myös avanteen vaikutuksesta esimerkiksi ravitsemukseen, harrastuksiin ja muihin sinulle elämässä tärkeisiin asioihin. Läheisesi voi myös osallistua avanteen hoidon ohjaustilanteissa. Voit halutessasi tutustua avanneasioihin Terveyskylän Vatsatalossa.
 • Tarvittaessa saat henkistä tukea vuodeosaston henkilökunnalta, ja sen lisäksi sinulla on mahdollisuus keskustella psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.
 • Vuodeosastohoidon aikana arvioidaan mahdollinen jatkohoidon ja kotihoidon tarve yhdessä kanssasi.

 • Vuodeosastohoidon (4–7 vuorokautta) jälkeen pääset kotiin. Kotiutuksessa korostamme turvallisuutta, joten käymme kanssasi tietyt asiat järjestelmällisesti läpi. Suulliset ja kirjalliset kotihoito-ohjeet käydään läpi yhdessä kanssasi. Sinulle annetaan tarvittavat lääkkeiden e-reseptit ja ohjeet lääkkeiden käyttöön. Hoitotyön yhteenvedon sisällöstä keskustellaan kanssasi ja kerrataan tarvittavat ohjeet. Hoitotyön yhteenvedon löydät myös Omakannastasi.
 • Kotiutuessasi saat puhelinnumeron, johon voit soittaa mahdollisten ongelmien ilmaantuessa. Lisäksi sinulle annetaan seurantakäyntiaika noin kuukauden päähän poliklinikalle.
 • Mikäli sinulla on avanne, saat mukaasi 2–3 viikon tarvetta vastaavat avannetarvikkeet, hoitotarvikejakelulähetteen sekä tiedon, mistä voit jatkossa noutaa avannetarvikkeesi.

Moniammatillinen työryhmä (gastrokirurgi, röntgenlääkäri, syöpälääkäri, patologi ja hoidonsuunnittelija sairaanhoitaja) arvioi ja suunnittelee jatkohoidon tarpeesi näytevastausten perusteella. Seurantakäynnillä keskustellaan kanssasi mahdollisesta jatkohoidon tarpeesta.

Poistetun syöpäkasvaimen piirteiden perusteella arvioidaan, onko leikkausta tarpeellista täydentää syövän uusiutumisriskiä pienentävällä syöpälääkehoidolla vai edetäänkö suoraan seurantaan. Jos ennen leikkausta toteutettiin sekä sädehoito että 6 kuuria syöpälääkehoitoa, edetään leikkauksen jälkeen seurantaan. Jos syöpälääkehoito aloitetaan, sitä toteutetaan yleensä 2-3 viikon välein 4-8 kuuria syöpälääkärin laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoidot toteutetaan syöpätautien poliklinikalla asuinpaikkakuntasi mukaan.

 • Seurantakäyntisi on noin kuukauden kuluttua toimenpiteestä. Tapaat silloin kirurgin, jonka kanssa käytte yhdessä läpi jatkohoito- ja seurantasuunnitelmasi.
 • Mikäli sinulla on avanne, tapaat myös avannehoitajan. Avannehoitajan vastaanotolla tarkistetaan onko käytössäsi oleva avannesidos sopiva. Käynnillä kerrataan avanteen hoitoon liittyviä asioita. Sinun kanssasi käydään yhdessä läpi avanteen hoitamista sekä ravitsemukseen ja avanteen kanssa elämiseen liittyviä asioita. Avannehoitaja vastaa mielellään avannetta ja sen hoitoa koskeviin kysymyksiin.