Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Ortognaattisen potilaan hoitopolku

Ortognaattisen potilaan hoitopolku

Synnynnäisiä tai hankittuja kasvojen ja leukojen alueen kehitys- ja kasvuhäiriöitä hoidetaan niin sanotulla ortognaattisella kirurgialla. Kyseessä on oikomishoidon ja leukakirurgian yhdistävä hoitomuoto, joka on ollut käytössä jo 60 vuoden ajan. Taysissa hoidamme vuosittain noin 60 potilasta.

Lue lisää kasvojen ja leukojen kehitys- ja kasvuhäiriöistä Taysin sivuilla

Lääkäri tai hammaslääkäri tekee lähetteen Taysin suu- ja leukasairauksien poliklinikalle.

Oikojahammaslääkäri tekee alustavan tarkastuksen ja kertoo potilaalle hoidosta.

Alkutarkastus ja hoitodokumenttien kerääminen (kasvojen ja hampaiden valokuvat, jäljennökset hampaista sekä röntgenkuvat). Yksilöllisen hoitosuunnitelman laadinta.

Potilas osallistuu vapaaehtoiseen ryhmäohjausluentoon, jossa oikojahammaslääkäri, suuhygienisti, suu- ja leukakirurgi, psykologi sekä hoidon läpikäynyt potilas kertovat hoitoon liittyvistä asioista.

Potilaan yksilöllinen hoitosuunnitelma käydään läpi, suu- ja leukakirurgia konsultoidaan. Tehdään päätös hoidon aloittamisesta.

Oikomishoitokäyntejä 6–8 viikon välein. Oikomishoidon kesto ennen leikkausta 12–24 kuukautta.

4–6 viikkoa ennen leikkausta leikkausdokumenttien kerääminen (kasvojen ja hampaiden valokuvat, jäljennökset hampaista sekä röntgenkuvat) ja leikkaussuunnitelma.

Leikkaus, sen jälkeen 2–3 vuorokautta vuodeosastolla, 4–6 viikkoa sairauslomaa

Kun leikkauksesta on kulunut 2–4 viikkoa, oikomishoitoa jatketaan.

Hoito on valmis 6–12 kuukautta leikkauksen jälkeen. Oikomiskojeiden poisto ja ylläpitolaitteiden käyttöönotto.

Ylläpitokontrollit noin 2 vuoden ajan, 3–6 kuukauden välein.