logo

Kuntoutusohjauksen asiakkaan prosessi

Murupolku

Kuntoutusohjauksen asiakkaan prosessi

Kuntoutusohjauksen asiakkaan prosessi

Taysin kuntoutusohjaajat ohjaavat ja neuvovat asiakasta ja hänen läheisiään sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvissä kuntoutus- ja palvelujärjestelmän kysymyksissä. Lähtökohtana on aina ihmisen toimintakyky hänen omassa elinympäristössään.

Lue lisää kuntoutusohjauksesta

Kuntoutusohjauksen asiakasprosessi

Kuntoutusohjauksen asiakasprosessi

  • Minulla, läheiselläni tai terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisella on huoli arjessa pärjäämisestäni.
  • Minulla on sairaudesta, viasta, vammasta tai psykososiaalisista syistä johtuva toiminta- ja/tai työkyvyn heikentyminen, kehityksen viivästyminen tai oppimisvaikeuksia.
  • Minulla voi olla myös sairauteni hoidosta johtuva tuen tarve arjessa.
  • Olen itse yhteydessä tai olen antanut läheiselleni tai terveyden-/sosiaalihuollon ammattilaiselle luvan olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan.
  • Otan tai puolestani otetaan yhteyttä kuntoutusohjaajaan.
  • Sovimme tapaamisen tai puhelinajan kuntoutusohjaajan kanssa.
  • Kanssani kommunikoidaan minulle sopivalla tavalla.
  • Voin asioida kuntoutusohjaajan kanssa puhelimitse tai tapaamalla hänet sairaalassa tai omassa elinympäristössäni (esimerkiksi koti, päiväkoti, koulu, työpaikka, palvelutalo).
  • Kuntoutusohjaaja selvittää, mitkä asiat vaikeuttavat ja helpottavat arjessa toimimistani.
  • Minä ja läheiseni saamme kuntoutusohjaajalta tietoa sairauteni erityispiirteistä ja palveluista, esimerkiksi kuntoutuksesta, toimeentulosta, etuuksista, apuvälineistä, liikkumisesta, harrastuksista, järjestö- ja yhdistystoiminnasta tai asumisesta.
  • Luvallani arjen lähiympäristöni saa tietoa, joka edistää pärjäämistäni esim. päivähoidossa, koulussa tai työpaikalla.
  • Kuntoutusohjaaja auttaa minua palveluiden hakemisessa.
  • Saamieni palvelujen avulla pärjään arjessani paremmin.
  • Olemme sopineet kuntoutusohjaajan kanssa yhteydenpidosta.
  • Voin tai puolestani voidaan olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan, jos pärjäämiseni muuttuu, suunnitellut palvelut eivät käynnisty, ovat riittämättömät tai ovat päättymässä.
  • Saamieni palvelujen ja tuen avulla osallistun ja toimin arjessani paremmin.
  • Voin tai puolestani voidaan olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan, jos
   • en pärjää elinympäristössäni
   • suunnitellut palvelut eivät käynnisty, ovat riittämättömät tai ovat päättymässä.