Murupolku

Readspeaker

Valikkonäyttö

Kuntoutusohjauksen asiakkaan prosessi

Kuntoutusohjauksen asiakkaan prosessi

Taysin kuntoutusohjaajat ohjaavat ja neuvovat asiakasta ja hänen läheisiään sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvissä kuntoutus- ja palvelujärjestelmän kysymyksissä. Lähtökohtana on aina ihmisen toimintakyky hänen omassa elinympäristössään.

Lue lisää kuntoutusohjauksesta

 • Minulla, läheiselläni tai terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisella on huoli arjessa pärjäämisestäni.
 • Minulla on sairaudesta, viasta, vammasta tai psykososiaalisista syistä johtuva toiminta- ja/tai työkyvyn heikentyminen, kehityksen viivästyminen tai oppimisvaikeuksia.
 • Minulla voi olla myös sairauteni hoidosta johtuva tuen tarve arjessa.
 • Olen itse yhteydessä tai olen antanut läheiselleni tai terveyden-/sosiaalihuollon ammattilaiselle luvan olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan.

 • Otan tai puolestani otetaan yhteyttä kuntoutusohjaajaan.
 • Sovimme tapaamisen tai puhelinajan kuntoutusohjaajan kanssa.
 • Kanssani kommunikoidaan minulle sopivalla tavalla.

 • Voin asioida kuntoutusohjaajan kanssa puhelimitse tai tapaamalla hänet sairaalassa tai omassa elinympäristössäni (esimerkiksi koti, päiväkoti, koulu, työpaikka, palvelutalo).
 • Kuntoutusohjaaja selvittää, mitkä asiat vaikeuttavat ja helpottavat arjessa toimimistani.

 • Minä ja läheiseni saamme kuntoutusohjaajalta tietoa sairauteni erityispiirteistä ja palveluista, esimerkiksi kuntoutuksesta, toimeentulosta, etuuksista, apuvälineistä, liikkumisesta, harrastuksista, järjestö- ja yhdistystoiminnasta tai asumisesta.
 • Luvallani arjen lähiympäristöni saa tietoa, joka edistää pärjäämistäni esim. päivähoidossa, koulussa tai työpaikalla.
 • Kuntoutusohjaaja auttaa minua palveluiden hakemisessa.

 • Saamieni palvelujen avulla pärjään arjessani paremmin.

 • Olemme sopineet kuntoutusohjaajan kanssa yhteydenpidosta.
 • Voin tai puolestani voidaan olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan, jos pärjäämiseni muuttuu, suunnitellut palvelut eivät käynnisty, ovat riittämättömät tai ovat päättymässä.

 • Saamieni palvelujen ja tuen avulla osallistun ja toimin arjessani paremmin.
 • Voin tai puolestani voidaan olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan, jos
  • en pärjää elinympäristössäni
  • suunnitellut palvelut eivät käynnisty, ovat riittämättömät tai ovat päättymässä.