Murupolku

Readspeaker

Psykiatrisen sähköhoidon läheteohjeet ja konsultaatiot

Psykiatrisen sähköhoidon läheteohjeet ja konsultaatiot

Psykiatrisen sähköhoidon läheteohjeet ja konsultaatiot

Psykiatrisen sähköhoidon (ECT) ja sarjamagneettistimulaatiohoidon (rTMS) läheteohjeet ja konsultaatiot

Sähköhoidon indikaatiot

 • Psykoottinen masennus
 • Vaikea masennus
 • Masennukseen liittyvä stuportila
 • Hoitoresistentti masennus
 • Akuutti tai vaikea itsetuhoisuus
 • Katatonia
 • Skitsofrenian affektiiviset oireet
 • Puerperaalipsykoosi
 • Raskauden aikainen masennus
 • Maligni neuroleptisyndrooma
 • Kun tarvitaan nopea teho masennusoireisiin
 • Erillisen harkinnan mukaan hoitoresistentti skitsofrenia yhdessä neurolepti- tai klotsapiinihoidon kanssa

Sähköhoidon kontraindikaatiot

 • kohonnut kallonsisäinen paine
 • hoito annetaan yleisanestesiassa, joten anestesian vasta-aiheet (esimerkiksi akuutti infektio) ovat myös sähköhoidon vasta-aiheita
 • hoitoon liittyviä riskejä merkittävästi lisäävät hiljattain sairastettu (alle 3 kk) sydäninfarkti tai aivojen verenkiertohäiriö, tilaa vievä kallonsisäinen leesio, aneurysma, retinan irtauma, feokromosytooma
 • ajankohtainen päihdehäiriö heikentää odotettavissa olevaa tehoa ja vaikeuttaa hoidon tehon arviointia

rTMS-hoidon indikaatiot

 • akuutti keskivaikea tai vaikea masennus, jos lääkehoito, psykososiaaliset hoidot tai sähköhoito eivät tule kyseeseen tai jos 1-2 lääkehoitoyritystä ei ole auttanut

rTMS-hoidon kontraindikaatiot

 • huonossa tasapainossa oleva epilepsia
 • metallit pään tai ylävartalon alueella (stimulaattorit ja tahdistimet, sisäkorvaimplantit, lävistykset, joita ei voi irrottaa hoidon ajaksi; hammasraudat tai titaaniset ortopediset ruuvit ja levyt eivät ehdottomia vasta-aiheita, mutta saattavat lämmetä hoidon aikana ja tähän liittyviä tuntemuksia tulee seurata)
 • implantoidut insuliini- ja levodopapumput, joita ei voi irrottaa tunnin ajaksi elimistöstä
 • ajankohtainen päihdehäiriö (alkoholi, bentsodiatsepiinit, stimulantit)
 • korkea-annoksinen stimulanttilääkitys, jota ei voida vähentää tai tauottaa hoidon ajaksi (metyylifenidaatti, bupropioni, atomoksetiini)
 • ajankohtainen tai sairastettu aivojen alueen maligniteetti

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Psykiatrinen diagnoosi (kaikki diagnoosit)
 • Kattava psykiatrinen anamneesi
 • Aiemmat hoidot, ECT, rTMS?
 • Ajankohtainen ongelma, kauanko tilanne on jatkunut
 • Toteutetut hoitotoimet, tehdyt lääkemuutokset ja niiden vaikutus
 • Tarkka lääkehistoria, lääkekokeilut, niiden vaikutukset, miksi lopetettu, sivuoireet, teho, kuinka kauan ja millä annoksella hoidettu
 • Päihdeanamneesi
 • Jatkohoitosuunnitelma (sisältäen sekä lääkehoidon suunnitelman että kuntoutussuunnitelman). Jatkohoitosuunnitelmaa edellytämme, jotta neuromodulaatiohoidon päättyessä saavutettu vaste saadaan ylläpidettyä.
 • Jatkohoitotaho ja yhteystiedot

Konsultaatiot

 • Neuro- ja vanhuspsykiatrian poliklinikka
  erikoislääkäri, puhelin 050 5230 669 ma-to

Läheteohjeet ja konsultaatiot - vain ammattilaisten käyttöön nosto

Vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Lähete- ja konsultaatio-ohjeissa mainitut puhelinnumerot ovat vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Psykiatrisen sähköhoidon läheteohjeet ja konsultaatiot yhteystiedot

Lähete toimitetaan

Sähköisesti:
Laitos: 50290
Toimipiste: NEMO
Erikoisala: 70

Faksilla numeroon 03 311 63734

Postitse osoitteella:
Tays Psykiatria
Neuromodulaatiopoliklinikka
T-rakennus
PL 2000, 33521 Tampere