Readspeaker

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki - ankkurilista

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan myöntää sinulle, jos olet ikääntynyt, vammainen tai pitkäaikaissairas, asut omassa kodissasi sekä tarvitset hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissasi. Tukea voidaan myöntää kaikenikäisille henkilöille.

Omaishoidon tuki myönnetään, jos myöntämiskriteerit täyttyvät kohdallasi. Keskeisimpiä perusteita ovat hoidon sitovuus ja vaativuus sekä se, että tarvitset läheiseltäsi jatkuvasti apua, jotta selviydyt päivittäisistä henkilökohtaisista toimistasi. Tuen saaminen edellyttää, että tarvitset apua muuhunkin kuin asioiden hoitamiseen tai kodinhoitoon, kuten siivoukseen ja ruoan laittoon. 

Omaishoidon tuki - tukea koskeva ohjaus ja neuvonta

Omaishoidon tukea koskeva neuvonta

Onko sinulla kysyttävää yleisesti omaishoidon tuesta tai pohditko tuen hakemista?

  • Ota yhteyttä palveluneuvonnan chatissa, soittamalla palvelunumeroon 040 733 3949 klo 9–16 tai sähköpostitse palveluneuvonta@pirha.fi

Oletko jo omaishoidon tuen asiakas?

  • Ota yhteyttä soittamalla omaishoidon tuen yksikköön 040 504 5134, arkisin klo 9–12, paitsi tiistaisin klo 14–17 tai sähköpostitse pirkanmaanomaishoito@pirha.fi. Voit olla yhteydessä myös omaan asiakasohjaajaasi.

2.0 Hiusviivaerotin


Omaishoidon tuki - kuinka haet omaishoidon tukea - nosto

Kuinka haet omaishoidon tukea?

Voit hakea omaishoidon tukea ilman erillistä hakuaikaa. Tulosta hakemus oheisesta linkistä. Täytä lomake ja toimita se oman asuinkuntasi kohdalla ilmoitettuun osoitteeseen.

Omaishoidon tuen asiakasohjaaja ottaa sinuun yhteyttä hakemuksesi perusteella ja sopii kotikäynnin ajankohdan. Kotikäynnillä arvioidaan palvelutarpeen kokonaisuus yhdessä sinun ja omaishoitajaksi hakeutuvan omaisesi/läheisesi kanssa. Hakemuksesi käsitellään moniammatillisessa työryhmässä, joka arvioi tuen edellytyksiä päätöksen tekoa varten. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä ja käsittelyn kestoon vaikuttaa kulloinenkin hakemusten määrä.

2.0 Hiusviivaerotin


Omaishoidon tuki - mitä omaishoidon tukeen kuuluu?

Mitä omaishoidon tukeen kuuluu?

Omaishoitajana teet hyvinvointialueen kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa määritellään sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi; 

  • omaishoitajan lakisääteiset vapaat 
  • hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut, jotka kirjataan omaishoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan
  • omaishoitajan tapaturmavakuutus, joka kattaa hoitotyössä tapahtuvat vahingot
  • hyvinvointi- ja terveystarkastus sekä valmennus.

Omaishoidon tuki on eläketurvaan oikeuttavaa tuloa, ja omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa (549/2003).

Omaishoitajasi on velvollinen ilmoittamaan asiakasohjaajallesi olosuhteiden tai myönnettyjen palveluiden muutoksista, oman tilanteensa tai terveytensä muutoksista, hoidon tarpeesi oleellisesta muuttumisesta, asuinpaikan muutoksesta, sairaalaan joutumisestasi sekä tilapäisestä tai pysyvästä siirtymisestäsi muuhun sosiaali- tai terveydenhuollon yksikköön.

Hoito- ja palvelusuunnitelmasi tarkistetaan tarvittaessa tilanteesi muuttuessa olennaisesti tai pyynnöstäsi.

Omaishoitajan ja sijaishoitajan verokortti

Hoitopalkkion suuruus vaihtelee hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan, ja se on veronalaista tuloa. Omaishoitajan ja sijaishoitajan tulee hankkia erillinen verokortti omaishoidon tuen palkkiota varten. Verottajan ohjeen mukaan omaishoitaja tai sijaishoitaja ei saa käyttää palkan verokorttia.

Verokorttia ei tarvitse toimittaa omaishoidon tuen yksikköön, vaan se päivittyy verottajalta automaattisesti Oima-järjestelmään. Verokortti tulee tarkistaa aina vuodenvaihteessa, mutta edellisen vuoden verokortti on voimassa vielä tammikuun ajan.

Näin tilaat omaishoidon tuen verokortin OmaVerosta (vero.fi)

2.0 Hiusviivaerotin


Omaishoidon tuki - lisätietoa