Readspeaker

Valikkonäyttö

Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunta

Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunta

Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunta

Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunta on terveydenhuoltolain edellyttämä toimielin, joka osallistuu terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden määrittelyyn sekä päättää valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta säädetään terveydenhuoltolaissa 8.7.2022/581/61§.

Tutkimustoimikunta 2023–2025

Yhteistyöalueen hyvinvointialueiden on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus yhteistyöalueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on nimennyt Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimustoimikuntaan 2023–2025 seuraavat henkilöt:

 • Puheenjohtaja: tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Kristiansson, Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Varapuheenjohtaja: johtajaylilääkäri, lääketieteen professiojohtaja Kirsti Kähärä, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Jäsenet

 • Tutkimus- ja kehitysjohtaja Kati Kristiansson, Pirkanmaan hyvinvointialue (varajäsen: konsernipalvelujohtaja Juhani Sand, Pirkanmaan hyvinvointialue)
 • Johtajaylilääkäri, lääketieteen professiojohtaja Kirsti Kähärä, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (varajäsen: ylilääkäri, professori Onni Niemelä, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
 • Erikoislääkäri Jussi Kosola, Kanta-Hämeen hyvinvointialue (varajäsen: osastonylilääkäri Petri Koskinen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue)
 • Vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo, Pirkanmaan hyvinvointialue (varajäsen: sairaalapalvelulinjan johtajaylilääkäri Eija Tomás, Pirkanmaan hyvinvointialue)
 • Vastaava hoitotyön johtaja Kaija Leino, Pirkanmaan hyvinvointialue (varajäsen: hoitotyön johtaja Elina Mattila, Pirkanmaan hyvinvointialue)
 • Vastaava sosiaalihuollon johtaja Minna Kuusela, Pirkanmaan hyvinvointialue (varajäsen: johtava sosiaalityöntekijä Anni Vanhala, Pirkanmaan hyvinvointialue)
 • Avopalvelujen palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarinen, Pirkanmaan hyvinvointialue (varajäsen: toimialuejohtaja, terveyspalvelut ja opiskeluhuolto Tuire Sannisto, Pirkanmaan hyvinvointialue)
 • Arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila, Pirkanmaan hyvinvointialue (varajäsen: sairaalapalvelulinjan hallintoylilääkäri Suvi Liimatainen, Pirkanmaan hyvinvointialue)
 • Toimitusjohtaja Ari Miettinen, Fimlab Laboratoriot Oy (varajäsen: lääketieteellinen johtaja Anu Mustila, Fimlab Laboratoriot Oy)
 • Dekaani, professori Seppo Parkkila, Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta (varajäsen: professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Pasi Lehto, TAYS Sydänkeskus Oy (varajäsen: lääketieteellinen johtaja, ylilääkäri Markku Eskola, TAYS Sydänkeskus Oy)
 • Osastonylilääkäri Timo Puolakka, Tekonivelsairaala Coxa Oy (varajäsen: ylilääkäri Jyrki Nieminen, Tekonivelsairaala Coxa Oy)

Sihteeri: FM Niina Pylkki

Toimintatapa

Valtio myöntää rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen yhteistyöalueiden tutkimustoimikunnille. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Rahoitusta maksetaan yhteistyöalueiden tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terveysministeriön tekemän päätöksen mukaisesti neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Ministeriön rahoituspäätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella.

Yhteistyöalueen tutkimustoimikunnan on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, mille tutkimushankkeille ja painoalueille rahoitusta on osoitettu. Tietojenantovelvollisuudesta säädetään terveydenhuoltolaissa 8.7.2022/581/64§.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet

Terveydenhuoltolain 66 §:n 2 momentin nojalla yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä tutkimusrahoituksen jakamisen muista perusteista ja menettelystä säädetään erikseen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet vuosina 2020–2023 ovat (asetus 888/2019):

a) tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön

b) kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus ja tutkijan urapolun tukeminen

c) terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus.