Murupolku

Readspeaker

Erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutus on lääketieteen ammatillista jatkokoulutusta, jossa yliopistolla on kokonaisvastuu, mutta käytännön työskentely tapahtuu perusterveydenhuollossa, sairaaloissa ja muissa sovituissa koulutusyksiköissä. Erikoistuminen on työssä oppimista, jota tuetaan säännöllisen ohjauksen ja osaamisen arviointien kautta.

Tervetuloa erikoistumaan Suomen suurimmalle hyvinvointialueelle, jossa koulutusväylät perusterveydenhuollon ja sairaalayksiköiden välillä ovat sujuvia ja työnantaja pysyy samana! Pirkanmaan hyvinvointialue tekee monipuolisesti ja joustavasti yhteistyötä Tampereen yliopiston ja myös Sisä-Suomen yhteistyöalueen keskussairaaloiden (Hämeenlinna ja Seinäjoki) kanssa.

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeuden haku tapahtuu valtakunnallisesti Opintopolun kautta. Hakuajankohta on syksyllä ja lisähaku keväällä. Tilastotietoa löydät lääketieteelliset.fi -sivustolta. Koulutusta suunnitellaan ja seurataan sähköisen ELSA-järjestelmän avulla.

Erikoislääkärikoulutuksessa on käynnissä laaja uudistus koulutuksen kehittyessä osaamisperustaiseksi. Uudistuksen tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja turvata riittävä määrä erikoislääkäreitä kaikilla erikoisaloilla koko Suomessa. STM:n alainen Koordinaatiojaosto on laatinut toimenpideohjelman, joka toteutuu vaiheittain. Uusi asetus erikoislääkärikoulutuksesta on astunut voimaan 1.2.2020.

Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan hyvinvointialue järjestävät yhteistyössä myös kouluttajakoulutusta työssä tapahtuvan oppimisen laadun parantamiseksi. Sairaala-aloilla on käynnistetty kaikille lähikouluttajille tarjottava pedagoginen kurssi (PEDA-kurssi) ja yleislääketieteen alalla on tarjolla terveyskeskusten kouluttajavalmennus (ks. tarkemmin Kouluttajakoulutus).

Kova-lääkäri on erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri, joka koordinoi ja kehittää koulutusta klinikassaan yhteistyössä professorin/erikoisalan vastuuhenkilön ja ylilääkärin kanssa. Erikoistuvien koulutuksen suunnittelu ja toteutumisen seuranta on kova-lääkärin keskeistä työtä. Lisäksi hän osallistuu erikoistuvan osaamisen arviointiin ja ohjaa muita kouluttajia sekä pitää yhteyttä keskussairaaloissa työskenteleviin erikoistuviin. Ensimmäiset kova-lääkärit nimettiin 1/2019 ja nyt heitä on Taysissa ja alueen keskussairaaloissa jo yli 40. Koordinaattori ohjaa ja kehittää kova-lääkäritoimintaa.

Terveyskeskuksissa toimii lähiohjaajia (YEK-lääkäreiden ja 9kk pakollista tk-jaksoa tekevien ohjaajat) ja erikoislääkärikouluttajia (yle-erikoistuvien ohjaajat). Jokainen terveyskeskuksessa koulutettava lääkäri saa nimetyn ohjaajan, jonka kanssa toteutetaan viikoittaiset ohjaustunnit.

Lisätietoja koulutuksista saa koordinaattoreilta ja koulutusohjelmien vastuuhenkilöiltä.

Johanna Rellman, koordinaattori
Tampereen yliopisto
johanna.rellman@tuni.fi

Emmi Lautamatti, YTA Koulutusylilääkäri, koordinaattori, yleislääketieteen kova-lääkäri
Pirkanmaan hyvinvointialue, Tampereen yliopisto
emmi.lautamatti@pirha.fi tai
emmi.lautamatti@tuni.fi
p. 044 472 9765