Readspeaker

Omaishoitajan vapaat

Omaishoitajan vapaat

Omaishoitajan vapaat - alkuteksti

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kuukaudessa silloin, kun hän on sidottu omaishoidettavan hoitoon yhtäjaksoisesti joko ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Vapaita kertyy kaksi vuorokautta niiltä kalenterikuukausilta, jolloin omaishoidettava on ollut kodin ulkopuolisessa hoidossa yli seitsemän päivän ajan.

Hyvinvointialue järjestää hoidettavan hoidon omaishoitajan vapaan ajaksi. Vapaan aikaisesta hoidosta peritään asiakasmaksuna 12,80 euroa vuorokaudelta.

Vapaan aikainen hoito voidaan järjestää usealla eri tavalla. Asiasta voi sopia tarkemmin oman alueen asiakasohjaajan kanssa.

Omaishoitajan vapaat - vapaiden ilmoittaminen

Ilmoita omaishoitajan vapaista

Omaishoitajan täytyy ilmoittaa toteutuneet vapaat omaishoidon tuen yksikköön seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Ilmoita vapaat soittamalla palvelunumeroon 040 504 5134, arkisin klo 9–12, paitsi tiistaisin klo 14–17 tai sähköpostitse pirkanmaanomaishoito@pirha.fi.

Omaishoitajan vapaat - vaihtoehdot vapaiden järjestämiseksi

Eri vaihtoehdot vapaiden järjestämiseksi

Lyhytaikaishoito ympärivuorokautisessa palvelutalossa tai perhehoidossa

Omaishoidettavan hoito voidaan järjestää ympärivuorokautisesti palvelutaloissa tai perhehoidossa.

Perhehoidossa omaishoidettava menee pääsääntöisesti perhehoitajan omaan kotiin tai vastaavasti perhehoitaja tulee hoidettavan luokse.

Omaishoidon tuen palveluseteli

Yksi palveluseteli vastaa yhtä omaishoidon vapaata. Voit ostaa palveluseteleillä hoitajan kotiin palveluseteliä vastaavan tuntimäärän mukaisesti, jonka palveluntuottaja määrittelee hinnastossaan.

Palveluseteli on käytössä koko hyvinvointialueella.

Omaishoidon tuen palveluseteli

Sijaishoitaja

Omaishoitajana voit itse sopia sijaishoitajana toimimisesta jonkun muun läheisen henkilön kanssa, joka soveltuu tehtävään.  Hyvinvointialue tekee toimeksiantosopimuksen sijaishoitajan kanssa. Mikäli sijaishoito katsotaan sopivaksi vapaiden käyttötavaksi, voivat omaishoitaja ja sijaishoitaja sopia keskenään omaishoidon lakisääteisten vapaiden käytöstä toimintaohjeiden mukaisesti.

Sijaishoitajalle maksetaan toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio kuukausittain toteutuneiden lakisääteisten vapaiden mukaisesti.

Leiritoiminta

Lasten, nuorten ja kehitysvammaisten aikuisten omaishoidon lakisääteisten vapaiden aikainen hoito on mahdollista järjestää myös leiritoimintana.

Omaishoidon tuki - linkki osion etusivulle