Murupolku

Readspeaker

Syöpäepäily ja -diagnoosi

Syöpäepäily ja -diagnoosi

Syöpäepäily- ja diagnoosi - johdanto

Jo epäily syövästä herättää huolta ja kysymyksiä. Vaikka jokainen suhtautuukin syöpään ja sairastumiseen omalla tavallaan, on sairastuminen useimmille järkytys. Syöpädiagnoosi aiheuttaa usein kriisin ja muuttaa samalla totuttua arkea ja elämää.

Sairastumista, omaa tai läheisen, voi olla vaikea sisäistää. Kun diagnoosi varmistuu, voivat tunteet vaihdella tyhjyydestä kaoottisuuteen, lamaannuksesta paniikinomaisiin tunteisiin. Odottaminen, olipa se tulosten tai vaikka hoitomahdollisuuksien odottamista, saattaa olla hyvin raskasta. Epävarmuus tulevaisuudesta mietityttää.

Mieli sopeutuu uuteen ja haastavaan tilanteeseen vähitellen. Arjesta alkaa löytyä taas iloa ja ajatuksiin mahtuu muutakin kuin sairaus ja sen luomat uhkakuvat. Asioiden pohtiminen saattaa auttaa löytämään itselle merkityksellisiä asioita.
Syöpään sairastuminen muuttaa myös läheisen elämää. Syöpään sairastuneen läheiset joutuvat usein etsimään omia jaksamisen keinoja ja voimavaroja uudessa elämäntilanteessa. Samaan aikaan saattaa läheiselle jäädä suurempi vastuu arjen asioista.

Sairastumisen tuomista huolista ja muutoksista ei tarvitse yrittää selviytyä yksin. Niin sairastuneelle kuin läheisillekin on tarjolla tukea sairauden kaikissa vaiheissa, jo syövän epäilystä ja diagnoosista alkaen.

Syöpäepäily ja -diagnoosi - haitari

Minulla epäillään syöpää - miten hoito etenee?

Kunkin syövän hoito etenee syöpäkohtaisen hoitopolun ja yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti, mutta monesti potilaan hoidossa ovat seuraavat vaiheet: 

Usein oireet, jotka voivat liittyä syöpään, ovat jotain ihan muuta, paljon vaarattomampaa. Mutta jos kyseessä olisi syöpä, sen löytäminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Siksi uusi selittämätön oire tai muutos kehon toiminnassa on aina syy lähteä lääkäriin. Ota yhteyttä omaan terveysasemaasi.

Syöpä voidaan löytää myös oireettomana syöpäseulonnoissa tai joskus sattumalta.

Syöpäselvittelyssä voidaan tarvita monenlaisia tutkimuksia, jotka riippuvat siitä, mitä syöpää epäillään. Syöpäkasvaimesta otettu näyte varmistaa diagnoosin. Osassa syövistä syöpäselvittelyt voidaan tehdä jo perusterveydenhuollossa, kuten rintasyövässä. Keuhkosyövän diagnostiset selvitykset tehdään Tays syöpäkeskuksessa.
 

Jos sinulla on syöpään viittaavia oireita, ole yhteydessä joko omalle terveysasemallesi tai työterveyteen.

Syöpäepäily voi tulla esiin myös esimerkiksi seulontatutkimuksissa, neuvolassa tai yksityislääkärin vastaanotolla.

Tutkimukset ja hoidot Taysissa edellyttävät lääkärin lähetettä. 

Syövän hoitoon tai syöpäepäilyyn liittyvät lähetteet luokitellaan kiireelliseksi. Lähetteet käsitellään 1–2 arkipäivän kuluessa sen saapumisesta. Lähetteen perusteella erikoislääkäri suunnittelee tarvittaessa lisätutkimuksia. Tutkimukset ovat kiireellisiä, mutta eivät päivystyksellisiä. Kutsun tutkimuksiin saat joko puhelimitse tai kutsukirjeenä. Sähköisen asioinnin palvelusta OmaTaysista näet ajanvarauksesi.

Tays syöpäkeskus valvoo syövän hoidon toteutumista seuraamalla aikaa, joka kuluu potilaan lähetteen saapumisesta ensimmäiseen hoitokontaktiin. 

Liki kaikistä syövistä on tehty oma hoitopolkunsa, joka kertoo, kuinka hoito yleensä etenee kyseistä syöpää sairastavilla.

Kun lähete on käsitelty ja mahdolliset lisätutkimukset tehty, useissa syöpäsairauksissa tutkimustulokset käsitellään moniammatillisessa syöpäpotilaiden hoidon suunnittelukokouksessa (multidisciplinary team meeting eli MDT-meetingissä), jossa laaditaan lääketieteellisesti yksilöllinen hoitosuositus.

Syöpäsairauksien parhaisiin hoitotuloksiin päästään moniammatillisella yhteistyöllä ja MDT-meetingit ovat muodostuneet syövänhoidon kultastandardiksi. MDT-meetingissä kyseisen syöpäsairauden hoitoon perehtyneet erikoislääkärit (syövän leikkaushoidosta vastaava lääkäri, syöpätautien, patologian ja radiologia erikoislääkäri) ja syöpäsairaanhoitaja perehtyvät kokonaistilanteeseesi asiakirjojen ja tutkimustulosten perusteella ja laativat yksilöllisen hoitosuosituksen syöpäsairautesi hoitoon.

Hoitoneuvottelu tapahtuu yleensä Tays Syöpäkeskuksessa ensimmäisellä lääkärin vastaanottokäynnillä. Myös läheisesi ovat tervetulleita vastaanotolle.

Hoitoneuvottelussa lääkäri perehtyy henkilökohtaisesti tilanteeseesi ja huomioi mielipiteesi. Vastaanotolla lääkäri käy läpi tutkimusten tulokset ja niiden merkityksen sekä sinulle mahdollisesti MDT-meetingissä laaditun yksilöllisen hoitosuosituksen syöpäsi hoitoon.
Lääkäri kertoo sinulle hoitoosi mahdollisesti liittyvät hyödyt ja riskit. Hoitoneuvottelussa lääkäri laatii ja päättää yhdessä sinun kanssasi hoitosuunnitelman.

Syövän tärkeimmät hoitomuodot ovat

  • syöpäleikkaus (kirurginen hoito)
  • sädehoito
  • solunsalpaajahoidot (kemoterapia) ja
  • hormonaaliset hoidot.

Nykyään käytetään paljon myös erilaisia immunologisia hoitoja ja niin kutsuttuja täsmälääkkeitä. Syöpälääkkeitä on useita erilaisia. Niitä käytetään tavallisesti yhdistelmänä.

Syövän hoito suunnitellaan syöpätyypin, sijainnin, yleiskunnon, iän, muiden sairauksiesi ja potilaan toiveiden pohjalta. 

Tays Psykososiaalisen tuen yksikkö tukee psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sairauden eri vaiheissa. Halutessasi sinulla on mahdollisuus keskustella psykososiaalisen tuen asiantuntijahoitajan kanssa.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys on tukenasi. Maksuttomat keskusteluajat on tarkoitettu niin sairastuneille kuin läheisille.

Auttavista puhelimista osa palvelee läpi vuorokauden.

Jos sinua mietityttää perinnöllisen syövän riski, voit ottaa yhteyttä paikallisen syöpäyhdistyksen maksuttomaan periytyvyysneuvontaan.

Periytyvyysneuvonnassa asiaan perehtynyt sairaanhoitaja selvittää, onko riskisi periytyvään syöpäalttiuteen suurentunut. Riskiarvioon vaikuttavat mm. lähisuvun syöpään sairastuneiden määrä, sairastumisikä ja syöpätyyppi.

Esitietojen ja keskustelun perusteella sairaanhoitaja piirtää sinulle sukupuun, joka havainnollistaa mahdollisen perinnöllisen syövän riskiä. Sen jälkeen Syöpäjärjestöjen syövän perinnöllisyyteen erikoistunut lääkäri arvioi jatkotutkimusten tarpeen ja tekee tarvittaessa lähetteen yliopistosairaalaan.