Readspeaker

Pakolaistyö

Pakolaistyö

Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Kunnat vastaavat maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Mikäli sinulla on kysyttävää kotoutumiseen liittyen, ota yhteyttä asuinkuntasi kotoutumispalveluihin tai maahanmuuttokoordinaattoriin. Yhteystiedot löydät asuinkuntasi internetsivuilta.

Jos olet kansainvälistä suojelua saanut täysi-ikäinen henkilö ja sinulla on sosiaalityön tarve, voit olla hyvinvointialueen pakolaistyön asiakas. Voit olla asiakkaana myös toisessa Pirkanmaan hyvinvointialueen työikäisten sosiaalityötä tekevässä tiimissä, jolloin pakolaistyön tiimi voi toimia tarvittaessa konsultaatioapuna.

Pakolaistyön tiimissä työskentelee monikielisiä ohjaajia, sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä sekä terveyden- ja sairaanhoitaja.

Pakolaistyön tiimi tarjoaa Pirkanmaan laajuista konsultaatioapua pakolaistyöhön liittyvissä erityiskysymyksissä sekä toimii kuntien kotoutumispalveluiden vastinparina, jos kunnassa arvioidaan sinun hyötyvän moniammatillisesta yhteistyöstä.

Toimi näin

Jos tarvitset kotoutumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa, ota yhteyttä asuinkuntasi kotoutumispalveluihin. Jos olet jo kunnan kotoutumispalveluiden piirissä, mutta tarvitset lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, pyydä kunnan työntekijääsi olemaan yhteydessä kanssasi Pakolaistyön tiimiin josta tilanteesi kartoittaminen voidaan aloittaa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on tarkoitettu sosiaalityön tarpeessa oleville kansainvälistä suojelua saaneille henkilöille.

Maksaako palvelu?

Palvelu on maksuton.

Pirha 2.0 PTV Joustava Asiointikanava Widget

Soita

Pakolaistyön palveluneuvonta

Voit olla palveluneuvojiin yhteydessä puhelimitse.

Puhelinnumerot 040 806 2771 Palveluneuvonta

Soittoaika
Ma
klo 9–11
Ti
klo 9–11
To
klo 9–11
Pe
klo 9–11

Tuloksia ei löytynyt.

Tuloksia ei löytynyt.