Murupolku

Readspeaker

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn palvelun maksu

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn palvelun maksu

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn palvelun maksu

Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta on 56,70 euroa.

Maksu peritään, jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön.

Maksu voidaan periä myös silloin, kun hyvinvointialue on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan ja asiakas on saanut tiedon tehdystä ajanvarauksesta.

Maksu peritään vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Maksu peritään myös maksuttomista palveluista.

Kuinka toimia, jos olet saanut 56,70 euron maksun ja se on aiheeton?

Jos olet saanut maksun käyttämättä jätetystä palvelusta ja olet siihen tyytymätön, ole ensin yhteydessä asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löydät laskulta (sähköposti ja puhelinnumero).

Voit toimittaa asiaan liittyvän vapaamuotoisen selvityksen hyvinvointialueen kirjaamoon:

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272, 33101 Tampere

Ilmoita selvityksessä

  • nimesi
  • henkilötunnuksesi
  • yhteystietosi
  • laskun numero ja laskulla viitteemme-kentässä oleva numero
  • perustelu palvelun käyttämättä ja peruuttamatta jättämiselle

Liitä mukaan ne asiakirjat, joihin halutessasi vetoat.

Selvityksen on saavuttava asiakasmaksutoimistoon viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä.

Ole myös mahdollisimman pian puhelimitse yhteydessä Monetran talouspalveluiden asiakaspalveluun, jotta laskullesi annetaan lisää maksuaikaa asian selvittämisen ajaksi eikä lasku siirry perintään.

Monetran talouspalveluiden asiakaspalvelu
Puhelin: 040 146 9957
Sähköposti: laskutus.pirha@monetra.fi