Murupolku

Readspeaker

Parantumaton syöpä

Parantumaton syöpä

Parantumaton syöpä - johdanto

Vaikka kaikkia syöpiä ei pystytä parantamaan, syöpähoitojen jatkuvasti kehittyessä yhä useampi syöpään sairastunut elää hyvää arkea syövän kanssa. Monet syövät ovat lähes kroonistuneet eli niitä ei ole parannettu, mutta ne pysyvät pitkään kurissa lääkityksellä. Hoito voikin kestää monissa tapauksissa vuosia. Parantumattoman syövän kanssa voi usein elää omannäköistään elämää ja voida hyvin.

Parantumattoman syövän kanssa eläminen vaatii toki sopeutumista ja jaksamista sekä sairastuneelta että läheisiltä. Jarruttavat hoidot ja kontrollikäynnit tuovat mukanaan usein epävarmuutta, jolloin on erityisen hyvä huolehtia omista voimavaroistaan. Itselleen merkityksellisten asioiden löytäminen ja vaaliminen on tärkeää, jotta syövän kanssa voi elää mahdollisimman hyvää ja täysipainoista arkea.

2.0 Hiusviivaerotin


Parantumaton syöpä - hoidot

Jarruttavat ja oireita helpottavat hoidot

Vaikka syöpä ei nykytiedolla olisikaan parannettavissa, voidaan hoidoilla monesti hidastaa sen etenemistä. Tällöin puhutaan jarruttavista hoidoista, joiden tavoitteena on laadukkaan elinajan pidentäminen.

Jarruttavien hoitojen rinnalla on tärkeää hoitaa kipua ja muita oireita sekä tukea jaksamista, jotta elämänlaatu olisi mahdollisimman hyvä syövästä huolimatta. Liikunta on turvallista kaikissa syövän hoidon vaiheissa sekä oleellinen osa syöpäpotilaan kuntoutumista. Siksi liikunnan lisääminen jokapäiväiseen elämään on tärkeää. Ravitsemuksesta huolehtiminen on tärkeä asia, jolla voi itse edistää syöpähoidoista toipumista.

Jarruttavat ja oireiden lievittämiseen tähtäävät hoidot ovat aina yksilöllisiä. Jarruttava ja oireiden lievittämiseen tähtäävä hoito voivat kulkea käsi kädessä. Puhutaan syöpähoitojen rinnalla annettavasta varhaisesta palliatiivisesta hoidosta. Tavoite voi olla samanaikaisesti pitää syöpää hoidolla kurissa, hoitaa oireita, tukea toimintakykyä ja tehdä ennakoivaa suunnitelmaa pahan päivän varalle, jos syöpähoidot eivät enää tehoa.

Oirelääkitystä toteutetaan syöpäpotilaita hoitavissa yksiköissä, palliatiivisella poliklinikalla, kotisairaalassa ja saattohoitavissa yksiköissä. Vaikean kivun hoidosta konsultoidaan Taysin kipuanestesiologeja.

Palliatiivisessa yksikössä tehdään myös toimenpiteitä, joilla pyritään helpottamaan mahdollisia oireita. Myös sädehoitoa voidaan käyttää yhtenä hoitomuotona esimerkiksi kivun hoitoon.

2.0 Hiusviivaerotin


Parantumaton syöpä - tukea ja tietoa

Tukea ja tietoa

Vakava sairaus itsessään, sairauden eri vaiheet ja muutokset aiheuttavat usein huolta ja kysymyksiä niin sairastuneella kuin läheiselläkin. Sinun ei tarvitse pärjätä yksin. Syöpää hoitava henkilöstö, tarvittaessa palliatiivisen yksikön henkilökunta on tukenasi, kuten myös muut erityistyöntekijät (sosiaalityöntekijä, sairaalateologi ja psykososiaalisen tuen ammattilaiset).
Saat tukea myös alueesi syöpäyhdistyksistä.

Tukea syöpäpotilaalle ja läheisille

Oma työkyky ja jaksaminen, työhön tai opiskeluihin paluun mahdollisuudet saattavat herättää monia kysymyksiä. Töihin paluuta kannattaa suunnitella yhteistyössä työterveyshuollon, työnantajan ja esimiehen kanssa. Töihin kannattaa palata jaksamisensa rajoissa. Halutessasi saat tukea kuntoutusohjaajalta ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen asiantuntijoilta. He kartoittavat tilanteesi yhdessä kanssasi ja auttavat esimerkiksi työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä.

Minä, syöpä ja työ - Hyvänlaatuista työtä syövästä huolimatta

Syöpähoitojen jälkeen (ks. "Työelämän ja opiskelun haasteet")

2.0 Hiusviivaerotin


Parantumaton syöpä - palliatiivinen hoitolinja

Palliatiivinen hoitolinja

Palliatiiviseen hoitolinjaan siirrytään, kun syövän etenemiseen ei enää voida hoidolla vaikuttaa. Tämä ei tarkoita hoidon loppumista, vaan hoitaminen suunnataan ihmisen kannalta parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Hoidon kokonaistavoite on tällöin oireiden lievittäminen, elämänlaadun vaaliminen ja potilaan toiveiden mukainen mahdollisimman hyvä loppuelämä. Läheisten tukeminen korostuu palliatiivisessa hoitovaiheessa. Ihminen voi elää palliatiivisen hoidon vaiheessa useita kuukausia, toisinaan jopa muutaman vuoden.

Pirkanmaan palliatiivinen keskus

Terveyskylä: Palliatiivinen talo

2.0 Hiusviivaerotin


Parantumaton syöpä - saattohoito

Saattohoito

Saattohoito on elämän viime vaiheiden hoitoa ja tukea, jolla pyritään takaamaan mahdollisimman hyvä loppuelämä ja rauhallinen kuolema ajallaan. Niin potilaalle kuin läheisillekin tarjotaan heidän tarvitsemansa tuki.
Kuoleman lähestyessä hoito järjestetään potilaan ja perheen tarpeista riippuen kotisairaaloiden, kotihoidon, lähisairaaloiden, palliatiivisten osastojen tai Pirkanmaan hoitokodin yhteistyössä.

Suunnitelma saattohoidon varalle

Tarkkaa ennustetta ei useinkaan pystytä sanomaan. Potilaan yleiskunto voi pysyä kohtalaisena varsin pitkäänkin, mutta toisaalta romahtaa myös nopeasti. Siksi ennakoivan suunnitelman tekeminen saattohoidon varalle on tärkeää, vaikka sitä ei heti tarvittaisi. Voinnin heikentyessä on raskasta lähteä selvittämään hoitopolkua ja tukimuotoja, joten tehty suunnitelma helpottaa ja toimii ohjenuorana.

Saattohoidon suunnitelmia tehdään Taysin palliatiivisen keskuksen yksiköissä yhdessä potilaan ja läheisten kanssa. Palliatiivinen keskus ohjaa saattohoitoa yhteistyössä kotisairaaloiden, kotihoidon, lähisairaaloiden, palliatiivisten osastojen ja Pirkanmaan hoitokodin kanssa.

Taysin palliatiivisen keskuksen hoitoyksikkö toimittaa hoito-ohjeistuksen jatkohoitopaikkoihin ja toimii konsultoivana tahona mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Pirkanmaan palliatiivinen keskus

2.0 Hiusviivaerotin


Parantumaton syöpä - psykososiaalinen tuki

Psykososiaalinen tuki

Oman elämän rajallisuuden tiedostaminen voi aiheuttaa ahdistusta ja on luonnollista, että eletyn elämän hetket nousevat mieleen -liittyipä niihin onnea ja kiitollisuutta tai kipua ja keskeneräisyyttä. Samalla on tärkeää pohtia, mitä vielä voi tehdä ja kokea, olipa se keskusteluita läheisten kanssa, asioiden järjestelyä tai omien toiveiden ääneen kertomista ja pienistä asioista nauttimista.
Elämän loppuvaiheen ja lähestyvän kuoleman herättämien ajatusten ja tunteiden kohtaamisessa asiantuntijat ovat tukenasi. Tarvittaessa he auttavat sinua löytämään myös käytännön keinoja siihen, että jäljellä oleva aika olisi mahdollisimman merkityksellistä ja omien arvojesi mukaista.

On tärkeää, että voit syöpäsairauden kanssa elää elämääsi loppuun asti niin täydesti kuin mahdollista, sinulle tärkeät asiat, toiveet ja tarpeet huomioiden. Jos perheessäsi on alaikäisiä lapsia, myös heidän tukemisensa ja arjen rutiinien turvaaminen on tärkeää.

Syöpäsairaan elämän loppuvaiheessa läheisellä on paljon sairastuneen huolenpitoon liittyviä asioita. Viimeistään saattohoidossa moni läheinen toimii sairastuneen omaishoitajana tarjoten kuolevalle hänen tarpeidensa ja toiveidensa mukaista hoivaa, turvaa ja arvokkuutta elämän loppuun asti. Arjen asioiden järjestelyissä ja viranomaisasioiden hoitamisessa riittää tekemistä.
Luopumiseen, saattohoitoon, kuolemaan ja suruun liittyvistä asioista ja kokemuksista on hyvä keskustella ammattilaisen kanssa. Keskusteluissa ammattilaisen kanssa pysähdytään yhdessä mieltäsi askarruttavien asioiden äärelle, sekä tuemme jaksamista ja toivon löytymistä. Jos perheeseesi kuuluu alaikäisiä lapsia, autamme myös heidän tukemisessaan.

Tukea syöpäpotilaalle ja läheisille

2.0 Hiusviivaerotin


Parantumaton syöpä - surussa

Surussa

Suru ei ole työtä, jonka voi suorittaa vaan kokemus, jonka kanssa eletään. Jokaisen suru on omanlainen ja menetyksellä on omanlaisensa merkitys jokaiselle läheiselle.

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen asiantuntijat ovat tukenasi surussa, kun läheisesi on menehtynyt syöpään. Keskusteluissa pysähdytään yhdessä surun ja menetyksen kokemuksen äärelle ja mietitään keinoja jaksamisen tukemiseksi ja voimavarojen löytymiseksi ja saat tukea askel kerrallaan elämään ilman menehtynyttä.

Pirkanmaan syöpäyhdistys: Sureville