Murupolku

Readspeaker

Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuoja - tavallinen web-sisältö

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa henkilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Toimintaamme Pirkanmaan hyvinvointialueella ohjaavat EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) sekä kansallinen lainsäädäntö.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä on muun muassa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, kerättävien henkilötietojen minimointi ja virheettömyys sekä avoimen informoinnin lisääminen.

Käsittelemme henkilötietojasi huolella

Kun olet asiakkaana Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa tai muutoin asioit kanssamme, keräämme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa.

Esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä asiakas- ja potilastiedot ovat henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelylle Pirkanmaan hyvinvointialueella on aina oikeusperuste. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, kansallista tietoturvaohjeistusta ja hyviä käytänteitä. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti, valvomme henkilötietojen käsittelyä ja seuraamme henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöä.

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevat tiedot

Henkilötietojen käsittelystä muodostuu käyttötarkoitusten mukaisesti eri rekistereitä, joista on laadittu tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteilta voit lukea, mihin tarkoitukseen ja mitä henkilötietojasi Pirkanmaan hyvinvointialueella käsittelemme, ja kuinka voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi.

Sinulla on rekisteröitynä muun muassa oikeus tietää, käsitelläänkö hyvinvointialueella henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään, sekä pyytää itseäsi koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi. Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta.

Henkilötietojen käsittely Pirkanmaan hyvinvointialueella perustuu yleensä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen, eikä hyvinvointialue tällöin tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Joissakin palveluissa henkilötietojesi käsittely kuitenkin perustuu antamaasi suostumukseen, ja tällöin sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi koska tahansa.

Tietosuoja - lisätietoja tietosuojasta - nosto

Lisätietoja tietosuojasta

Tietosuojavastaavalta voit kysyä lisää tietosuojasta ja henkilötietojesi käsittelystä hyvinvointialueella:

  • tietosuojavastaava@pirha.fi
  • puhelin 03 3116 9090

Älä lähetä salassa pidettäviä tietoja suojaamattomassa sähköpostissa. Tarkastus- ja oikaisu- sekä lokitieto- ja selvityspyynnöt tulee lähettää kirjeitse tai sähköisessä asioinnissa.

Tietosuoja - tämän sivun löydät myös

Tämän sivun löydät myös osoitteella pirha.fi/tietosuoja

Yhteystiedot - yhteydenotot sähköpostitse - nosto

Yhteydenotot sähköpostitse

Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi. 

Voimme antaa sähköpostitse vain yleistä neuvontaa, emme vastata asiakkuutta tai hoitoa koskeviin tiedusteluihin. Älä lähetä sähköpostin kautta arkaluonteisia henkilötietoja tai muita tiedusteluja, joihin emme voi vastata henkilöllisyyttäsi tai muita asiakastietojasi paljastamatta.