Readspeaker

Maksukatto

Maksukatto

Maksukatto

Asiakasmaksujen enimmäismäärä eli maksukatto on 762 euroa kalenterivuodessa.

Maksujen yhteismäärää laskettaessa huomioidaan kalenterivuoden (1.1. - 31.12.) aikana kertyneet maksut sen mukaan, milloin olet saanut palvelua, ei sen mukaan, mikä on laskun eräpäivä tai laskun maksupäivä.

Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään alennettu hinta. 18 vuotta täyttäneiltä peritään 25,10 euron hoitopäivämaksu lyhytaikaisesta laitoshoidosta maksukaton ylittämisen jälkeenkin.

Terveyspalvelujen käyttäjänä sinun on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Jos sinulla on kysyttävää maksukattoosi liittyvistä asioista, löydät asiakaslaskutuksen asiakaspalvelun yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero) jokaisesta lähetetystä laskusta.

Mitkä maksut kuuluvat maksukattoon?

Maksukattoon lasketaan mukaan maksut seuraavista palveluista:

 • terveyskeskuksen avosairaanhoito
 • poliklinikan antama tutkimus ja hoito
 • päiväkirurgiset toimenpiteet
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antama fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävä hoito
 • sarjassa annettava hoito
 • päivä- ja yöhoito
 • tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • terveydenhuoltolain 29 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetusta lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle.

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut. Maksukattoon ei kuitenkaan lasketa mukaan palveluseteleiden omavastuuosuutta.