Readspeaker

Biopankin tietosuojakäytännöt

Biopankin tietosuojakäytännöt

Biopankin tietosuojakäytännöt

Tampereen Biopankin omistaa Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaan hyvinvointialueella noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR). Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jonka myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys

  • avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille (rekisteröidyille) uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Tietojen suojaus

Tampereen Biopankki ylläpitää Pirkanmaan hyvinvointialueen alaisuudessa biopankkitoimintaan liittyvää henkilötietorekisteriä.

Näytteenantajan tietojen suojaaminen on lähtökohta koko biopankkitoiminnalle. Henkilötietojen käsittelyä biopankissa säätelevät biopankkilaki, sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä laki lääketieteellisestä tutkimuksesta.

Tieto näytteenantajan henkilöllisyydestä säilytetään erillään näytetiedoista. Biopankki poistaa säilyttämistään näytteistä ja niihin liittyvistä tiedoista näytteenantajan henkilötiedot ja korvaa ne koodilla.

Rekistereitä ylläpidetään Pirkanmaan hyvinvointialueen tietojärjestelmäympäristössä. Järjestelmiin on kirjauduttava henkilökohtaisin tunnuksin. Oikeudet pääsyyn on rajattu vain niille Tampereen Biopankin työntekijöille, joiden on tehtäviensä hoitamiseksi päästävä rekisterissä oleviin tietoihin.

Yhteystiedot

biopankki@pirha.fi
Puhelin 03 3116 5205

tietosuojavastaava@pirha.fi

Tietosuojaseloste

Tampereen Biopankin henkilötietorekisteri

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen Tampereen Biopankissa