Readspeaker

Psykologit Taysissa

Psykologit Taysissa

Psykologit Taysissa

Psykologi on ihmismielen ja käyttäytymisen asiantuntija. Psykologiset tutkimukset ovat yksi keskeisistä psykologin työmuodoista. Psykologisessa tutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä kognitiivisen suorituskyvyn ja psyykkisen tilanteen arvioinnissa.

Tutkimuksensa perusteella psykologi suosittelee tarvittavia kuntoutus- ja tukitoimenpiteitä. Näitä voivat olla esimerkiksi neuvonta ja ohjaus, psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ammatillinen kuntoutus tai kipukuntoutus.

Taysissa psykologit tapaavat potilaat yleensä poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. Potilaat tulevat psykologin vastaanotolle lääkärin lähetteellä tai moniammatillisessa työryhmässä todetun arviointi- tai kuntoutustarpeen vuoksi.

Psykologien tehtäviin kuuluvat psykologiset tutkimukset, arvioinnit ja hoitosuhdetyö. Lisäksi psykologit antavat potilaille, omaisille ja erilaisille asiakasryhmille ohjausta, koulutusta ja neuvontaa. Potilastyön ohella psykologit ovat laajasti mukana yliopistosairaalan opetus- ja kehittämistehtävissä.

Suurella osalla psykologeista on psykologin koulutuksen lisäksi erikoispsykologitutkinto ja/tai psykoterapeuttikoulutus.

2.0 Hiusviivaerotin


Psykologit Taysissa - vastuuhenkilöt - nosto

Vastuuhenkilöt

Psykiatrian toimialue

  • Johtava psykologi Petra Sainio, puhelin 044 481 1252
  • Vastaava psykologi Markus Nyrhinen (aikuispsykiatria), puhelin 050 304 0154

Kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualue

  • Johtava psykologi Minna Wäljas, puhelin 044 485 9015
  • Neuroalat, kuulokeskus, foniatria: vastaava psykologi Riikka Kilpinen, puhelin 044 472 9387
  • Lastentaudit, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria: vastaava psykologi Tarja Vahvelainen, puhelin 050 304 0143

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi