Readspeaker

Epidemia hoitoyksikössä

Epidemia hoitoyksikössä

Epidemia hoitoyksikössä

Päivitetty 6.2.2024 Lisätty linkki ohjeeseen hengitystieinfektio-oireet asumispalveluyksikön asukkailla

Sisällysluettelo

 1. Infektioepidemian määritelmä ja aiheuttajat
 2. Epidemian havaitseminen
 3. Toiminta epidemiatilanteessa
  1. Varotoimet ja huonesijoitus
  2. Taudinaiheuttajan tunnistaminen ja epidemiatilanteen seuranta
  3. Siivouksen tehostaminen
  4. Tiedottaminen
  5. Tarkistettavat asiat
  6. Epidemian loputtua täytetään epidemiaseurantalomake

Infektioepidemian määritelmä ja aiheuttajat

Infektioepidemiassa tartuntatautitapausten lukumäärä on lisääntynyt odotettua enemmän jonakin ajanjaksona tietyssä väestössä tai tietyllä alueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tilanne voidaan katsoa epidemiaksi, jos todetaan tartuntataudin leviämistä tai todetaan kaksi toisiinsa liitettävää sairastumista tai tartuntaa.

Tavallisia epidemian aiheuttajia ovat esimerkiksi äkillistä oksennus- ja ripulitautia aiheuttava norovirus sekä hengitystieinfektioita aiheuttavat virukset, kuten influenssa tai COVID-19. Epidemioita voivat aiheuttaa myös moniresistentit bakteerit, esimerkiksi MRSA.

Katso epidemiakohtaiset ohjeet:

Epidemian havaitseminen

Infektioepidemian havaitsee useimmiten hoitoyksikön henkilökunta. Epidemia voidaan havaita myös kliinisen mikrobiologian yksikössä tai infektioyksikön hoitoon liittyvien infektioiden seurannassa.

Kun sosiaali- tai terveydenhuollon yksikössä epäillään tai todetaan epidemia, tulee tartuntojen leviämisen ehkäisy aloittaa välittömästi. Epidemiatilanteesta tiedotetaan yksikön johtoa ja tarvittaessa perustetaan työryhmä, joka ryhtyy selvittämään epidemiaa ja koordinoimaan toimenpiteitä.

Toiminta epidemiatilanteessa

Varotoimet ja huonesijoitus

 • Tarkista mitä varotoimia sairastuneiden ja tartunnan saaneiden hoidossa noudatetaan. Tiedon varotoimien tarpeesta löydät ohjeesta Varotoimien tarve ja huonesijoitus infektiosairauksissa tai moniresistentin mikrobin kantajilla.
 • Noudata huolellisesti varotoimia ja käytä suojaimia ohjeiden mukaan. Katso Ohjeet tavanomaisiin varotoimiin sekä kosketus-, pisara-, ilma- ja suojavarotoimiin.
 • Pyri sijoittamaan sairastuneet ja tartunnan saaneet yhden hengen huoneisiin. Tarvittaessa voit kohortoida sairastuneet samaan huoneeseen.
 • Siirrä altistuneet yhden hengen huoneeseen, jos mahdollista tai kohortoi heidät samaan huoneeseen. Altistuneet ja oireettomat hoidetaan yleensä tavanomaisin varotoimin. Altistuneiden toimet voivat vaihdella tilanteen mukaan, toimet tulee sopia epidemiatyöryhmän palaverissa.
 • Huomioi tartunnan saaneiden ja altistuneiden mahdolliset muut varotoimitarpeet, mikäli muodostat kohortin
 • Kertaa yksikössäsi tavanomaiset varotoimet ja erityisesti käsihygienian toteuttaminen, nämä toimet ovat merkittävässä roolissa epidemian pysäyttämisessä.

Taudinaiheuttajan tunnistaminen ja epidemiatilanteen seuranta

Siivouksen tehostaminen

 • Siivouksesta syyhyepidemian yhteydessä on erillinen ohje, katso ohje Syyhy.
 • Siivouksen tehostaminen suunnitellaan määräajaksi ja siitä tulee luopua, kun epidemia todetaan päättyneeksi.
 • Yksikön yleisten tilojen, henkilökunnan kanslian ja kahvihuoneen kosketuspinnat pyyhitään kahdesti vuorokaudessa desinfektioaineella.
 • Yhteiskäytössä olevat wc-tilat pestään kaksi kertaa vuorokaudessa desinfektioaineella.
 • Sairastuneet tai tartunnan saaneet hoidetaan yhden hengen huoneessa tai kohortoituina samaan huoneeseen. Nämä huoneet ja niiden wc-suihkutila siivotaan kerran päivässä yksikön varotoimiohjeen mukaisesti. Eritetahrat poistetaan välittömästi.
 • Kotiutuvien potilaiden ja lähtevien asukkaiden huoneet siivotaan yksikön varotoimisiivousohjeiden mukaisesti.
 • Varotoimien päättyessä kesken hoitojakson huolehditaan potilas- tai asukashuoneen siivouksesta.
  • Varotoimet päätetään päivittäissiivouksen jälkeen. Kosketusvarotoimin hoidettu potilas tai asukas käy suihkussa ja vaihtaa puhtaan asun. Hänen vuodevaatteet vaihdetaan, myös peitto ja tyyny. Patja ja vuode pyyhitään desinfektioaineella.

Tiedottaminen

 • Tiedota epidemiasta hoitotyöntekijöitä ja siivoustyötä tekeviä.
 • Tiedota tarvittaessa omaisia ja vierailijoita. Toimintayksikön oveen voidaan laittaa tiedote, jossa kerrotaan epidemiasta ja pyydetään vierailijoita olemaan yhteydessä hoitohenkilökuntaan ennen potilas- tai asukashuoneeseen menoa. Selvitä vierailujen käytännöt sairastuneiden osalta, useimmiten hyvän käsihygienian noudattaminen riittää.
 • Ilmoita epidemiasta oman alueen hygieniahoitajalle, tartuntatautihoitajalle tai -lääkärille.

Tarkistettavat asiat

Epidemian loputtua täytetään epidemiaseurantalomake

Epidemian loputtua on täytettävä epidemiaseurantalomake (lomakkeet.pirha.fi).