Readspeaker

Valikkonäyttö

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet

Kehittämistyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä pienimuotoisia hyvinvointialueen henkilöstön toteuttamia selvityksiä tai kartoituksia, esimerkiksi lisäopintoihin liittyen. Kehittämishankkeelle, josta muodostuu tieteellinen julkaisu, haetaan kirjallinen lupa vastuuyksikön päälliköltä tai vastuualuejohtajalta. Päätös tehdään hakemuslomakkeelle (ei erillistä viranhaltijapäätöstä) ja hakemuslomake liitteineen arkistoidaan palvelulinja- ja vuosikohtaiseen kansioon asianhallintajärjestelmässä. Jos kehittämishankkeesta ei synny tieteellistä julkaisua, suullinen sopimus edellä mainittujen päättäjien kanssa on riittävä.

Laajoissa kehittämishankkeissa sovelletaan tutkimushankkeiden mukaisia menettelytapoja, joita arvioidaan tapauskohtaisesti.