Murupolku

Readspeaker

Hammashoidon palvelut eri ikäryhmille

Hammashoidon palvelut eri ikäryhmille

Hammashoidon palvelut eri ikäisille - ankkurilista

Hammashoidon palvelut eri ikäryhmille - johdanto

Pirkanmaan hyvinvointialue tarjoaa hammashoidon palveluja kaikille alueen asukkaille.

Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Täysi-ikäisiltä asiakkailta peritään käyntimaksu, toimenpidemaksut sekä mahdolliset hammastekniset kustannukset.

Hammashoidon asiakasmaksut

2.0 Hiusviivaerotin


Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Neuvolaikäisten hammashoito

Neuvolaikäisen lapsen hammashoidon käynnillä sinua ohjataan lapsesi suun ja hampaiden terveyttä edistävään omahoitoon, hampaiden päivittäiseen puhdistamiseen ja terveellisiin ruokailutottumuksiin. Varhaisella ennaltaehkäisevällä hoidolla on suuri merkitys lapsesi suun terveydelle. Lapsesi ensimmäinen hammasneuvolakäynti tapahtuu lapsen ollessa noin vuoden ikäinen.

Suun ja hampaiden terveystarkastukset järjestetään ennen kouluikää koko ikäluokalle kolme kertaa. Terveystarkastukset järjestetään siten lapsen ollessa 1- tai 2- vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias. Lisäksi tehdään yksilölliseen tarpeeseenne perustuvia tarkastuksia. Neuvolaikäisten lasten hammashoito toimii yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvoloiden kanssa.

Toimi näin

Koko ikäluokkaa koskevista terveystarkastuksista lähetämme kotiin kirjeen, jossa on ohjeet ajanvaraukseen. Jos sinua huolettaa jokin asia lapsesi suun terveydessä, ota yhteyttä suun terveydenhuoltoon sille sosiaali- ja terveysasemalle, jonka asiakas olet. Yhteyttä voit ottaa sähköisesti tai puhelimitse.

Varaa aika hammashoitoon linkki

2.0 Hiusviivaerotin


Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Koululaisten hammashoito

Perusopetuksen oppilaiden suun terveydenhuollon palvelut ovat osa kouluterveydenhuoltoa. Kutsumme kouluikäisiä lapsia ja nuoria suun terveystarkastuksiin 1., 3., 5. ja 8. luokalla. Tämän lisäksi teemme yksilölliseen tarpeeseen perustuvia suun terveystarkastuksia. Tarkastukset tehdään joko hammashoitolassa tai koululla ns. pop up -hoitopisteessä.

Hammashoidossa seurataan lasten purennan kehitystä tarkastuksien yhteydessä. Tarvittaessa lapsi ohjataan oikomishoitoon. Pienet epäsäännöllisyydet ja hammasrivien ahtaudet eivät yleensä tarvitse oikomishoitoa.

Ensimmäisen luokan tarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsesi suun omahoitoon ja hyviin terveystottumuksiin. Suun terveydenhuollon ammattilainen tarkistaa hampaiden tilanteen ja purennan.

Viidesluokkalaisilla on usein meneillään hampaiden toinen vaihduntavaihe, jolloin pysyvät poskihampaat ovat puhkeamassa. Viidesluokkalaisten tarkastuksessa puhutaan lapsesi kanssa säännöllisen harjaamisen lisäksi ruokailutottumuksista, makeisista ja virvoitusjuomista.

Kahdeksasluokkalaisten tarkastuksessa kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin alkoholi-, tupakka- ja huumekokeiluihin. Nuorella voi olla hammaskiveä, joka poistetaan tarkastuksen yhteydessä. Nuorta opastetaan käyttämään hammaslankaa ja ennaltaehkäisemään hammaskiveä.

Jotkin sairaudet ja lääkitykset vaikuttavat myös suun terveyteen. Tällaisessa tilanteessa lapsellesi järjestetään suun terveystarkastuksia tavallista tiheämmin. Jos esimerkiksi syljen eritys on jonkin sairauden takia vähentynyt, lapsi voi saada erikoishammashoitoa. Hammaslääkäripelkoa potevien hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Toimi näin

Neuvontaa saadaksesi ja mahdollisen ajanvarauksen tekemiseksi ole yhteydessä sen alueen hammashoitoon, jolla lapsen koulu sijaitsee.

Varaa aika hammashoitoon linkki

Hakemus hammashoidon matkakustannuksien korvauksiin

Kuinka haet korvausta hammashoidon matkakustannuksiin?

Voit hakea korvauksia matkakustannuksiin, jos peruskouluikäisen lapsen matkaa suun terveydenhuoltoon ei voida yhdistää koulumatkaan.

Maksamme korvauksen matkakustannuksista ensisijaisesti julkisen liikenteen maksujen mukaan. Jos julkista liikennettä ei ole käytettävissä, voimme korvata koulun ja hammashoidon toimipisteen välillä oman auton käytöstä 0,33 euroa/kilometri.

Toimita täytetty hakemus oman alueen hammashoitolaan korvauksien saantia varten.

Täytä hammashoidon matkakustannusten korvausta koskeva hakemus (docx)

2.0 Hiusviivaerotin


Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Opiskelijoiden hammashoito

Hyvinvointialue järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien suun terveydenhuollon palvelut niille, jotka opiskelevat kokopäiväisesti toisen asteen oppilaitoksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksen oppilaitoksessa, kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa vähintään kahden kuukauden ajan.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden suun terveydenhuollosta vastaa Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiö YTHS.

Hammashoidon palveluihin kuuluvat terveysneuvonta, suun ja hampaiden tutkimukset ja hoito sekä terveystarkastuksen perusteella laadittu omahoidon hoitosuunnitelma.

Opiskelijoiden suun terveystarkastuksia tehdään kaikkien hyvinvointialueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille. Hoito sisältää sekä perus- että erikoishammashoidon.

Toimi näin

Ota yhteyttä suun terveydenhuoltoon sille sosiaali- ja terveysasemalle, jonka alueella oppilaitoksesi sijaitsee. Yhteyttä voit ottaa sähköisesti tai puhelimitse.

Jos olet ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelija, ota yhteyttä YTHS:n toimipisteeseen.

Varaa aika hammashoitoon linkki

2.0 Hiusviivaerotin


Pirha 2.0 PTV Palvelu Widget

Aikuisten hammashoito

Suun terveydenhuollossa saat hammashoitoa sekä neuvontaa suusi terveyden ylläpitämiseksi. Hammashoidon tavoitteena on, että jokainen voisi säilyttää omat hampaansa toimintakykyisinä koko elinikänsä. Tähän pyritään erilaisin ennaltaehkäisevin ja korjaavin toimenpitein.

Hammashoidon palveluihin kuuluvat tarkastukset ja tutkimukset, suun sairauksien hoito sekä yksilöllinen ehkäisevä hoito ja neuvonta. Hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat tekevät moniammatillista yhteistyötä. Eri ammattiryhmät tekevät ammattikoulutustaan parhaiten vastaavat toimenpiteet hoitosi toteuttamiseksi.

Kun otat yhteyttä hammashoitoon, kerro mistä syystä haluat hakeutua hoitoon. Sinulle tehdään puhelimessa hoidon tarpeen arviointi, jonka perusteella ammattihenkilö määrittää vastaanottoajan tarpeellisuuden ja ajankohdan. Hoidon tarpeesi määrittelee aikataulun, jonka puitteissa pääset hoitoon. Hoito tapahtuu ajanvarausvastaanotoilla.

Toimi näin

Kun tarvitset kiireettömän hammashoidon palveluita, ota yhteyttä asuinalueesi suun terveydenhuollon ajanvaraukseen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisille hyvinvointialueen asukkaille.

Hoitoon pääsyn kiireellisyys määritellään, kun otat yhteyttä hammashoidon palveluihin.

Varaa aika hammashoitoon linkki

2.0 Hiusviivaerotin


Hammashoidon palvelut eri ikäryhmille linkit

Hammashoidon ajanvaraus - nosto

Tyttö pitelee käsissään hampaistomuottia ja hänen vieressä suun terveydenhuollon ammattilainen hammasharja kädessä.

Tulossa hammashoitoon

Voit varata ajan kiireettömään hoitoon soittamalla asiakaspalveluun. Arvioimme hoitosi tarpeen ja kiireellisyyden.