Avustukset

Avustukset

Ankkurilista järjestöavustukset

Järjestöavustukset

Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia alueellaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään, hyvinvointialueen strategian mukaiseen toimintaan, joka täydentää hyvinvointialueen tuottamia palveluita. Pirkanmaan hyvinvointialueen avustusmuotoja ovat yleisavustukset, kohdeavustukset ja kumppanuusavustukset. Aluehallitus voi harkintansa mukaan myöntää myös muita avustuksia. Pirkanmaan kunnilla on vaihtelevia tapoja avustaa järjestöjä. Jos järjestönne toiminta ei osu Pirkanmaan hyvinvointialueen avustettavan kokonaisuuteen, kannattaa avustusmahdollisuutta tiedustella järjestönne kotikunnasta

Tutustu tarkemmin avustusten myöntämisperusteisiin: Avustustoiminnan yleiset periaatteet (pdf)

Vuoden 2024 järjestöavustuksista järjestettiin infotilaisuus to 26.10.2023.

Kumppanuusavustukset

 • Hyvinvointialue myöntää kumppanuusavustuksia sen lakisääteisiä tehtäviä tukevaan ja täydentävään toimintaan silloin kun toiminta on joko alueellista tai ylikunnallista.
 • Kumppanuusavustuksilla on samat kriteerit kuin yleisavustuksilla, mutta niissä on kyse toiminnasta, jonka perusrahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta tai ESR hankerahoituksena ELY-keskukselta. Kumppanuusavustusta voi hakea myös toimintaan, johon hakija on vasta hakenut hankeavustusta. Päätös STEA-avustuksesta tai ESR-rahoituksesta tulee toimittaa siinä vaiheessa, kun avustus-/rahoituspäätös on saatu. 
 • Pirkanmaan hyvinvointialueen myöntämä avustus toimii toiminnan täydentävänä julkisena rahoituksena.
 • Kumppanuusavustuksista neuvotellaan järjestöjen kanssa aina erikseen ja niissä huomioidaan toiminnan jatkuvuus myös hankeajan jälkeen.

Hakuaika

 • Vuoden 2024 kumppanuusavustusten hakuaika oli 1.-30.11.2023.
 • Kumppanuusavustushakemuksen kysymyksiin pääset tutustumaan tästä: Kumppanuusavustushakemuksen kysymykset (pdf)
 • Päätökset kumppanuusavustuksista tekee asiakkuus- ja laatujaosto alkuvuodesta 2024.

Yleisavustukset

Hyvinvointialueen yleisavustuksilla tuetaan sote-järjestöjen toimintaa, joka täyttää seuraavat kriteerit:

 • Palvelee alueellisesti tai ylikunnallisesti hyvinvointialueen asukkaita palvelutarpeiden mukaisesti
 • Vastaa hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnin vajeisiin
 • Toteuttaa hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelman strategisia painopisteitä
 • Täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja

Avustettavien järjestöjen toimintaan ohjaudutaan pääasiassa sote-palveluista. Ylikunnallisuus/alueellisuus tarkoittaa sitä, että toimintaan on mahdollista osallistua yhdenvertaisesti kotikunnasta riippumatta. Järjestöllä tulee olla realistiset mahdollisuudet toteuttaa toimintaa väestöpohja huomioon ottaen.

Yleisavustusta voivat hakea Pirkanmaalla vähintään yhden kalenterivuoden ennen hakua toimineet yhdistykset, jotka ovat rekisteröityneet tai jättäneet todistettavasti rekisteröintihakemuksen ennen hakua. Toiminnan kulut tulee todentaa kirjanpidosta. Rekisteröimättömille yhdistyksille voidaan myöntää avustusta vain poikkeustapauksissa.

Hakuaika

Kohdeavustukset

 • Pirkanmaan hyvinvointialue voi myöntää kohdeavustuksia kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen toteuttamiseen.
 • Kohdeavustusta myönnetään kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen toteuttamiseen. Kohdeavustuksia myönnettiin tänä vuonna yhteensä 21 000 euroa, joista yhdelle yhteisölle korkeintaan 2000 euroa.
 • Tietoa vuoden 2024 kohdeavustuspäätöksestä:

Huomioithan, että kohdeavustuksia ei myönnetä

 • hakijan perustoimintaan luettavaan toimintaan ja toimintaan, jota tuetaan pääsääntöisesti yleisavustuksella,
 • voittoa tuottavaan toimintaan tai toimintaan, jonka keskeisenä tarkoituksena on varainhankinta tai
 • pääsääntöisesti investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan tai perusparantamiseen.

Hakuaika

Ohjeita hakemiseen

Hakemuksen täyttöohjeet

 • Suosittelemme sähköistä hakemista. Avustushakemuksen kaikki osiot tulee täyttää. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia ja niissä tulee olla merkintä edetäksesi lomakkeella.
 • Liitteet saa lisättyä Word-, PDF- ja Excel-tiedostoina.
 • Hakemuksen voi tallentaa ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.
 • Tarvittaessa paperisia hakulomakkeita saa pyydettäessä.
 • Hakemuksen vastaanottamisesta tulee automaattinen sähköpostikuittaus. Mikäli ette saa sähköpostikuittausta lähetyksen päätteeksi, tarkista hakemuksen perille saapuminen sähköpostitse avustukset(at)pirha.fi tai puhelimitse yhteyshenkilöiltä.

Järjestöjen yhteishakeminen

Avustusperiaatteiden mukaisesti järjestöt voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. Hakijat valitsevat keskenään kahdesta vaihtoehdosta: 

 1. Järjestöt sopivat päävastuullisesta hakijasta, jolle avustus maksetaan ja joka vastaa avustuksen käytön raportoinnista. Vain päävastuullinen hakija täyttää hakemuksen kaikkien hakijoiden puolesta. Hakijoiden keskinäinen työnjako ja avustuksen jyvitys käyvät ilmi yhteistyösopimuksesta. Yhteistyösopimus toimitettava liitteenä.
 2. Järjestöt sopivat avustuksen ja raportointivastuun jakautumisesta toiminnan toteuttamiseen osallistuvien hakijoiden kesken. Jokainen hakija täyttää hakemuksen oman toimintansa osalta. Hakijoiden keskinäinen työnjako ja avustuksen jyvitys käyvät ilmi yhteistyösopimuksesta. Yhteistyösopimus toimitettava liitteenä.

Tarjoamme hakijoiden käyttöön sopimuspohjan, jota voi hyödyntää järjestöjen kesken.

Yhteistyösopimuspohja (pdf)

Jos tarvitsette Word-muotoisen sopimuspohjan, ottakaa yhteyttä avustukset@pirha.fi.

Tietosuoja

Hakemuksien tietoja käsitellään Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojaohjeistuksen mukaisesti.

Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojasta: Tietosuoja
Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojaselosteista: Tietosuojaselosteet

PTV ja Lähellä.fi-palvelu

Kannustamme Pirkanmaalla toimivia järjestöjä päivittämään ja ylläpitämään tietojaan joko palvelutietovarantoon (PTV) tai Lähellä.fi-palveluun.

Pirkanmaan hyvinvointialueella kehitetään digitaalista palvelutarjotinta osana THL:n koordinoimaa monialaista kansallista hyvinvoinnin palvelukonseptia (hyte-palvelukonsepti). Tavoitteena on, että hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja toiminta ovat jatkossa sekä asukkaiden että ammattilaisten helposti löydettävissä.

Hyte-palvelukonseptissa hyödynnetään Suomi.fi-palvelutietovarantoa (PTV), jonka kautta eri toimijoiden palvelut ja toiminta saadaan tulevaisuudessa nostettua digitaaliselle palvelutarjottimelle. Tiedot pitkäkestoisista palveluista siirtyvät tietyin edellytyksin PTV:hen myös Lähellä.fi-palvelun kautta. Järjestöt voivat siten itse valita, kumpaan palveluun kuvaavat palvelunsa. Palveluiden käyttö on järjestöille maksutonta.

Palveluitaan kuvaamalla järjestöt ja muut hyte-toimijat tuovat palvelunsa ja toimintansa näkyvämmiksi ja helpommin löydettäviksi. Näin myös asiakasohjauksen ja yhteistyön eri toimijatahojen välillä on mahdollista parantua.

Lisätietoja palvelutietovarannosta (PTV) ja hyte-palvelukonseptista ja Lähellä.fi-palvelusta.

Yhteystiedot

Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyöstä sekä alueellisesta järjestö- ja osallisuuskoordinaatiosta vastaa integraation toimialue.

Yhteissähköpostiosoite on avustukset@pirha.fi.

Anu Kallio, suunnittelupäällikkö, anu.kallio@pirha.fi
Johanna Sola, suunnittelupäällikkö, johanna.sola@pirha.fi
Noora Salminen, suunnittelija, noora.e.salminen@pirha.fi