Readspeaker

Suostumus monialaiseen yhteistyöhön

Suostumus monialaiseen yhteistyöhön (Kela Y100-lomake)

Suostumus monialaiseen yhteistyöhön

Tältä sivulta löydä ohjeet siihen tilanteeseen, missä tunnistetaan tarve monialaiseen yhteistyöhön sekä tiedonvaihtoa koskevalle suostumukselle.

 1. Asiakas asioi viranomaisen luona.
 2. Tunnistetaan yhdessä monialaisen yhteistyön tarve.
 3. Tunnistetaan tarve tiedonvaihtoa koskevalle suostumukselle.
  Kunkin yhteistyöhön osallistuvan tahon tulee tunnistaa, onko yhteistyössä kyse viranomaisen lakisääteisen tehtävän hoitamisesta: Jos monialaista yhteistyötä ei ole lailla määritelty, asiakas määrittelee antamallaan suostumuksella yhteistyön laajuuden ja tason
 4. Yhteistyön tavoitteet määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa: Monialaista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tehdään palvelujen ja etuuksien edistämiseksi asiakaslähtöisesti. Mikä on yhteistyön tavoite ja miksi suostumusta tarvitaan.
 5. Yhteistyön tasot määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa: Monialaiseen yhteistyöhön osallistuvien tahojen tulee tunnistaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti, millä tasolla yhteistyötä tulee tehdä. Lomakkeessa yksilöidään eli valitaan tarkasti käsiteltävät henkilötiedot ja minkä toimijoiden välillä henkilötietoja voidaan vaihtaa.
 6. Asiakkaan kanssa täytetään lomake Suostumus henkilötietojen vaihtoon ja käsittelyyn (Kela Y100) (pdf).
  Lomakkeen täyttämisessä hyödynnetään yleistä ohjeistusta lomakkeen täyttämisessä.
 7. Ammattilaisen kanssa täytetty suostumus lähetetään:
  Salattuna sähköpostiin y100suostumus@pirha.fi tai postitse Pirkanmaan hyvinvointialue, Kirjaamo, PL 272, 33101 Tampere. Huom! Keskitetyssä palvelussa tehdään lomakkeen arkistointi ja tiedon tallentaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin ja muille kumppaneille.
 8. Mikäli asiakas muuttaa/peruu suostumuksen, tulee muutoksista ilmoittaa: toimitaan samalla tavalla kuin kohdassa 7.