Readspeaker

Asukkaan aloite

Asukkaan aloite

Asukkaan aloite

Hyvinvointialuelain 30 § mukaan hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa.

Näin teet aloitteen

Voit tehdä aloitteen sähköisellä lomakkeella. Lomake on sähköisen asioinnin lomakkeissa ja edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköisellä lomakkeella on huomioitu tarvittavat tiedot aloitteen tekijältä sekä vapaa tekstikenttä aloitteen kirjoittamiselle. Voit liittää mukaan liitteitä.

Pääset kirjautumaan sähköiseen asiointiin tästä. Aloitelomake löytyy kohdasta Muut sähköisen asioinnin palvelut: Asioi hallinnon kanssa kokonaisuudesta: Aluealoite

Voit myös lähettää aloitteen kirjaamoon. Aloite voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää aloitteen tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, kunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Tiedot tarvitaan, jotta hyvinvointialueen jäsenyys tulee ilmi ja voimme olla yhteydessä lisätietoihin liittyvissä asioissa.

Hyvä aloite on selkeä, helposti luettava ja sisältää esitetyn asian kannalta vain keskeisimmät perustelut ja tiedot. Yhdessä aloitteessa kannattaa keskittyä yhteen asiaan. Kiinnitä huomioita, että aloitteen otsikko kuvaa aihetta ja sisältöä. Aloitteen sisällöstä ilmenee, mitä aloitteessa ehdotetaan. Sisältöön on myös hyvä liittää perustelut ehdotukselle.

Aloitteen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirha.fi tai postitse osoitteeseen PL 272 33101 Tampere Pirkanmaan hyvinvointialue

Miten aloite etenee

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mikä viranomaistaho aloitetta käsittelee ja antaa lisätietoja sekä arvion käsittelyajasta. Aloitteesta informoidaan myös, vaikka se ei johtaisi toimenpiteisiin. Aloitetta käsiteltäessä hyvinvointialueen on varattava aloitteen tekijälle tilaisuus tulla kuulluksi. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuojaselosteet

Oikeusministeriö ja oikeusrekisterikeskus valmistelevat verkkopalvelua hyvinvointialueen aloitteille. Verkkopalvelu on tulossa hyvinvointialueiden käyttöön vuoden 2024 aikana.

Huomioithan, että palautetta hyvinvointialueen toiminnasta voi antaa palautekanavan kautta.