Readspeaker

Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus

Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus

Tays tukisäätiön tutkimusrahoitus

Tays tukisäätiö vahvistaa Taysin julkista palvelua täydentävää ja kehittävää toimintaa lahjoitusvaroin.

Testamentti- ja muilla lahjoituksilla Tays tukisäätiö tukee:

  • tieteellistä tutkimusta
  • työntekijöiden osaamista ja jaksamista
  • uusien hoitomuotojen ja -välineiden kehittämistä sekä
  • potilaiden ja heidän läheistensä viihtyvyyttä.

Tutkimusrahoitushaku 1.8.–18.8.2023

Tays tukisäätiön hallitus myöntää vuonna 2023 tutkijoille ja tutkimusryhmille 350 000 euroa rahoitusta terveystieteelliseen tutkimukseen Pirkanmaan hyvinvointialueella. Rahoitusta ei myönnetä kehityshankkeisiin.

Tukisäätiön rahoitusta voidaan myöntää yksittäiselle tutkijalle, joka on Pirkanmaan hyvinvointialueen tai sen konserniyhtiön palveluksessa rahoituksen hakuaikana sekä tutkimusryhmälle, jonka päätutkija on Pirkanmaan hyvinvointialueen tai sen konserniyhtiön palveluksessa rahoituksen hakuaikana.

Tutkijan palvelussuhteen tulee olla vähintään 20 prosenttia kokoaikaisesta palvelussuhteesta. Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää myös Fimlab Laboratoriot Oy:n palveluksessa Pirkanmaalla olevalle tutkijalle. Tutkija tai tutkijaryhmä voi jättää ainoastaan yhden rahoitusesityksen.

Rintasyöpätutkimukseen kohdennetaan 50 000 euroa. Summa voidaan myöntää joko yhdelle rintasyöpätutkimusryhmälle tai jakaa kahden rintasyöpätutkijan tutkimusryhmän tutkimukseen.

Tays tukisäätiö voi myöntää tutkimusrahoitusta niin edistyneisiin kuin aloittaviinkin tutkimuksiin sekä väitöskirjatutkimuksiin.

Hakuaika alkaa 1.8. ja päättyy 18.8.2023 klo 12. Hakemuksessa on ilmoitettava kaikki muu kyseiselle tutkimukselle myönnetty rahoitus. Muu rahoitus ei ole este rahoituksen myöntämiselle. Se otetaan kuitenkin huomioon hakemuksia arvioitaessa, kun arvioidaan rahoitustuen tarvetta tutkimukselle ja toisaalta tutkijan tai tutkimusryhmän kyvykkyyttä hankkia rahoitusta.

Tutkimusrahoituksen saamisen edellytyksenä on myös, että tutkimus on saanut eettisen toimikunnan puoltavan lausunnon, kun kyseessä on lääketieteellisen tutkimuslain mukainen tutkimus.

Hakuohje

1. Tutkija tai tutkimusryhmä täyttää sähköisen tutkimushanke-esityksen ja siihen kuuluvan sähköisen käyttösuunnitelman sekä lähettää ne sähköisen järjestelmän kautta.

Ensin lähetetään käyttösuunnitelma, sitten tutkimushanke-esitys. Lisäksi paperiversio hakemuksesta liitteineen toimitetaan hakuaikana Tays Tutkimuspalveluiden toimistoon. (linkit ja osoitteet ohjeen lopussa)

2. Rahoituksen hakemiseen käytetään samaa sähköistä lomaketta kuin valtion tutkimusrahoituksen haussa. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää asetuksellaan (888/2019) valtion rahoituksen kohdentamisesta, ja lomakkeessa on STM:n painoalueisiin liittyvä osa.

Tutustu painoalueisiin ja merkitse tutkimuksen painoalue tai -alueet tutkimushanke-esitys-lomakkeeseen, vaikka Tays tukisäätiön rahoituksessa ei rahoitusta painoalueiden mukaisesti myönnetäkään. Merkitse prosenttiosuudet niin, että niiden summa on sata prosenttia.

3. Tulosta sähköisesti lähetetty hanke-esitys ja käyttösuunnitelma yksipuoliseksi paperiversioksi.

4. Hakija allekirjoittaa tutkimushanke-esityksen paperiversion ja liittää siihen:

a. käyttösuunnitelman (sähköisesti lähettämänsä ja sitten tulostamansa version)

b. tutkimussuunnitelman (jonka pituus ei saa ylittää 6 sivua lähdeluettelo mukaan lukien)

c. hakijan ansioluettelon (korkeintaan 2 sivua pitkä), joka sisältää myös: 1) hakijan vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistujen artikkelien lukumäärän (ei julkaisuluetteloa) ja 2) tiedot tässä tutkimuksessa mukana olevien hakijan ohjauksessa olleiden vuosina 2019–2023 jo väitelleiden sekä parhaillaan ohjauksessa olevien väitöskirjaa tekevien nimet ja ohjausvuodet

d. suppean julkaisuluettelon, käsittäen ne hakijan omat julkaisut, jotka hakija on arvioinut merkittävimmiksi sen tutkimuksen kannalta, jolle rahoitusta haetaan (enintään 15 julkaisua). Julkaisuista nimi, kaikki kirjoittajat, lehden nimi, vuosi, vol, sivut.

Mitään dokumentteja ei saa nitoa yhteen, kaikki paperidokumentit toimitetaan yksipuolisina versioina.

Huom! Tampereen yliopistoon rekisteröityneiden väitöskirjatutkijoiden nimet on ilmoitettava hakemuksessa.

Mihin hakemukset liitteineen toimitetaan?

Linkki sähköiseen hakuun:
Pirha - Tutkimushanke-esitysten hallinta

Hakemuksen eli sähköisen tutkimushanke-esityksen ja siihen kuuluvan käyttösuunnitelman pystyy lisäämään haun auettua eli 1.8.2023 alkaen.

Sähköisen hanke-esityksen lisäksi kaikki hanke-esitykset liitteineen on toimitettava paperisena 18.8.2023 klo 12 mennessä Tays Tutkimuspalveluihin. Kuoreen merkintä "Tays tukisäätiön rahoitus”.

Osoite:

  • Tays Tutkimuspalvelut, Finn-Medi 1, 1. krs.
  • Pirkanmaan hyvinvointialue/Tays Tutkimuspalvelut/Niina Pylkki, PL 2000, 33521 Tampere

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Tutkimusrahoitusta voi hakea tutkimushankkeisiin tai tutkijatoimiin.

Tutkijatoimet
Tutkijatoimia varten rahoitusta myönnetään tutkijapalkkana täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen työskentelyyn väitöskirjatutkijana tai tutkijana väitöskirjan jälkeen. Pieni osa rahoituksesta voidaan käyttää tutkimuskuluihin. Tutkijatoimeen voidaan myöntää rahoitusta noin 1–2 kuukaudeksi.

Hakemusten arviointi ja myöntöpäätökset

Tutkijoiden ja tutkimusryhmien rahoitushakemukset arvioi erillinen arviointityöryhmä, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti terveyden tutkimuksen eri tieteenalojen asiantuntijuutta ja joilla on pitkä kokemus tieteellisestä tutkimustyöstä ja tutkimushankkeiden rahoitushakemusten arviointityöstä.

Työryhmä käyttää arviointia tehdessään päivitettyjä Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen tutkimustoimikunnan arviointikriteereitä.

Arviointityöryhmä tekee Tays tukisäätiön hallitukselle esityksen rahoitusten myöntämisestä. Tays tukisäätiön hallitus päättää rahoituksen myöntämisestä kokouksessaan 16.11.2023, jonka jälkeen rahoitusmyönnöistä ilmoitetaan rahoituksen saajille.

Rahoituksen käyttöön sovelletaan valtion tutkimusrahoituksen käyttöohjeita. Myönnetyn tutkimusrahoituksen käyttöaika päättyy 31.12.2026.

Arviointiohjeessa (pdf) on lueteltu tarkemmin arvioinnin periaatteet.

Asetus 888/2019 (painoalueet)

Keneltä saa lisätietoa?

Tutkimuspäällikkö Niina Pylkki, p. 044 473 9648
Tukisäätiön asiamies, lääkintöneuvos Heikki Oksa, p. 050 571 1205

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pirha.fi
 

Tays tukisäätiö myönsi tutkimusrahoitusta 30 tutkimukselle vuoden 2022 haussa

Tays tukisäätiön hallitus päätti kokouksessaan 2.6.2022 myöntää tutkimusrahoitusta 30 tutkijalle terveystieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen Taysissa ja sen konserniyhtiöissä. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 315 000 euroa.

Rahoitusta haki 63 tutkijaa tai tutkimusryhmän johtajaa hakuaikana, joka oli 14.2.–7.3.2022. Hakemusten asiantuntija-arviointiryhmään kuului kymmenen jäsentä Tays erityisvastuualueen tiedetoimikunnasta.

Myönnetyt rahoitukset 2022:

Arponen Otso 20 000, Borg Anne-Mari 10 000, Bärlund Maarit 20 000, Eskola Kaarina 5 000, Haapasalo Joonas 12 500, Hakulinen Ullamari 5 000, Heikkilä Annele 5 000, Heikkilä Paula 10 000, Hernesniemi Jussi 13 750, Jokihaara Jarkko 20 000, Joutsen Atte 5 000, Kaartinen Noora 10 000, Kaipia Antti 12 500, Kampman Olli 13 750, Karelson Margit 5 000, Karhunen-Enckell Ulla 5 000, Kerminen Hanna 10 000, Kimpimäki Teija 10 000, Lehtimäki Kai 20 000, Lounas Marika 5 000, Luoto Teemu 13 750, Murtola Teemu 12 500, Nieminen Linda 5 000, Rantala Sari 10 000, Sunela Kaisa 10 000, Taavela Juha 10 000, Taavela Kaisa 5 000, Tihtonen Kati 13 750, Ylitalo Antti 5 000, Österlund Pia 12 500.

Lisätietoja

Toimikuntasihteeri
Tays Tutkimuspalvelut
FM Niina Pylkki
p. 044 473 9648
etunimi.sukunimi@pirha.fi