Readspeaker

Suojaimet

Suojaimet

Ohje päivitetty 26.4.2023

Yleistä suojainten käytöstä

Työnantajan velvollisuus on osoittaa työntekijän käyttöön asianmukaiset suojaimet. Työntekijän vastuulla on käyttää suojaimia oikein Käytä suojaimia potilas- ja toimenpidekohtaisesti. Pue suojaimet juuri ennen käyttöhetkeä ja riisu ne heti käyttötarpeen loputtua. Desinfioi kädet ennen suojainten pukemista ja niiden riisumisen jälkeen.  

Jos joudut keskeyttämään suojainta vaativan toimenpiteen, riisu suojain ja desinfioi kädet. Muista riisua käsineet ja desinfioida kädet esimerkiksi ennen puhelimeen vastaamista.

Suojainten riisumiseen on syytä kiinnittää huomiota. Riisu suojaimet rauhallisesti ja hallitusti. Älä koske suojainten ulkopintaa, jotta kädet eivät kontaminoidu. Desinfioi kädet välittömästi jokaisen suojaimen riisumisen jälkeen.

Tarkista suojainten käyttö tarvittavan varotoimiluokan mukaan.

Suojakäsineiden tarkoitus on estää työntekijän käsiä likaantumasta sekä suojata työntekijää kemikaaleilta. Suojakäsineet ovat kertakäyttöiset, potilaskohtaiset, tehtäväkohtaiset ja toimenpidekohtaiset. Käsittele tehdaspuhtaita suojakäsineitä ja niiden paketteja vain puhtain, desinfioiduin käsin. Säilytä suojakäsineet niille varatuissa paikoissa. Avatut suojakäsinepaketit säilytetään niille tarkoitetuissa telineissä, mikäli mahdollista. Suojakäsineiden käyttö ei korvaa hyvää käsihygieniaa.

Steriilit suojakäsineet estävät toimenpidealueen kontaminaatiota. Niitä käytetään steriilille alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä.

Suojatakkia- tai esiliinaa käytetään suojaamaan työntekijän vaatteita sekä käsivarsia kontaminaatiolta. Suojatakkia tai -esiliinaa käytetään esimerkiksi moniresistentin mikrobin kantajan hoidossa, tilanteissa, joissa on riski saada eritteitä työvaatteille tai käsivarsiin sekä varotoimisiivouksessa. Käytä suojatakkia tai -esiliinaa toimenpidekohtaisesti eli pue se juuri ennen käyttöhetkeä ja riisu heti kun käyttötarve loppuu. Suojatakkia tai -esiliinaa käytetään pääsääntöisesti vain potilas-, asiakas- tai asukashuoneessa hoitotoimien tai siivouksen aikana.

Kertakäyttöinen suojatakki tai -esiliina laitetaan heti käytön jälkeen jätteisiin. Monikäyttöinen suojatakki tai -esiliina laitetaan pesuun heti työvaiheen päätyttyä.

Suojatakin pukeminen ja riisuminen:

Hihallisen suojaesiliinan pukeminen ja riisuminen:

Voit käyttää hihatonta suojaesiliinaa tilanteissa, joissa käsivarsilla ei ole vaaraa kontaminoitua. Hihaton suojaesiliina suojaa vain työasusi etuosaa. Käsien desinfiointi tulee tehdä kyynärpäihin asti.

Steriiliä takkia käytetään suojaamaan steriiliä aluetta leikkauksissa sekä toimenpiteissä, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa.

Kirurginen suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen ja toimenpidekohtainen. Se suojaa steriiliä aluetta ja käyttäjää veri- ja eriteroiskeilta. Se puetaan kasvoille tiiviisti siten, että nenä ja suu peittyvät. Riisuttaessa suu-nenäsuojusta käsitellään nauhoista, ja se laitetaan suoraan jätteisiin. Sitä ei lasketa kaulalle tai laiteta taskuun.

Suu-nenäsuojus ei suojaa ilmatartunnoilta. Ilmaeristyksessä on käytettävä FFP2 tai FFP3-hengityksensuojaimia.

Henkilökunnan on käytettävä FFP2 tai FFP3-hengityksensuojainta hoidettaessa potilasta, jolla on ilman välityksellä tarttuva tauti. Hengityksensuojain on kertakäyttöinen ja se riisutaan suoraan jätteisiin.

Silmäsuojaimella tai visiirillä estetään veri- ja eriteroiskeet silmien limakalvoille. Omat silmälasit eivät anna riittävää suojaa. Kertakäyttöinen silmäsuojus laitetaan käytön jälkeen jätteisiin. Monikäyttöinen pestään huuhteludesinfektiokoneessa tai pyyhitään desinfektiopyyhkeellä.

Hiussuojusta käytetään leikkaussalissa, välinehuollon pakkaustilassa ja steriilissä varastossa. Se puetaan siten, että kaikki hiukset peittyvät. Samaa hiussuojusta voi käyttää koko työvuoron ajan, jos sitä ei oteta pois päästä. Käytetty hiussuojus laitetaan suoraan jätteisiin.

Kengänsuojusten käyttö on infektioiden torjunnan kannalta tarpeetonta. Henkilökunta ei käytä kengänsuojuksia sairaalassa. Kotona tehtävässä hoidossa kengänsuojuksia voi käyttää. Kengänsuojukset ovat kertakäyttöiset. Käytetyt kengänsuojukset viedään heti käytön jälkeen jätepussiin. Kädet desinfioidaan kengänsuojusten pukemisen ja poiston jälkeen.

Pesutiloissa käytettävät henkilökunnan kumisaappaat ovat henkilökohtaiset tai yhteiskäytössä olevissa saappaissa käytetään saappaan sisällä muovisuojaa.

Käytön jälkeen saappaat pestään ulkopuolelta harjalla ja desinfektioaineella, jonka jälkeen ne huuhdotaan ja laitetaan kuivumaan.

Saappaiden sijaan voit käyttää kertakäyttöisiä saapassuojia, joissa on liukuestepohja.