logo

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset

Hyvinvointialuelain 89 §:ssä määrättyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee tehdä tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tullut valituksi tehtävään.

Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ajantasaiset tiedot julkaistaan tällä sivulla.

Sidonnaisuudet pyydetään ilmoittamaan oheisesta linkistä avautuvalla sähköisellä lomakkeella. 

Sidonnaisuuslomake

Sisältöjulkaisija