Readspeaker

Kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutus

Sairaala-alojen kouluttajakoulutus

Tampereen yliopiston ja Pirhan yhteistyönä järjestetään YTA-alueen sairaaloiden erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille 3 opintopisteen (3,5 lähipäivän) pedagogisia kursseja (PEDA-kurssi). Kurssi on tarkoitettu kaikille lähikouluttajille. Kurssien vastuukouluttajana toimii kliininen opettaja Merja Toivonen.

PEDA-kurssi antaa lähikouluttajille käytännönläheistä ohjaamisen perusosaamista, menetelmiä erikoistuvan osaamisen arviointiin, vertaistukea kouluttajana toimimiseen sekä tietoa erikoislääkärikoulutuksen uudistuksesta. Vuosittain järjestetään 2-3 kurssia (20 osallistujaa) ja lisäksi jatkokoulutuspäiviä. Info kurssihaun aukeamisesta lähetetään lähikouluttajille ylilääkärien kautta. Lisätietoja pedagogisesta koulutuksesta: johanna.rellman@omahame.fi

Terveyskeskusten kouluttajavalmennus

Terveyskeskusten kouluttajavalmennus on Tampereen yliopiston hyväksymä 10 opintopisteen koulutus, joka toteutuu yhden kalenterivuoden aikana. Koulutukseen sisältyy viisi lähiopetussessiota, kukin 1-2 päivän mittaisia. Kurssi antaa perustiedot aikuispedagogiasta, taitoja ja keinoja ohjata koulutettavia lääkäreitä perusterveydenhuollon toimintaympäristössä sekä tietoa osaamisen arvioinnin toteuttamisesta. Kurssille pääsee yleislääketieteen erikoistumisen loppuvaiheessa. Koulutuksen käytyäsi voit toimia lähiohjaajana tai erikoislääkärikouluttajana.

Lähiohjaaja on kouluttajavalmennuksesta orientaatiopäivän (1 pvä) suorittanut lääkäri, joka ohjaa YEK- tai 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusta suorittavia.

Erikoislääkärikouluttaja on koko kouluttajavalmennuksen suorittanut yleislääketieteen erikoislääkäri. Erikoislääkärikouluttaja saa ohjata YEK-lääkäreitä, 9 kuukauden terveyskeskuskoulututusta suorittavia ja yleislääketieteen erikoistuvia.

Kouluttajavalmennuksia aloitetaan joka syksy ja kevät. Kurssille mahtuu kerrallaan 18 osallistujaa. Kouluttajavalmennuksen käyneitä on Sisä-Suomen yhteistoiminta-alueella jo yli 350! Tule mukaan porukkaan! Mikäli olet kiinnostunut, ota ystävällisesti yhteyttä emmi.lautamatti@pirha.fi.