Murupolku

Readspeaker

Sairaalapalvelujen ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

Sairaalapalvelujen ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

Sairaalapalvelujen ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut

Sairaalahoidosta peritään maksuja seuraavasti:

Avohoidon maksut

 • Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu: 46 euroa per käynti
 • Tays päivystyspoliklinikat Acuta ja Valkeakoski (kaikkina aikoina):
  46 euroa per käynti
 • Hoitopuhelu: 30 euroa per käynti
 • Sarjahoitomaksu: 12,80 euroa per käynti

Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon vastaanotot ja hoitopuhelut ovat maksullisia psykiatrian poliklinikkaa lukuun ottamatta. Kerryttää maksukattoa. Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille ja rintamaveteraaneille.

Etäpalvelut

Jos etäpalvelulle ei ole erikseen määriteltyä maksua, peritään etänä annetusta palvelusta fyysisen käynnin asiakasmaksu. Jos palvelu on maksuton, on kyseinen palvelu myös etäpalveluna asiakkaalle maksuton. Sähköiset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin vastaanottokäyntiin perustuvat palvelut.

Kotisairaala

 • Hoitajakäynti: 13,40 euroa per käynti
 • Sarjassa annettavan hoidon kotikäynti: 12,80 euroa per käynti
 • Lääkärikäynti: 21,10 euroa per käynti
 • Kotisairaalan maksu on enintään 40,20 euroa per vuorokausi

Lyhytaikainen laitoshoito

 • Maksu hoidosta ja ylläpidosta, lähisairaalat ja Tays: 54,60 euroa per hoitopäivä
 • Maksu hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä ja sairaalan safe house -toiminnassa: 25,10 euroa per hoitopäivä
 • Maksu hoidosta ja ylläpidosta päihdevieroituksessa: 25,10 euroa per hoitopäivä
 • Maksukaton ylittymisen jälkeen 25,10 euroa per hoitopäivä (psykiatrisessa tomintayksikössä, safe-house -toiminnassa ja laitoksessa annetussa päihdevieroituksessa ei peritä asiakasmaksua maksukaton täyttymisen jälkeen)
 • Maksu päivä- tai yöhoidosta: 25,10 euroa per hoitopäivä

Kehitysvammahuollon asiakasmaksut

Kehitysvammahuollon asiakasmaksut lyhytaikaisessa laitoshoidossa:

 • yli 16-vuotiailta 54,60 euroa per hoitopäivä
 • alle 16-vuotiailta 18,80 euroa per hoitopäivä (kuntoutushoidon maksu)
 • Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 12,80 euroa per vuorokausi

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut määräytyvät asiakkaan tulojen mukaan.

Kuntoutushoito

 • Vammaisen henkilön kuntoutushoidon maksu: 18,80 per hoitopäivä
 • Päihdekuntoutus: 18,80 per hoitopäivä

Päiväkirurgia

 • Toimenpidemaksu on 150,80 per toimenpide