Murupolku

Readspeaker

Talous - otsikko

Talous

Talous - web-sisältö

Täältä löydät tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueen taloudesta.

Rahoitus

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu pääosin valtion yleiskatteiseen rahoitukseen. Hyvinvointialue päättää itse rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta. Rahoituksen taso kohdennetaan alueille laskennallisten kriteereiden perusteella ja tarkistetaan vuosittain. Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosibudjetti on noin 2,7 miljardia euroa, josta valtion osuus on 2,3 miljardia euroa.Loppu koostuu asiakasmaksuista ja muista toimintatuloista.

Talousarvio

Hyvinvointialueen on laadittava kullekin kalenterivuodelle talousarvio, jonka aluevaltuusto hyväksyy edellisen vuoden loppuun mennessä. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen kolmen vuoden ajanjaksolla. Tasapainossa voidaan ottaa huomioon taseeseen aiemmin kertynyt ylijäämä. Taseeseen kertynyt alijäämä on katettava kolmen vuoden kuluessa, muutoin valtiovarainministeriö voi käynnistää hyvinvointialueen arviointimenettelyn. 

Talousarvion laatiminen vuodelle 2024 on ollut haasteellista, sillä ensimmäisen hyvinvointialueen toimintavuoden aikana ei ole ollut pohjana edellisen vuoden tilinpäätöstä, johon perustaa uusi talousarvio ja lisäksi myös vuoden 2023 talouden ennustettu toteuma huonontui toimintavuoden aikana huomattavasti.

Vuonna 2024 pääpaino tulee olemaan strategian mukaisten uudistusten toimeenpanossa ja toiminnan muutosten vakiinnuttamisessa. Toimeenpano-ohjelman kärkien kriittisimpien tavoitteiden saavuttamisessa on kaikissa onnistuttava. Näiden tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi vahvistetaan johtamisen tukea, henkilöstön erilaisuuden huomioimista johtamisessa, palvelutuotannon kunnioitusta muutoksen keskellä sekä viestintää niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.
Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin lopullisessa muodossaan 15.1.2024.

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026 (pdf).

Osavuosikatsaukset

1–3/2024 (julkaistaan huhtikuun lopussa)

Tilinpäätökset

Hyvinvointialueen tilikausi on kalenterivuosi. Aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 

Hyvinvointialueen alijäämä vuodelta 2023 oli 136,5 miljoonaa euroa, joka oli 54,7 miljoonaa euroa talousarviota huonompi. Taloustilanne ja ennuste synkkenivät loppuvuotta kohden selvästi. Alijäämään johtaneita syitä on kuvattu tarkemmin toimintakertomuksessa. 

Vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus (Linkki aluehallituksen kokouksen 25.3.2024 pöytäkirjaan). 

Hinnastot

Talous - sinua saattaisivat kiinnostaa - linkit

Talousarvion 2024 rahavirtoja koskeva visualisointi - nosto

Esimerkki rahavirroista.

Talousarvio 2024

Hyvinvointialueen talousarvion tuloista je menoista on tehty visualisointi. Siitä näkee, mistä Pirhan rahat tulevat ja mihin ne käytetään.

Tutki hankintoja -nosto talous ja hankinnat

Tutki hankintojamme

Voit nyt tutustua siihen, millaisia hankintoja Pirkanmaan hyvinvointialueella on tehty ja mihin varoja on käytetty. Tiedot on julkaistu tutkihankintoja.fi-palvelussa.