Readspeaker

Gynekologiset syövät

Gynekologiset syövät

Gynekologiset syövät

Gynekologinen onkologia

Tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on gynekologinen syöpä eli kohdun, munasarjojen, kohdunkaulan tai ulkosynnyttimien syöpä. Vastaamme gynekologisten syöpien leikkaus- ja solunsalpaajahoidosta sekä osallistumme sädehoidon toteuttamiseen. Vaativat syöpäleikkaukset on keskitetty yliopistosairaalaan. Hoito ja seuranta toteutetaan joko Taysissa tai keskussairaalassa omalla hyvinvointialueella.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Kun potilas on saanut lähetteen Taysiin todetun tai epäillyn syövän vuoksi, hänet kutsutaan gynekologisten syöpien hoidon erikoislääkärin vastaanotolle naistentautien poliklinikalle.

Kuvantamistuloksiin, verikokeisiin ja lääkärin kliiniseen tutkimukseen perustuen jokainen potilas saa yksilöllisen hoitosuunnitelman. Valtaosa potilaista tarvitsee leikkauksen. Leikkauksen jälkeen hoito jatkuu usein solunsalpaajahoidoin ja mahdollisesti sädehoidolla.

Gynekologisten syöpien seuranta-aika erikoissairaanhoidossa on kolme vuotta. Seurantakäyntien tiheys vaihtelee kolmesta kuukaudesta vuoteen potilaan sairaudesta riippuen.

Taysin erityisosaaminen

Tays on robottiavusteisen tähystyskirurgian edelläkävijä, ja mahdollisuuksien mukaan syövät hoidetaan tähystysleikkauksella.
Hyvin laajat levinneen munasarjasyövän leikkaushoidot on aloitettu Taysissa vuonna 2016. Levinneen munasarjasyövän hoidossa teemme myös aktiivista tieteellistä tutkimusta. Kansallisiin ja kansainvälisiin kliinisiin lääketutkimuksiin osallistuminen on yksi toimintamme periaatteista, ja yksiköissämme on jatkuvasti meneillään useita kliinisiä syöpälääketutkimuksia.

2.0 Hiusviivaerotin


Kohdunkaulan syöpä - haitari

Kohdunkaulan syöpä

Kohdunkaulan syöpään sairastuu elämänsä aikana noin viisi naista tuhannesta. Sairastumisriski on suurin hedelmällisessä iässä olevilla naisilla. Taudin oireena voivat olla poikkeavat veriset vuodot, erityisesti yhdynnän jälkeen.

Hoidamme kohdunkaulan syöpää Taysissa leikkauksilla sekä säde- ja solunsalpaajahoidoilla. Kohdunkaulan syöpä todetaan papa-näytteestä ja koepaloista. Taudin pääasiallinen aiheuttaja on papilloomavirus eli HPV.

Jos papa-näytteessä tai koepaloissa todetaan kohdunkaulan syöpä, jatkotutkimukset tehdään pääsääntöisesti gynekologisen syövän hoitoon erikoistuneen lääkärin vastaanotolla. Pirkanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta ja Kanta-Hämeestä potilaat lähetetään Tays Keskussairaalaan, jonne heidän hoitonsa on keskitetty.

Taudin levinneisyyden selvittämiseksi tehdään gynekologinen tutkimus, gynekologinen ultraäänitutkimus, mahdollisesti sähkösilmukkahoito eli laajemman näytteen otto kohdunkaulasta sekä alavatsan magneettitutkimus ja vartalon kerroskuvaus (PET-TT kuvaus).

Hoito suunnitellaan moniammatillisessa kokouksessa, jossa potilaalle valitaan yksilöllisesti taudin levinneisyyden ja alatyypin perusteella oikea hoito.

Jos tauti on paikallinen, on hoitona tavallinen kohdunpoisto tai radikaali kohdunpoisto, johon kuluu kohdunkaulan vieruskudoksen poisto sekä lantion alueen imusolmukkeiden poisto. Leikkaus tehdään pääsääntöisesti robottiavusteisena tähystysleikkauksena. Erityistilanteissa, mikäli potilas vielä toivoo raskauksia, voidaan harkita kohdun runko-osan säästävää leikkausta.

Jos tauti on levinnyt kohdunkaulan vieruskudoksiin tai laajemmalle, on hoitona pääsääntöisesti sädehoito yhdistettynä solunsalpaajahoitoon. Levinnyttä tautia hoidetaan solusalpaajahoidolla.

Hoidettua tautia seurataan erikoissairaanhoidossa. Seuranta-aika on yleensä kolme vuotta.

2.0 Hiusviivaerotin


Kohdunrungon syöpä - haitari

Kohdunrungon syöpä

Kohdunrungon syöpä on naisten yleisin gynekologinen syöpä ja kuudenneksi yleisin naisten syöpä. Kohtusyöpä on tyypillisesti vaihdevuodet ohittaneiden naisten sairaus ja sen ennuste on pääsääntöisesti hyvä.

Kohtusyöpäpotilaiden leikkaus- ja liitännäishoito sekä seurannat kolmeen vuoteen asti tapahtuvat erikoissairaanhoidossa. Hoito pyritään aloittamaan Taysissa noin neljän viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.
 

Tutkimukset käynnistyvät yleensä poikkeavan kohtuvuodon tai poikkeavan kohdun ultraäänilöydöksen vuoksi. Saat sosiaali- ja terveysasemalla tai yksityisvastaanotolla sinua hoitavalta lääkäriltä lähetteen Taysiin tai keskussairaalaan jatkotutkimuksia ja hoitoa varten.

Kohdunrungon syöpä todetaan kohdun limakalvonäytteessä. Näytteen voi ottaa joko lähettävä lääkäri gynekologisen tutkimuksen yhteydessä, tai näyte otetaan Taysin poliklinikalla vastaanottokäynnillä. Joskus näyte otetaan kohduntähystyksessä eli hysteroskopiassa, joka tehdään Taysissa päiväkirurgisena toimenpiteenä.

Hoidon suunnittelua varten teetämme levinneisyystutkimuksena vartalon kerroskuvauksen. Yleensä kohtusyövissä alavatsan magneettikuvausta ei tarvita. Lisäksi otamme verinäytteitä.

Hoito suunnitellaan moniammatillisessa kokouksessa, jossa potilaalle valitaan yksilöllisesti taudin levinneisyyden ja alatyypin perusteella oikea hoito.

Kohtusyövän leikkaus sisältää yleensä kohdun ja munasarjojen poiston sekä lantion vartijaimusolmukkeiden poiston. Joskus tehdään kohdun ja munasarjojen poiston lisäksi laajemmat imusolmukepoistot lantiosta sekä aortan ja alaonttolaskimon vierestä sekä mahdollisesti vatsapaidan poisto. Teemme leikkaukset pääsääntöisesti tähystysleikkauksina, tarvittaessa robottiavusteisesti.

Leikkauksessa poistettujen näytteiden perusteella arvioidaan, tarvitseeko potilas lisähoitoja. Osa potilaista ei tarvitse leikkauksen jälkeen mitään liitännäishoitoja. Mahdollisesti tarvittavat sädehoidot toteutetaan sädehoitopoliklinikalla, solunsalpaajahoidot taas Radiuksessa sijaitsevalla solunsalpaajapoliklinikalla (NSYT).

Paikallisen kohtusyövän ennuste on hyvä ja tauti uusiutuu harvoin. Jos taudin uusiutumisen vaara arvioidaan pieneksi, potilasta seurataan leikkauksen jälkitarkastuksen jälkeen oirepoliklinikalla. Tällöin seurantaan ei kuulu rutiininomaisia lääkärivastaanottoja vaan ainoastaan lopputarkastus kolmen vuoden kuluttua leikkauksesta.

Korkeamman uusiutumisriskin potilaita seurataan määräaikaistarkastuksin yleensä kolme vuotta.

2.0 Hiusviivaerotin


Munasarjasyöpä - haitari

Munasarjasyöpä

Uusia munasarja-, munanjohdin- tai vatsakalvolähtöisiä syöpätapauksia todetaan Suomessa vuosittain lähes 600. Alkuvaiheessa tauti on usein oireeton, myöhemmin yleisimpiä oireita ovat vatsan turpoaminen vatsaonteloon kertyvän nesteen vuoksi sekä vatsan alueen kivut.

Ensisijainen hoito on leikkaus yhdistettynä solunsalpaajahoitoon. Noin puolet potilaista on elossa viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta, mutta uusien lääkehoitojen myötä munasarjasyövän ennusteen odotetaan tulevaisuudessa paranevan.

Munasarjasyöpäpotilaiden leikkaus- ja solunsalpaajahoito sekä seurannat kolmeen vuoteen asti tapahtuvat erikoissairaanhoidossa. Hoito pyritään aloittamaan Taysissa mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään neljän viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.
 

Tutkimukset käynnistyvät yleensä oireiden perusteella sosiaali- ja terveysasemalla tai yksityislääkärin vastaanotolla. Varhaisvaiheen oireeton munasarjasyöpä taas löytyy usein sattumalta gynekologisessa rutiinitutkimuksessa.
Alkututkimuksiin kuuluu yleensä vartalon tietokonekerroskuvaus sekä verikokeita, kuten kasvainmerkkiaineet. Nämä ohjelmoidaan potilaalle jo lähetteen perusteella.

Lähetteen perusteella järjestämme potilaalle käynnin gynekologisten syöpien hoitoon erikoistuneen lääkärin vastaanotolle. Käsittelemme myös jokaisen uuden munasarjasyöpäpotilaan tutkimustulokset moniammatillisessa MDT-kokouksessa, johon osallistuvat munasarjasyövän hoitoon ja diagnostiikkaan osallistuvat erikoislääkärit. Kokouksessa annetaan suositus syövän hoidosta. Näin pyrimme takaamaan jokaiselle potilaalle laadukkaan ja tasavertaisen hoidon.

Yleensä hoitona on leikkaus, jonka tavoitteena on poistaa kaikki näkyvä kasvainkudos vatsaontelosta. Leikkaus voi näin olla hyvin laaja, koko päivän kestävä leikkaus. Leikkaukseen voi sisältyä gynekologisten elinten poiston lisäksi suoleen kohdistuvia toimenpiteitä ja vatsakalvon laajoja poistoja. Pienelle osalle voidaan tehdä myös pysyvä tai väliaikainen avanne.

Jos munasarjasyöpä ei ole kuvantamisen perusteella levinnyt, leikkauksessa poistetaan tavallisesti kohtu ja munasarjat, imusolmukkeita lantiosta ja suurten verisuonten (aortta ja alaonttolaskimo) vierestä sekä vatsapaita. Joissakin tapauksissa voidaan paikallinen munasarjasyöpä hoitaa nuorelta potilaalta myös hedelmällisyys säilyttäen.

Joskus varmistamme diagnoosin ultraääniohjatulla biopsialla eli koepalalla tai vatsaontelon tähystyksellä. Tällöin potilaalle voidaan aloittaa suoraan solunsalpaajahoidot ja teemme laajemman leikkauksen vasta kolmen solunsalpaajahoitokerran jälkeen, mikäli syöpälääkehoidolle on saatu hyvä vaste. Levinnyt munasarjasyöpä voi olla myös sellainen, jota ei pystytä leikkaamaan ollenkaan (ns. inoperaabeli) eli se hoidetaan kokonaan syöpälääkehoidolla.

Levinneessäkin munasarjasyövässä hoitotulokset leikkauksen ja solunsalpaajahoitojen jälkeen ovat yleensä hyvät. Tautiin liittyy kuitenkin huomattava uusiutumistaipumus, joten seuranta tapahtuu erikoissairaanhoidossa. Uusiutunutta tautia hoidetaan yleensä solunsalpaajahoidoin.

2.0 Hiusviivaerotin


Gynekologiset syövät - potilasohjeet - nosto

2.0 Hiusviivaerotin


Gynekologiset syövät - vastuuhenkilöt - nosto

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Synnöve Staff
Apulaisylilääkäri Minna Mäenpää

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Gynekologiset syövät - hoitopolku - nosto

Gynekologiset syövät - muualla verkossa - nosto

Gynekologiset syövät - ammattilaiselle - nosto